Ge ett barn möjlighet
att berätta om
övergreppen

Varje dag hör barn av sig till oss på Bris. För många barn är det allra första gången som de vågar dela med sig av det jobbiga och formulera upplevelserna i ord. Att berätta är första steget mot förändring. Ge fler barn möjlighet att berätta.

Välj belopp

100 kr
200 kr
Valfritt belopp
×

Lämna chatt