Barnkonventionen – introduktion

Sverige var ett av de första länderna i världen att skriva under barnkonventionen och den 1 januari 2020 blev barnkonventionen också svensk lag. Vad innebär det att den nu är lag? Föreläsningen ger på ett överskådligt sätt en grund till barnkonventionen och barnsynen i den - med möjlighet att reflektera över vad konventionen innebär för den egna verksamheten. I föreläsningen tas också konventionens grundprinciper upp samt barnets rätt till delaktighet och inflytande.

Ur innehållet

  • Barnkonventionen
  • Barnsynen i barnkonventionen
  • Barnkonventionens grundprinciper
  • Vad betyder det att barnkonventionen är lag
  • Barnets rätt till delaktighet och inflytande

Tid

Föresläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattning 1–2 timmar.

Målgrupp

Vuxna professionella och ideella som möter barn och unga i sin verksamhet.

För kontakt och intresseanmälan

×