Barnkonventionen – introduktion

Sverige var ett av de första länderna i världen att skriva under barnkonventionen och den 1 januari 2020 blev barnkonventionen också svensk lag. Vad innebär det att den nu är lag? Föreläsningen ger på ett överskådligt sätt en grund till barnkonventionen och barnsynen i den - med möjlighet att reflektera över vad konventionen innebär för den egna verksamheten. I föreläsningen tas också konventionens grundprinciper upp samt barnets rätt till delaktighet och inflytande.

Ur innehållet

  • Barnkonventionen
  • Barnsynen i barnkonventionen
  • Barnkonventionens grundprinciper
  • Vad betyder det att barnkonventionen är lag
  • Barnets rätt till delaktighet och inflytande

Tid

Föresläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattning 1–2 timmar.

Målgrupp

Vuxna professionella och ideella som möter barn och unga i sin verksamhet.

För kontakt och intresseanmälan

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer