stötta ett barn utan vänner

Att lära ett barn att ta kontakt och skapa nya relationer är en viktig uppgift för en vuxen. Om barnet behöver extra stöd här kan du göra stor skillnad.

Våga fråga

Hur många vänner ett barn har behov av är olika. Börja med att undersöka om det är ett problem för barnet. Barn som saknar vänner utan att själv ha valt det kan känna skam. De kan tro att felet ligger hos dem och berättar inget av rädsla för att oroa sina föräldrar.

Önskemål

Lyssna in barnets tankar och känslor utan att avbryta. Prata om hur barnet upplever sin situation – och hur hen skulle vilja att det var i stället. Diskutera tillsammans hur en bra kompis ska vara.

Var konkret!

Ge barnet konkreta tips utifrån ålder och mognad på hur man kan göra för att ta kontakt med andra. Vad kan man säga? Vad kan barnet själv tänka sig att göra? Påminn om att du kommer att göra allt för att stötta och hjälpa.

Håll koll på dina känslor

Barn behöver att föräldrar försöker förstå utan att blanda in egna erfarenheter och känslor. Det är normalt att bli rädd och orolig som förälder. Håll lite koll på dina egna oroskänslor så att de inte överförs på barnet.

Inte barnets fel

Svåra frågor kan komma, som: ”Vad är det för fel på mig?” Det är inget fel på ditt barn! Prata om att det kan finnas många orsaker till att kompisar inte vill ses just nu. Peppa barnet att våga släppa de vänner som inte vill umgås. Fundera tillsammans – var finns andra jämnåriga att ta kontakt med?

Uppmuntra lagom

Peppa lagom utan att tjata. Gå igenom vad som kan kännas läskigt när man tar kontakt med någon. Om det känns för jobbigt för barnet att ta kontakt, undvik att skuldbelägga. Vågar barnet ta kontakt men får nobben, prata om hur det känns efteråt.

Onlinekompisar

Barn som saknar vänner i till exempel skolan kan idag ha flera kompisar online. De kan vara jätteviktiga och göra att barnet vill tillbringa mer tid framför datorn. Kom ihåg att vänner online är lika verkliga som andra vänner.

Förmedla hopp

Försök förmedla till barnet att det inte alltid kommer att vara så som det är just nu. Bekräfta att det kan kännas jobbigt, men att förändringar sällan sker över en natt. Många hittar sina nära kompisar när de blir äldre. Det kan vara tröstande när det känns tungt.

×