”Att stödja Bris är våra medarbetares val”

Circle K har samarbetat med Bris sedan 2013. Sedan dess har de tillsammans med sina kunder samlat in över 21,5 miljoner till förmån för Bris via kampanjer som Bristvätten, Bristanken, Briskaffet och inte minst den alltid pågående Brispanten.

Maria Philipson, Senior Manager Marketing & Communication på Circle K

Maria Philipson, Senior Manager Marketing & Communication på Circle K

Varför har ni valt att samarbeta med Bris?

Att stödja Bris är våra medarbetares val. När vi inför 2013 tog ett nytt grepp om vår sponsringsstrategi fick ala medarbetare på stationerna och på våra servicekobtor rösta om vilken organsiation som vi skulle rikta allt vårt stöd och engagemang till. Valet föl på Bris och sedan dess har vi vidareutvecklat vårt samarbete tillsammans.

Vad har gjort att samarbetet fortsatt så pass länge? 

En starkt och viktig anledning är att vi ser och hör att alla som jobbar på Bris gör skillnad på riktigt för alla barn och unga. Och i takt med att fler vågar och väljer att prata om oro, ångest och psykisk ohälsa så ser vi behovet av att det måste finnas någon där. Vi ser också att det finns ett stort engagemang och en vilja från våra kunder att delta i de aktiviteter som vi gör tillsammans.

Circle K har år efter år slagit insamlingsrekord. Vad har varit nyckeln till så lyckade kampanjer?

Nyckeln är det interna engagemanget. Vi är 3500 ambassadörer utspridda över hela landet som gör det lilla extra för de aktiviteter och kampanjer vi lanserar. Vi är verkligen stolta över att vi sponsrar Bris. Detta i kombination med alla våra kunder som är med och bidrar. År 2020 var ett annorlunda år för oss alla och jag tror att vi både i våra roller på jobbet och i våra privata liv kände hur mycket vi ville hjälpa till med det lilla extra för barn i utsatta situationer som uppstått i den isolering och sociala distansering vi behöver bidra med under pandemin. 

Hur bidrar samarbetet till ert hållbarhetsarbete?

Genom att vi bidrar med att stödja en verksamhet som ska göra bättre för våra barn och unga så hoppas vi att vi indirekt får möjlighet att hjälpa till i samhället. Omtänksamhet om varandra är otroligt viktigt för långsiktig hållbarhet.

×