Våra samarbetspartners

Tillsammans med företag skapar vi en ljusare framtid för barn. Våra partners engagerar sig långsiktigt i vårt arbete för barns rättigheter, i frågor som ligger nära deras verksamhet. Tillsammans arbetar vi för att göra barnkonventionen verklig för varje barn och för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Huvudpartners

Svenska Postkodlotteriet

 

Bris har varit förmånstagare sedan 2007 och har totalt tagit emot över 200 miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet, pengar som har använts till såväl ökad tillgänglighet för barn och unga som till opinions- och påverkansarbete.

Läs mer på postkodlotteriet.se

EU-kommissionen och VINNOVA 

 

Tillsammans med Statens medieråd och ECPAT bildar Bris Sveriges Safer Internet Centre, ett EU-projekt som syftar till att öka barns och ungas trygghet på nätet. Safer Internet Centre Sverige består av ett kunskapscenter (Statens medieråd), en helpline (Bris) och en hotline (ECPAT) och delfinansieras av EU-kommissionen och Vinnova 

Circle K

 

Circle K, lät medarbetarna rösta om vilken organisation som företaget skulle sponsra. Att stödja Bris blev medarbetarnas val. Sedan starten 2013 har Circle K, tillsammans med sina kunder, samlat in över 25,5 miljoner kronor till förmån för Bris viktiga arbete via kampanjer som Bristvätten, Briskaffet, Träna för Bris och inte minst den alltid den pågående Brispanten.

Läs mer på circlek.se

Telia

 

Telia donerar en miljon kronor per år till Bris för uppgradering av våra kommunikationstjänster samt för att finansiera de samtal som kommer från barn. Telia kopplar upp och kopplar ihop så att barn kan nå Bris dygnet runt.

Läs mer på telia.se

Trygg Hansa

 

Trygg Hansa jobbar kontinuerligt med att öka tryggheten för barn. Detta görs bland annat genom initiativ och aktiviteter kring ökad vattensäkerhet och kunskap om första hjälpen samt genom att stötta familjer som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samarbetet med Bris gör det möjligt att göra mer för att skapa trygghet för barn och unga

Läs mer på trygghansa.se

Fastighetsbyrån

 

Hur barn mår i sin hemmamiljö är ett av Bris fokusområden. Fastighetsbyråns bidrag går till Bris stödverksamhet och målet är att finansiera minst två kuratorer som varje år hjälper och stöttar mer än 3 000 barn och unga.

Läs mer på fastighetsbyran.se

Volkswagen

 

Volkswagen tillhandahåller bilar till Bris fem regioner Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Umeå, som ofta besöker myndigheter, företag, skolor och andra verksamheter i sitt dagliga arbete. Volkswagen stöder även Bris med olika insamlingskampanjer till förmån för Bris.

Läs mer på wolkswagen.se

Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

 

MAW möjliggör Bris satsning ”En god start i livet” som fortsätter Bris arbete med fokus på de yngsta barnens (0-6 år). Inom ramen för projektet tar Bris fram utbildning riktat till förskolan, och stärker kunskapen om de yngsta barnens livsvillkor.  

KappAhl

 

Redan 2005 tecknade KappAhl och Bris ett längre samarbetsavtal i syfte att bidra till Bris arbete med att ge stöd och hjälp till utsatta barn. I över tio år har KappAhl sålt produkter i butik till förmån för Bris som t ex barnpyjamasar, märkpennor och storsäljaren Klädrullen.

Läs mer på kappahl.com

Arvsfonden

 

”Vi är många som behöver er - framtidens digitala stöd” är ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet är en digital satsning som syftar till att ytterligare stärka den nationella stödlinjen för barn genom att utveckla helt nya stödformer, frigöra resurser för att ge stöd till fler barn samt få ökad kunskap om barns livssituation. 

Läs mer på arvsfonden.se

Tim Bergling Foundation

 

Tim Bergling Foundation är en samarbetspartner i arbetet med att erbjuda barn ett professionellt samtalsstöd under dygnets alla timmar via den nationella stödlinjen för barn. Bris och Tim Bergling Foundation samverkar också kring att opinionsbilda i frågan om barn och ungas psykiska hälsa.

Läs mer på timberglingfoundation.org

Erling-Perssons Stiftelse

 

Bris öppnade under 2021 mottagningar på fem orter runt om i landet (Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm och Umeå) där barn erbjuds ett nära stöd som är anpassat efter barnets individuella behov. Verksamhetsutvecklingen har möjliggjorts med hjälp av finansiering från Erling-Perssons Stiftelse.

Läs mer på erlingperssonsstiftelse.se

Egmont Fonden

 

Egmont Fonden är en samarbetspartner i arbetet med att stärka den nationella stödlinjen för barn på natten, så att barn i behov av hjälp snabbt kan få stöd. Fonden har även bidragit till arbetet med att utveckla Bris stöd till yngre barn, samt bidrar till Bris satsning stöd till barn med erfarenhet av flykt.

 

Läs mer på storyhouseegmont.se

Kavlifonden

 

Kriget i Ukraina har inneburit den största flyktingströmmen inom Europa på lång tid. Bris kraftsamlar därför för att öka samhällets förmåga att stötta och möta alla barn med erfarenhet av flykt och stärka deras förutsättningar till god psykisk hälsa. Kavlifonden, tillsammans med Egmont Fonden, är en partner till Bris i det arbetet.

 
Läs mer på kavlifonden.no
Stora företagspartners

COOP

 

Coop har stöttat Bris i många år, särskilt i jultid. Sedan 2020 är Coop en av Bris partners i satsningen "För alla barn alltid", för att Bris senast sommaren 2021 ska ha en dygnet runt-öppen stödlinje. En del av varje såld förpackning av Coops egen mjölk skänks till Bris för att utöka öppettiderna, något som nu är verklighet. 

Wallenstam

 

Wallenstam är ett fastighetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Wallenstam är sedan många år tillbaka samarbetspartner till Bris. Deras engagemang i Bris är en del i deras arbete för att motverka utanförskap, bidra till ungdomsverksamhet, trygghet och säkerhet i samhället. 

AstraZeneca

 

AstraZeneca är en långvarig partner till Bris. AstraZenecas stöd bidrar till den nationella stödlinjen för barn och till att vi tagit fram och kunnat sprida ”Handbok för samtal i skolan” till alla grundskolor i Sverige.

 

 

Efva Attling

 

Efva Attling, en av Skandinaviens ledande smyckesdesigner har tagit fram en smyckeskollektion som säljs till förmån för Bris. Kollektionen heter "Take No Shit". För varje sålt smycke går 100 kronor till Bris.

Bastard Burgers

 

Ett initiativ från en medarbetare resulterade i ett långsiktigt samarbete med Bris. Målet är att nå ut till fler barn och unga samt ge Bris de resurser som krävs för att alltid kunna finnas där för de som behöver hjälp och stöd. 5 kronor av varje såld barnmeny går till Bris och samarbetet syns nu i alla deras restauranger.

Företagspartners

Arla

 

Arla hjälper Bris att nå ut till barn och unga med information genom att upplåta plats på Arlas mjölkbaksidor. Arla säljer även produkter till förmån för Bris på olika festivaler, mässor och events som Årets Kock Foodtruck, Lollapalooza och DreamHack.

Corem

 

Corem vill genom sitt engagemang i Bris bidra till välmående för barn idag och för kommande generationer. Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden.

Hemglass

 

Glass som både smakar gott och gör en insats för barn och unga. Hemglass har levererat glass hem till dörren till miljontals människor sedan 1968.

Samarbetet uppmärksammas på olika sätt bla genom kampanjer då 9 kronor av varje såld förpackning av Glassbåtar gick till Bris.

Kronägg

 

Sedan 2010 har Kronägg sålt äggförpackningar innehållande sex lite mindre ägg med tanke på barnen till förmån till Bris. Kronägg ger Bris 50 öre per förpackning och ger på sätt Bris ekonomiskt tillskott varje år. Bris-äggen finns hos många välsorterade livsmedelshandlare över hela Sverige.

Backemarks

 

Backemarks har tillverkat kort och andra trycksaker i mer än ett halvt sekel. Backemarks har ett samarbete avseende försäljning av julkort och gratulationskort till förmån för Bris. Korten finns ute i butik inom detalj- och dagligvaruhandeln.

Stor&Liten

 

Stor&Liten vill att så många barn som möjligt ska få växa upp i en trygg värld. Därför har de ett miljöfokus där de bl.a. klimatkompenserar alla ordrar samt arbetar aktivt med att stödja flertalet stora organisationer. Stor&Liten  anordnar bl.a insamlingskampanjer som visas i deras kassor. 

Däckpartner

 

Däckpartner är en av nordens största aktörer inom däckbranschen, en oberoende kedja och 100% medlemsägd utav sina verkstäder i Sverige. Genom insamlingskampanjer både centralt och från de lokala verkstäderna i landet bidrar däckkedjan till att Bris kan fortsätta stödja barn och unga.

Gekås

 

Från 2023 är Gekås Ullared stolt partnerföretag till barnrättsorganisationen Bris. Deras bidrag stöttar Bris i vårt arbete att ge samtalsstöd åt barn i Sverige via telefon, chatt, mejl och i grupp. Gekås medarbetare kommer i sin tur få möjlighet att ta del av föreläsningar och webbinarier för att lära sig mer om barns rättigheter och hur Bris arbetar.

Babyland

 

Babyland älskar barn! Därför värnar de om barns rättigheter och vill att så många barn som möjligt ska få växa upp i en trygg värld. Utöver att stödja flera stora organisationer bistår de även små och större initiativ som främjar barns välmående, både i världen och i Sverige. Babyland hjälper Bris att stödja barn och unga genom att skapa intäkter från olika insamlingskampanjer.

Hewlett Packard Enterprise

 

Hewlett Packard Enterprise fokuserar på företages infrastruktur-lösningar i form av servrar, lagring nätverk och mjukvara för företag. Hewlett Packard Enterprise är väldigt stolta över att vara med och bidra till Bris verksamhet genom att bidra till en extra kuratorstol. 

Unibail-Rodamco-Westfield

 

Unibail-Rodamco-Westfield vill hjälpa barn, ungdomar och föräldrar som besöker deras centrum och som har behov av stöd att ta del av Bris verksamhet och kontaktuppgifter. De stödjer Bris genom att upplåta såväl digitala som fysiska utrymmen för möjlighet att synas och nå ut med budskap - och därmed öka intäkterna.

FINJA

 

Som ett led i Finjas fortsatta sociala hållbarhetsarbete stöttar företaget Bris genom flera aktiviteter. Bl.a. erbjuder företaget sin Finbetong i en regnbågsfärgad säck, som står upp för mångfald, tolerans och respekt. En del av försäljningsöverskottet går till Bris.

Möt våra partners

Här kan du läsa aktuella intervjuer med våra parteners, allt från Efva Attlings tips till föräldrar och hur en anställds initiativ på Bastard Burgers blev startskotten till ett långt och viktigt samarbete.

×