Barnkonventionen - i praktiken

Vad innebär ett praktiskt arbete med barnkonventionen? Hur kan barnkonventionens barnsyn speglas i medarbetares attityder och i det vardagliga arbetet? Utbildningen kombinerar teori och workshop och anpassas efter den egna verksamheten. Syftet är att stärka verksamhetens konkreta arbete med barnkonventionen samt att ge enskilda medarbetare verktyg i det praktiska arbetet.

Ur innehållet

  • Barnkonventionens barnsyn och grunder
  • Att arbeta barnrättssäkert
  • Workshop utifrån den egna verksamheten

Tid

Föresläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattning hel eller halvdag.

Målgrupp

Vuxna professionella i verksamheter som rör barn.

För kontakt och intresseanmälan

×