Press & opinion

Bris unika ställning som barnrättsorganisation grundar sig på kombinationen av direktkontakt med barn, ett stort kunnande om barns livsvillkor och en skarp analys av barnrätt. Vi framställer krav på förändringar i samhället, initierar och driver debatt på alla samhällsnivåer för att stärka barnets rättigheter.

Presskontakt

Anna Holmqvist

Pressekreterare

Tel: 070- 779 95 06
anna.holmqvist@bris.se

 

Är du journalist?

Välkommen att besöka Bris pressrum på Cision.

Banners och pluggar

Våra aktuella banners och pluggar fria att ladda ned, hittar du här.

Remissvar

Bris är en remissinstans

Bris ges möjlighet att yttra sig över exempelvis statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation. Remissyttranden är ett viktigt sätt för Bris att bevaka och stärka barnperspektivet inför beslut och förändringar.

Barnkonventionen blir lag

Bris tillstyrker lagförslaget som innebär att barnkonventionen blir svensk lag. Men ett stort arbete behöver göras för att alla delar av samhället ska börja se barnet som rättighetsbärare.

Läs hela yttrandet (PDF)

Lämna chatt