Så funkar en orosanmälan

För barn som far illa i sitt hem är den viktigaste skyddsfaktorn vuxna utanför hemmet. Om du vet, eller är orolig för, att ett barn far illa, kan du göra en orosanmälan. Här berättar vi hur.

När ska jag anmäla?

När du ser eller hör något som tyder på att barnet inte har det bra, till exempel blir utsatt för våld eller inte får den omsorg hen behöver. Det kan också vara att barnet berättar något som gör att du tänker att barnet behöver hjälp.

Så säger lagen

Du som jobbar i förskolan eller skolan är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker ett barn far illa. Som privatperson har du ingen skyldighet att göra en orosanmälan. Men om barn ska kunna få hjälp och stöd är det en förutsättning att alla vuxna som ser och oroar sig agerar. Du är viktig som vuxen för att barnet ska få den hjälp hen har rätt till.

Så gör du en anmälan

Kontakta socialtjänsten i den kommun barnet bor i, uppgifterna finns på kommunens hemsida. Har du anmälningsskyldighet ska du uppge ditt namn, andra vuxna kan vara anonyma.

Ta stöd för egen del

Du kan alltid ringa och rådgöra, anonymt om du vill, med socialtjänsten. Du är även alltid välkommen att vända dig till Bris vuxentelefon om barn, 077 – 150 50 50, om du vill bolla tankar och funderingar.

Du anmäler din oro

Du behöver inte ha bevis, det räcker att du känner oro för ett barn. Du anmäler enbart misstanke om att ett barn far illa. Därefter är det socialtjänstens uppgift att utreda hur behoven ser ut.

Utredning

Om det finns en oro att barnet behöver stöd eller skydd inleds en utredning. Socialtjänsten ska då lyssna på barnet, föräldrarna, skolan eller andra som kan ge en bild av hur barnet har det. Därefter beslutar de vilken insats som ska erbjudas.

Stödet

Vad socialtjänsten beslutar för insats, det vill säga stöd till barnet och familjen beror på situationen. Familj och barn behöver alltid samtycka till insatsen om det inte rör sig om en tvingande insats som det kan göra om barnet blir placerat. I de flesta fall erbjuds dock familjen alltid stöd och hjälp innan det blir tvingande åtgärder.

Stötta barnet

Många barn kan vara oroliga för vad som ska hända, och tiden fram till att familjen får träffa socialtjänsten upplever många som obehaglig. Då är det bra att finnas kvar som ett stöd för barnet. Berätta om din oro och varför du agerat, håll kontakten med barnet, prata och lyssna!

Akut fara

Vid akut oro, ring 112 och be att få kopplas till polisen. Berätta att det handlar om ett barn, så att även socialjouren kan komma. Om du har möjlighet, försök sedan att berätta för barnet att hjälp är på väg. Är det allvarligt, sätt barnet i säkerhet tills hjälp kommer.

×