Mina föräldrar är skilda

Bris erbjuder ”Mina föräldrar är skilda” – en stödgruppsmetod för barn till separerade föräldrar. Många barn och unga vänder sig till Bris med frågor och tankar som har med föräldrars skilsmässa att göra. De berättar om känslor av sorg och ensamhet och om svårigheter att påverka sin situation. Hos många barn och unga finns en önskan om att få möta andra med liknande erfarenheter.

Stödgruppen ger deltagarna möjlighet att tillsammans med andra få dela upplevelser, känslor och tankar om föräldrars skilsmässa. Genom utbildningen får du kunskap och konkreta verktyg för att kunna genomföra stödgrupper.

Ur innehållet

  • Barnets upplevelser av föräldrars skilsmässa och konflikter
  • Barnets rättigheter
  • Gruppens funktion för barnet
  • Praktiskt kring att starta grupp
  • Gruppledarens roll, möjligheter och utmaningar 
  • Genomgång av gruppträffarna
  • Övningar och rollspel

Utbildningen ges under fyra heldagar och kan även beställas som uppdrag.

Målgrupp

Professionella som i sitt arbete möter barn till separerade föräldrar

Pris

11 300 kr/person. Anmälan är bindande.

För frågor och kontakt: mejla brisakademin@bris.se

Nästa utbildning

Digital utbildning våren 2024:

9, 10 och 11 april samt uppföljande dag den 3 september.

ANMÄLNINGSLÄNK

För kontakt och intresseanmälan

Mina föräldrar är skilda - NY metodbok

Boken handlar om en gruppverksamhet för barn till skilda/separerade föräldrar och bygger på samlade erfarenheter från tolv grupper. Den ger en konkret handledning i hur arbetet kan läggas upp – från den första planeringen, över tio olika tematräffar, till kontakten med föräldrarna, fram till den sista återträffen med barnen. Boken avslutas med kopieringsfria arbetsblad samt kompletterande förslag på lekar och övningar.

Handboken finns nu i nytryck från april 2021, finns att beställa från Bris. Den kostar 495 kronor plus porto. Skriv Mina föräldrar är skilda i rubrik-/ämnesrad, och mejla till info@bris.se

 

Ladda ned Inbjudan

×