Bris värd för konferens och toppnivåmöte i Aten

Den 6 - 7 september stod Bris och The Smile of the Child Grekland värdar för ett internationellt evenemang i Aten på temat ”Att bemöta barn i kris”.

Personer från 40 olika länder deltog

Hybridmötet som genomfördes på förmiddagen den 6:e september inkluderade experter från olika professioner som antingen möter barn i kris i sitt dagliga arbete eller som på olika sätt försöker förbättra barns livssituationer. Mer än 500 personer deltog från cirka 40 olika länder från Europa, Amerika och Afrika.  

Under hybridmötet lyftes specifikt frågor om barn i krig, barn som flytt, barn som upplevt trauma samt de mer dagliga kriser - som mobbning, utsatthet på nätet och våld. Även det faktum att barn upplever kriser på flera olika sätt och att det ser olika ut i olika kontexter, var ett viktigt budskap.  

Socialministerns egna ord

Camilla Waltersson Grönvall, Sveriges socialtjänstminister sa bland annat: 
All children should be given a genuine chance to thrive in life and the coming years the Government, among other important things, will prioritize the work to improve the mental health of children and young people, to protect children from being exposed to all forms of violence.  

Therefore, the Government has decided a new permanent funding of 1.7 million euro yearly from 2023 for Bris National Helpline for Children and 1.7 million euro extra to Children Rights Organizations”.

Ett annat viktigt medskick från samtliga talare under hybridmötet var att lyssna på barn, så att vi kan ge dem det stöd och den hjälp som de behöver och som de har rätt till. Barns röster ska alltid tas i beaktande. 

Stödlinjer från Europa samlades 

Efter hybridmötet samlades stödlinjer från stora delar av Europa, bland annat Österrike, Bulgarien, Tyskland, Tjeckien, Ukraina, Polen och Malta - för att diskutera hur stödlinjer kan stärka stödet och bemötandet av barn i kris.

Varje år har stödlinjer världen över mer än 14 miljoner kontakter med barn. Psykisk ohälsa och våld är de två huvudsakliga orsakerna och över hälften av alla kontakter har koppling till de två ämnena. Stödlinjer världen över har en samhällsviktig roll i arbetet att stödja barn och unga och upprätthålla deras rättigheter. 

 

blobid0.png

Att mötas över nationsgränser ger viktiga insikter

Ett av målen med det regionala mötet var att samtala om och stärka varandra i hur vi på bästa sätt kan stötta barn i situationer av kris. Och att göra det både utifrån vad forskningen säger och, inte minst, utifrån vad barn själva berättar. Ett annat viktigt mål var att dela erfarenheter och kunskaper med varandra och att skapa nya samarbeten mellan oss som stödlinjer.   

Att mötas över nationsgränser och att möta andra stödlinjer gör att man får perspektiv på sin egna verksamhet och ser utvecklingsmöjligheter. Mötet mellan övriga stödlinjer gav många nya insikter, ny kunskap och en vetskap om att vi är många världen över som arbetar för att ge stöd till barn och att barns perspektiv lyfts i beslut som berör barn.

 

 

Vid frågor om konferensen vänligen kontakta: Therese.garmstedt@bris.se.

×