Bli månadsgivare

Med ditt regelbundna bidrag kan vi planera vårt arbete långsiktigt. Då kan vi fortsätta utveckla våra stödtjänster för barn, och att driva frågorna som rör barns rättigheter i samhället framåt.

×

Lämna chatt

  • 125 kr
  • 225 kr
  • 325 kr

Minsta belopp är 30 kr

Tänd ett hopp för ensamma barn i jul

Hjälp oss ge alla barn en god jul och en trygg vardag

Så används pengarna

Under 2016 låg Bris kostnader på 60,2 miljoner kronor, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd). Bris är medlem i Frii och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör.

Läs senaste effektrapporten
Alla sätt att stödja