Testamente

Skänk en gåva till Bris arbete för barn och unga genom att testamentera till Bris.

×

Lämna chatt

Så används pengarna

<p>Under 2020 låg Bris kostnader på 88 miljoner kronor, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns&nbsp;Giva Sverige.&nbsp;Bris är medlem i Giva Sverige och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör. Du hittar Bris senaste effektrapport i vår årsberättelse för 2020.</p> Bris årsberättelse 2020 (PDF)
Så används pengarna
Alla sätt att stödja