Kontakt

Bris, Barnens rätt i samhället

Adress: Postadress:
Arenavägen 61 Box 10147
121 77 Johanneshov 112 28 Stockholm-Globen
   
Tel: 08-598 888 00
Fax: 08-39 00 45
E-post: info@bris.se


Bris plusgiro: 90 15 04-1
Bris organisationsnummer: 802013-3420

Presskontakt
För pressärenden ring Anna Holmqvist, pressekreterare: 070 - 779 95 06

Givarservice
Är det något du undrar över går det bra att ringa 08-598 888 00, vardagar 10.00-15.00 eller mejla till givarservice@bris.se

Övriga ärenden
Bris vxl: 08-598 888 00

Broschyrer och material om Bris
Mejla din fråga till info@bris.se

Frågor om Bris i samband med skolarbete/uppsats
Vi hinner dessvärre inte svara på alla förfrågningar utan kan endast hjälpa till då det gäller magisteruppsatser. Om du vill leta själv här på vår webb har vi samlat information och länktips under Uppsatser och skolarbeten.

Förbundskansliet

Stab

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare

David Sandberg Hjelm

Verksamhetsutvecklare

08-598 888 47
david.sandberghjelm@bris.se

Katariina Groth

Ekonomichef

08-59888813
katariina.groth@bris.se

Ledningen

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare

Anna Albinsson

Chef HR och kansli

Ulrika Eriksson

Enhetschef, stödenheten

Silvia Ernhagen

Enhetschef, kommunikation - och påverkansenheten

Heléne Tibblin

Enhetschef, insamlingsenheten

Elisabeth Valinder

Enhetschef, regionenheten

Katariina Groth

Ekonomichef

08-59888813
katariina.groth@bris.se

Kommunikation - och påverkansenheten

Silvia Ernhagen

Enhetschef

070-160 88 09
silvia.ernhagen@bris.se

Anna Holmqvist

Pressekreterare

Tel: 070- 779 95 06
anna.holmqvist@bris.se

Anna Vorne

Kommunikatör/redaktör

08-598 888 37
anna.vorne@bris.se

Maria Rådlund

Kommunikatör med ansvar för webb

08-598 888 12
maria.radlund@bris.se

Rebecka Lindmark

Kommunikatör

08-59 88 88 15
rebecka.lindmark@bris.se

Laure Abado

Barnrättsjurist

070-756 95 92
laure.abado@bris.se

Marie Angsell

Sakkunnig

08-598 888 42
marie.angsell@bris.se

Paola Lindahl

Kommunikatör

08-588 938 50
paola.lindahl@bris.se

Mikael Drackner

Projektledare

08-598 888 45
mikael.drackner@bris.se

Insamling och sponsring

Heléne Tibblin

Enhetschef

08-598 888 33
helene.tibblin@bris.se

Thomas Örnebjär

Sponsringsansvarig

070-160 88 28
thomas.ornebjar@bris.se

Göran Bergquist

Sponsringansvarig

070-160 88 25
goran.bergquist@bris.se
Sai-Wing Cheung

Insamlingsekonom

08-598 888 35
sai-wing.cheung@bris.se

Sara Andersson

Insamlingsekonom

08-59 88 88 05
sara.andersson@bris.se

Sofia Gezelius

Insamlingsekonom

08-598 888 22
sofia.gezelius@bris.se

Lena Myrberg

Säljare

08-588 938 58
lena.myrberg@bris.se

Henrik Gustafsson

Säljare

08-588 938 57
henrik.gustafsson@bris.se

Stödenheten

Ulrika Eriksson

Enhetschef

0701-60 88 19
ulrika.eriksson@bris.se

Sofia Grönkvist

Bitr. enhetschef

08-598 888 04
sofia.gronkvis@bris.se

Petter Iwarsson

Sakkunnig

0701-66 88 10
petter.iwarsson@bris.se

Anki Karlsson

Administratör

08-598 888 41
anki.karlsson@bris.se

Charlotta Öhlund

Socionom region Syd

08-58893842
charlotta.ohlund@bris.se

Ida Jacksson

Socionom, region Syd

040-690 5252
ida.jacksson@bris.se

Somaya Ghanem

Socionom region Mitt

070-160 88 03
somaya.ghanem@bris.se

Regionenheten

Elisabeth Valinder

Enhetschef

031-750 11 40
elisabeth.valinder@bris.se

Cecilia Willman Esteén

Projektledare, medlemsfrågor

031-750 11 31
cecilia.esteen@bris.se


Elena Luckey

Regionombud Mitt

08-598 888 00
elena.luckey@bris.se

Anneli Grip

Regionombud Väst och Syd

031-750 11 32
anneli.grip@bris.se

Lena Gunnarsson

Regionombud Öst

011-440 05 77
lena.gunnarsson@bris.se

Maria Pedersen

Regionombud Nord

090-203 65 24
maria.pedersen@bris.se

HR och Administration

Anna Albinsson

Chef HR och kansli

08-59888838
anna.albinsson@bris.se

Therese Öberg

Receptionist

08-598 888 00
therese.oberg@bris.se

Johnny Nordström

Bidragskoordinator

08-598 888 31
johnny.nordstrom@bris.se

Frida Bühlmann

Organisationssekreterare

070-160 88 18
frida.buhlmann@bris.se

Bris regionkontor

Bris region Mitt

Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

Postadress:
Box 10147
121 28 Stockholm-globen

Tel: 08-598 888 00
Fax: 08-598 888 01
bris.mitt@bris.se

Bris region Nord

Storgatan 43 (Leiahuset)
903 26 Umeå

090-203 65 24
bris.nord@bris.se

Bris region Väst

Södra Hamngatan 25
411 14 Göteborg

Tel: 031-750 11 30
bris.vast@bris.se

Bris region Syd

Östra Rönneholmsvägen 7
211 47 Malmö

Tel: 040-690 80 70
Fax: 040-690 80 71
bris.syd@bris.se

Bris region Öst

St. Persgatan 19, Spinneriet
601 86 Norrköping
Postadress:
Bris 601 86 Norrköping

Tel: 011-440 05 50
Fax: 011-440 05 51
bris.ost@bris.se

Presentation av Bris ledningsgrupp

Lämna chatt

Psykisk ohälsa

Bris fokusområde 2017

Läs mer

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer