För medlemmar

Här hittar du viktig information för dig som är medlem i Bris. Bland annat information om medlemsmöten och kongressen. Du hittar även aktuella artiklar som rör Bris medlemsarbete.

Tack för ditt medlemskap!

Ju fler medlemmar vi har i Bris desto fler röster har vi som kan arbeta för att driva barns rättigheter framåt. Under 2017 kommer Bris fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan. Tillsammans hjälps vi åt.

Bris medlemsmöten

Tack alla ni som deltog på Bris medlemsmöten runt om i landet. Det var en positiv stämning och ett stort engagemang! Tack vare allt det engagemang som vi möter hos er medlemmar kan vi göra skillnad. Nu fortsätter vi arbeta tillsammans för varje barns rätt att må bra. Vill du få del av protokollet från medlemsmötet, mejla medlem@bris.se

Var med och påverka och ta ställning för barnets rättigheter

Som medlem i Bris bidrar du till att Bris finns och har en fungerade demokratisk organisation. Vartannat år hålls kongress där medlemmarna väljer en styrelse som bestämmer inriktningen för Bris de närmsta åren. Kongressen är Bris högsta beslutande organ.

Engagemang är en av de viktigaste förutsättningarna när du vill vara med och påverka. Som medlem har du möjlighet att bli förtroendevald eller volontär i Bris. Du kan också ge förslag på hur Bris kan bli ännu bättre genom att skriv en motion till kongressen.

Medlemmarna representeras vid kongressen av sju ombud från respektive region. Dessa kongressombud väljs vid regionernas medlemsmöten. Som medlem har du förslags- och rösträtt på Bris medlemsmöten. Ett medlemskap i Bris innebär att du blir medlem i en av våra fem regioner. Varje region bjuder in till medlemsmöten 1 gång/år.

Du är viktig i kampen för barnets rättigheter. Tack för ditt medlemskap!

För frågor mejla till: medlem@bris.se

Bris medlemsstrategi

Under hösten 2015 genomförde Bris en utredning av vårt medlemsarbete som sedan legat till grund för en ny medlemsstrategi. Arbetet med att implementera den nya strategin har nu påbörjats och kommer att genomföras under 2016 och 2017.

Nyhetsbrev

Som medlem får du vårt digitala nyhetsbrev automatiskt om du meddelat din e-postadress. Bris nyhetsbrev utkommer digitalt 4 ggr per år samt ett tryckt nyhetsbrev 1 gång per år.

Saknar du nyhetsbrev mejla ditt förnamn, efternamn samt e-postadress. Ange även om du redan är medlem till: nyhetsbrev@bris.se

Lämna chatt

Bris fokusområde 2017

Psykisk ohälsa

Läs mer

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn.

Läs mer