Jag bor i familjehem

En metod för arbete med stödgrupper för barn mellan 7 och 18 år som bor i familjehem.

Illustration: Elin Svensson

Illustration: Elin Svensson

Bris erbjuder tredagars utbildning

Bris har lång erfarenhet av gruppstöd till barn som lever i utsatta situationer, bland annat till barn i familjehem. Bris har skapat en gruppledarutbildning med tillhörande metodbok med förhoppning om att sprida en uppskattad och utvecklad metod, som vuxit fram i samarbete med familjehemsplacerade barn.

Syftet med metoden och gruppstödet är att främja barnets känsla av sammanhang, bryta ensamhet och stärka barnets strategier för att kunna må bra och hantera sin vardag.

Bris erbjuder en tre dagars gruppledarutbildning kopplat till metodboken. Utbildningen ger konkret handledning i gruppledarrollen, hur arbetet kan läggas upp, såsom planering, genomförande och implementering, den beskriver också två förslag på upplägg av stödet.

Ur innehållet:

  • Barnkonventionen och barnsyn
  • Trauma och barn i familjehem
  • Stödgrupp i teori och praktik
  • Gruppledarrollen, möjligheter och utmaningar
  • Genomgång av metoden och gruppträffarna
  • Arbetsblad samt förslag på övningar och lekar.

Målgrupp

Utbildningen är tänkt som ett stöd till professionella som i sitt arbete möter barn som bor i familjehem.

Utbildningen är kostnadsfri och metodboken "Jag bor i familjehem" ingår.

För frågor och kontakt: mejla anneli.ohrling@bris.se

Nästa digitala utbildning

När: 15-17 april 2024

Förutsättningar: Observera att det är önskvärt att deltagaren deltar tillsammans med en kollega, eftersom genomförande av stödgrupp kräver två ledare. Det är även en förutsättning att deltagaren har möjlighet att genomföra stödgruppen inom ramen för sitt arbete. Dessutom behöver utbildningsdeltagaren möta målgruppen i sitt yrke samt ha lämplig grundutbildning inom t.ex. psykologi, socialt arbete eller specialpedagogik det är därför viktigt att uppge sin examen i anmälan.

Kostnad: Utbildningen är digital och kostnadsfri, tillkommer avgift om 500:- plus porto för obligatorisk manual.

Anmälan: Anmälan är bindande. Utebliven närvaro debiteras.

Utbildningen har begränsat antal platser. Vid intresse av uppdragsutbildning kontakta Brisakademin.

Anmäl dig här.

 

×