Internationellt

Bris har de senaste åren ökat sin internationella närvaro och är en aktiv aktör i det internationella nätverket Child Helpline International (CHI), har partnerprojekt tillsammans med stödlinjer för barn i andra delar av världen samt bedriver internationellt påverkansarbete för att förbättra situationen för barn överallt.

Bris har ett utvecklingsprojekt i Tanzania tillsammans med organisationen C-Sema som driver stödlinjen för barn både på fastlandet Tanzania och på ön Zanzibar.

Bris har ett utvecklingsprojekt i Tanzania tillsammans med organisationen C-Sema som driver stödlinjen för barn både på fastlandet Tanzania och på ön Zanzibar.

Varför arbetar Bris internationellt?

Bris arbetar internationellt för att stötta barn i hela världen och för att öka kunskapen om barnets rättigheter så att dessa blir respekterade och tillämpade. WHO rapporterade 2020 att uppemot en miljard barn i åldrarna 2 till 17 världen över har erfarenheter av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld och försummelse, och den psykiska hälsan bland barn har försämrats under pandemin. Våld och psykisk hälsa är de två största orsakerna till att ett barn hör av sig till en stödlinje. Bris vill vara med och motverka detta och därför måste Bris arbeta internationellt, så att vi kan stötta fler barn alltid och se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Samarbeten

När vi agerar tillsammans med andra stödlinjer för barn, tror vi på Bris att vi kan ha en större påverkan. Därför samarbetar Bris med andra stödlinjer för barn i olika konstellationer, bland annat i det internationella nätverket Child Helpline International (CHI). CHI har medlemmar i 147 av världens länder och 2021 tog nätverkets stödlinjer emot över 20 miljoner kontakter från barn och unga som var i behov av stöd eller skydd. Genom CHI har Bris påbörjat samarbeten med flera andra stödlinjer för barn genom olika utvecklingsprojekt för att förbättra situationen för barn i andra delar av världen än Sverige.

Bris stod värdar för den tredje internationella CHI-kongressen 2006. Drygt 250 delegater från 140 länder samlades i Stockholm. Drottning Silvia närvarade och var kongressens beskyddare. Nu 2022, står Bris återigen som värd till den internationella CHI-kongressen. Denna gång firar vi att det är den 10 versionen av kongressen som ska genomföras. Över 150 delegater förväntas delta från hela världen och även denna gång kommer Drottning Silvia närvara och inviga kongressen.

Tanzania

Bris har ett utvecklingsprojekt i Tanzania tillsammans med organisationen C-Sema som driver stödlinjen för barn både på fastlandet Tanzania och på ön Zanzibar. Projektet handlar om att motverka trafficking av barn, framförallt flickor, i regionen Singida. Singida är en av Tanzanias fattigaste regioner, så barnen skickas till storstäder för att arbeta i andras hem med att sköta hushållet. Detta ger en extra inkomst till familjen som är kvar men barnen som är borta har ingen möjlighet att fortsätta gå i skolan och blir ofta utsatta för olika typer av våld. Projektet har gjort att fler ringer in till C-Semas stödlinje för att rapportera om barn som riskerar att hamna i trafficking och att fler har kunskap om barnets rättigheter och att trafficking är olagligt. Då ett grundproblem är fattigdom kommer Bris och C-Sema under nästa projektperiod försöka motverka detta genom olika aktiviteter för att stärka familjers ekonomi, så att fler barn kan gå i skolan och inte behöver arbeta.

Påverkansarbete

Bris internationella påverkansarbete fokuserar bland annat på tilläggsrapporteringen till FN:s barnrättskommitté där Bris kommenterar Sveriges regeringsrapport till kommittén om implementeringen av konventionen om barnets rättigheter. Bris bedriver även påverkansarbeten gentemot EU. Under 2021 tog EU fram en barnrättsstrategi som refererar till stödlinjer för barn och Safer Internet Centres. Inom ramen för EU:s barnrättsstrategiarbete har Bris bland annat varit med och tagit fram en lättillgänglig version av den.

 

×

Lämna chatt