Safer internet centre

Statens medieråd och Bris bildar tillsammans Sveriges Safer Internet Centre, SIC Sverige. Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. Centren arbetar både förebyggande och med att ge stöd vid utsatthet.

SIC Sverige består av två delar:

Ett kunskapscenter som drivs av Statens medieråd, som bland annat tar fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer kopplat till barn och ungas trygghet på nätet.

En stödlinje för barn som drivs av Bris. Genom att kontakta Bris nationella stödlinje 116 111 kan barn upp till 18 år prata med en kurator om olika frågor, bl.a. om upplevelser kopplade till nätet. Vuxna som har frågor eller känner oro för ett barn kan kontakta Bris vuxentelefon.

Safer Internet-centren delfinansieras av EU-kommissionen och finns i de flesta EU-länder, samt i Norge och Storbritannien. Centren samverkar genom nätverket Insafe-INHOPE network of Safer Internet Centres in Europe och plattformen Better Internet for Kids där information och material samlas.

                                                                                            

×

Lämna chatt