Samtal med barn och unga

Barn har rätt att bli lyssnade på och har rätt till stöd från trygga vuxna. Hur kan vi vuxna bli bättre på att samtala med barn och unga om svåra saker? Vad är viktigt i ett gott bemötande? Hur kan vi vuxna lyssna på och ta tillvara det som barn och unga uttrycker? Syftet är att ge vuxna ökad kunskap och praktiska färdigheter för att bättre kunna möta barn och unga. Samtal med barn och unga kan formas både som en föreläsning eller som en utbildning med möjlighet till fördjupning.

Ur innehållet

  • Barnkonventionens barnsyn
  • En trygg vuxen - bemötande
  • Samtalsmetodik

Tid

Föreläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattning halvdag.

Målgrupp

Vuxna professionella och ideella som möter barn i sin verksamhet

För kontakt och intresseanmälan

×