För medlemmar

Här hittar du viktig information för dig som är medlem i Bris. Bland annat information om medlemsmöten och kongressen. Du hittar även aktuella artiklar som rör Bris medlemsarbete.

Tack för ditt medlemskap!

Ju fler medlemmar vi har i Bris desto fler röster har vi som kan arbeta för att driva barns rättigheter framåt. Under 2017 kommer Bris fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan. Tillsammans hjälps vi åt.

Var med och påverka och ta ställning för barnets rättigheter

Som medlem i Bris bidrar du till att Bris finns och har en fungerade demokratisk organisation. Vartannat år hålls kongress där medlemmarna väljer en styrelse som bestämmer inriktningen för Bris de närmsta åren. Kongressen är Bris högsta beslutande organ.

Engagemang är en av de viktigaste förutsättningarna när du vill vara med och påverka. Som medlem har du möjlighet att bli förtroendevald eller volontär i Bris. Du kan också ge förslag på hur Bris kan bli ännu bättre genom att skriv en motion till kongressen.

Medlemmarna representeras vid kongressen av sju ombud från respektive region. Dessa kongressombud väljs vid regionernas medlemsmöten. Som medlem har du förslags- och rösträtt på Bris medlemsmöten. Ett medlemskap i Bris innebär att du blir medlem i en av våra fem regioner. Varje region bjuder in till medlemsmöten 1 gång/år.

Du är viktig i kampen för barnets rättigheter. Tack för ditt medlemskap!

För frågor mejla till: medlem@bris.se

Kongress 2017

Långsiktig plan och ny ordförande valdes på Bris kongress

Annabella Kraft, seniorchef och ledarskapsutvecklare i Södertälje kommun, är ny ordförande för Bris förbundsstyrelse. Bris kongress i Norrköping fattade också beslut om en ny långsiktig plan för organisationens arbete för ett samhälle där barnets rättigheter respekteras. Läs mer om nya styrelsen i vårt pressmeddelande.

Nyhetsbrev

Som medlem får du vårt digitala nyhetsbrev automatiskt om du meddelat din e-postadress. Bris nyhetsbrev utkommer digitalt 4 ggr per år samt ett tryckt nyhetsbrev 1 gång per år, med spännande och intressanta nyheter som rör ditt medlemskap. 

Saknar du nyhetsbrev mejla ditt förnamn, efternamn samt e-postadress. Ange även om du redan är medlem till: nyhetsbrev@bris.se

Lämna chatt

Psykisk ohälsa

Bris fokusområde 2017

Läs mer

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer