Så pratar du om könsidentitet

Att utforska sin identitet är en viktig del av livet. En del barn känner att de inte passar in i en förväntad könsidentitet. Ju mer inkluderande och inbjudande du är, desto bättre kan du stötta ditt barn.

Stor variation

Vissa barn känner tidigt att de inte passar in i en förväntad könsidentitet. För några handlar det om en känsla av att inte vara född i rätt kropp. För andra handlar det om att inte vara bekväm med de förväntningar och normer som ligger på det kön man föddes med.

Prova sig fram

Om ditt barn har funderingar kring sin könsidentitet, visa att det är ok att prova sig fram. Stötta barnet i att uttrycka sig med kläder eller i tilltal på det sätt som känns bekvämt.

Öppen dialog

Påminn om att hen inte behöver vara säker på sin könsidentitet för att kunna prata om den. Ju mer öppet ni kan prata, desto lättare för barnet att sortera i sina känslor.

Fråga eller vänta?

Visa att du står kvar och älskar ditt barn, oavsett. Var uppmärksam på ditt barns signaler. En del behöver få frågan flera gånger för att våga prata om det. Andra vill berätta först när de själva är redo.

Om du är orolig

Fundera på vad som oroar dig! Vad din inställning är till kön och identitet? Läs på och sök stöd hos någon i din närhet. Försök att inte låta din oro gå ut över barnet, utan låt hen bejaka och utforska sina olika faser. Ibland är de övergående, ibland inte. Oavsett är de verkliga och ska respekteras.

Föräldrars påverkan

Som förälder kan du inte påverka ditt barns könsidentitet. Däremot kan du påverka hur ditt barn mår och accepterar sig själv. Med ditt stöd i ryggen blir ditt barn tryggare och starkare.

Könsutredning

En könsutredning kan hjälpa barnet att förstå sig själv, oavsett vad den kommer fram till. Sjukvården behöver föräldrars tillstånd när det gäller vård, men ska samtidigt lyssna på barns vilja. Se till att få dina eventuella farhågor besvarade av vården.

I skolan

Skolan är skyldig att respektera ditt barns könsidentitet. De är ansvariga för att ditt barn känner sig inkluderad och trygg. Om skolan brister här är det diskriminerande behandling.

Andra föräldrar

Genom RFSL, som är ett förbund för homosexuella, bisexuella och transpersoner, kan du hitta andra föräldrar till HBTQ+-barn.

×