Safer internet centre

Mediemyndigheten, ECPAT och Bris bildar tillsammans Sveriges Safer Internet Centre, SIC Sverige. Safer Internet-centren arbetar runtom i Europa för att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. Centren arbetar både förebyggande och med att ge stöd vid utsatthet.

SIC Sverige består av tre delar:

Ett kunskapscenter som drivs av Mediemyndigheten som bland annat tar fram rapporter och pedagogiska verktyg, samverkar med nationella och internationella aktörer, utvecklar metoder för att öka barns delaktighet och inflytande samt arrangerar evenemang och kampanjer kopplat till barn och ungas trygghet på nätet.

Stödlinjer för barn och vuxna som drivs av Bris. Genom att kontakta Bris nationella stödlinje 116 111 kan barn upp till 18 år prata med en kurator om olika frågor, bl.a. om upplevelser kopplade till nätet. Vuxna som har frågor eller känner oro för ett barn kan kontakta Bris vuxentelefon.

En hotline som drivs av ECPAT, vilket är en anmälningssida som tar emot och hanterar tips från allmänheten om övergreppsmaterial på barn på internet.

Projektet förväntas få effekter för flera målgrupper:

  • Barn och unga skyddas och stärks som medvetna medieanvändare.
  • Föräldrar, vårdnadshavare och yrkesverksamma som arbetar med barn får en bättre förståelse för hur barn använder digitalt innehåll och digitala tjänster samt hur de kan minska risker på nätet och i digitala kanaler.
  • Myndigheter kan utveckla bättre förebyggande åtgärder med stöd av de resurser och tjänster som tillhandahålls genom projektet.

Projektet förväntas även skapa synergieffekter genom att olika aktörer som arbetar för att främja barns säkerhet på internet kan samla sina resurser, samarbeta och ta bort övergreppsmaterial på barn och unga.

Safer Internet-centren delfinansieras av EU-kommissionen och finns i de flesta EU-länder, samt i Norge och Storbritannien. Under 2023 och 2024 delfinansieras SIC-Sverige också av Vinnova. Centren samverkar genom nätverket Insafe-INHOPE network of Safer Internet Centres in Europe och plattformen Better Internet for Kids där information och material samlas.


                                                                    

              

       

×