Barnkonventionen - i praktiken

Vad innebär ett praktiskt arbete med Barnkonventionen? Hur kan Barnkonventionens barnsyn speglas i medarbetares attityder och i det vardagliga arbetet? Utbildningen kombinerar teori och workshop och anpassas efter den egna verksamheten. Syftet är att stärka verksamhetens konkreta arbete med Barnkonventionen samt att ge enskilda medarbetare verktyg i det praktiska arbetet.

Ur innehållet

  • Barnkonventionens barnsyn och grunder
  • Att arbeta barnrättssäkert
  • Workshop utifrån den egna verksamheten

Tid

Föresläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattning hel eller halvdag.

Målgrupp

Vuxna professionella i verksamheter som rör barn.

För kontakt och intresseanmälan

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer