Press & opinion

Bris unika ställning som barnrättsorganisation grundar sig på kombinationen av direktkontakt med barn, ett stort kunnande om barns livsvillkor och en skarp analys av barnrätt. Vi framställer krav på förändringar i samhället, initierar och driver debatt på alla samhällsnivåer för att stärka barnets rättigheter.

Presskontakt

Anna Holmqvist

Pressekreterare

Tel: 070- 779 95 06
anna.holmqvist@bris.se

 

Är du journalist?

Välkommen att besöka Bris pressrum på Via TT

Banners och pluggar

Våra aktuella banners och pluggar fria att ladda ned, hittar du här.

Påverkan

Bris sakfrågor och remisser

Bris arbetar med att stödja barn, mobilisera samhället för barnets rättigheter samt att påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bris ges möjlighet att yttra sig över exempelvis statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation. Remissyttranden är ett viktigt sätt för Bris att bevaka och stärka barnperspektivet inför beslut och förändringar. Ta del av våra remissvar på sidan Påverkan.

Politiska prioriteringar för barnets rättigheter

Bris sakfrågor och arbete för barnets rättigheter.

Ladda ned broschyr
×

Lämna chatt