Konflikt med barnets mor-eller farförälder

Att vara i konflikt med någon påverkar även andra runtomkring och deras relation till personen. Hur gör man då om man är i konflikt med barnets mor- eller farförälder?

Äldre vuxna är viktiga

Mor- och farföräldrar kan vara trygga och betydelsefulla vuxna som berikar barnets liv. Beroende på vad konflikten handlar om, kan du ändå se till att barnet får skapa en egen relation med sina äldre släktningar.

Utforska vad barnet vill

För att upprätthålla en relation med mor-/farföräldrarna måste barnet också vilja det. Det kan dock vara svårt för barnet att uttrycka hur hen vill ha det när det pågår en konflikt. Försök ändå att utforska vad barnet önskar och var tydlig med att hen får tycka om och vilja träffa dem.

Förklara varför

Barnet ska aldrig tvingas välja sida och dras med i konflikten. Men barnet behöver också få förståelse vad konflikten handlar om. Förklara på en enkel nivå – undvik detaljer och att dra in dina egna känslor.

Okej att tycka olika

Förklara för barnet att konflikter är en del av livet. Att man tycker olika ibland betyder inte att man måste vara osams för alltid.

Fokusera på lösningar

Som vuxen är det bra att försöka vara en förebild som visar hur man löser konflikter och att de går att lösa. Var tydlig med att det aldrig är barnets ansvar att lösa vuxnas konflikter.

Hantera välmenande råd

Om du upplever att mor- eller farföräldrar lägger sig i hur du är som förälder – hitta ditt sätt att hantera det. Låt det rinna av dig eller förklara att du själv vill hitta vägen till att bli den bästa förälder du kan.

Hjälp barnet hålla kontakt

Om er relation med mor-/farföräldrarna leder till att ni inte vill träffas, hjälp då ändå barnet att hålla kontakten med dem på andra sätt, till exempel via telefon eller sociala medier.

Samhällsstöd

Glöm inte att ni alltid kan kontakta Bris vuxentelefon 077 – 150 50 50 om ni behöver råd och stöd i frågan. Socialtjänsten erbjuder också olika former av stöd till familjer.

×