Bli företagspartner

Ett strategiskt partnerskap med Bris innebär att det skapas värde för både företaget och för Bris, att det finns en långsiktighet, tydlig målsättning och en gemensam arbetsprocess. Tillsammans ser vi till att fler barn får hjälp här och nu, dag som natt, och stärker deras rättigheter i samhället.

Ett samarbete som gör skillnad

Att samarbeta med Bris innebär att ni gör skillnad för barn både på lång och kort sikt. Det är en investering i social hållbarhet och ett trovärdigt sätt att visa samhällsengagemang. Och vi lovar att era kunder och medarbetare kommer att uppskatta det.

Ert engagemang gör det möjligt att:

  • Fler barn får direkt professionellt stöd av en kurator
  • Fler barn i särskilt utsatta situationer får träffas i stödgrupper
  • Vuxna får stöd och kunskap i frågor om barn
  • Barnets rättigheter stärks genom bland annat nya lagar, tryggare miljöer och säkrare rättsprocesser

Vad innebär det att vara företagspartner?

Som företagspartner stöttar ni Bris finansiellt och vi skriver ett samarbetsavtal på den nivån som passar ert företag. Tillsammans tittar vi på syftet med samarbetet för att nå ett gemensamt mål. När målet är satt fyller vi samarbetet med kommunikation till de olika målgrupperna, följer upp alla insatser löpande för att säkerställa ett bra genomslag. Beskrivningen/berättelsen om samarbetet ska skapa engagemang såväl internt som externt för båda parter. I ett samarbetsavtal ingår bland annat:
Bris varumärke

Associationsrätten att använda Bris varumärke för att kommunicera i era kanaler.

Engagemangspaket

Bris engagemangspaket - möjlighet att engagera era medarbetare, genom till exempel volontärskap och utbildning.

Digitalt årsmaterial

Digitalt års- och julmaterial som diplom, mejlfot och banners.

Inspirerande föreläsningar

Ni får inspirerande föreläsningar för era anställda eller kunder.

Våra samarbetspartners Vi är stolta över att presentera våra samarbetspartners.

Ett partnerskap med Bris är en mycket viktig del i vårt arbete för alla barns rätt. Våra partners engagemang genomsyrar verksamheten på alla nivåer och är långsiktigt.
Vill ditt företag också finnas med här? Läs mer om hur ni kan hjälpa till här nedan.
Läs mer

Vill du veta mer? Hör av dig till oss

Thomas Örnebjär
Telefon: 070-160 88 28 Mail: thomas.ornebjar@bris.se
Göran Bergqvist
Telefon: 070-160 88 25 Mail: goran.bergquist@bris.se
Policy för samarbeten

Det är viktigt att våra samarbetspartner delar Bris värderingar. Därför tar vi hänsyn till etiska kriterier när vi ingår i ett avtal.
Läs mer i vår insamlingspolicy

×