Ekonomi och redovisningar

Bris får sina intäkter från företag, privata givare, fonder och till viss del från staten. Vår möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd vi får.

Bris årsberättelse 2023

I Bris årsberättelse 2023 har vi samlat vår verksamhetsberättelse och årsredovisning. I verksamhetsberättelsen kan du läsa om hur vi arbetat med att stärka barnets rättigheter och om verksamheten under 2023. I årsredovisningen redovisar vi det finansiella utfallet och beskriver vår organisation.
Bris årsberättelse 2023

Löner och arvoden

Information om Bris ersättningsnivåer
Bris är en politiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation.
De allmänna anställningsvillkoren är i enlighet med det avtal som har träffats mellan Fremia - Arbetsgivarförbundet för verksamheter i huvudsak inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta, Tjänstemannaförbundet Unionen och Akademikerförbunden. Bris tillämpar inte bonusavtal, bilförmåner eller pensionsförmåner utöver sedvanlig tjänstemannapension.

Generalsekreterarens ersättning
Bris styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Bris nuvarande generalsekreterare har en ersättning om 103 000 kronor per månad. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår enligt kollektivavtal. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

Ersättning till övriga medarbetare
Utöver lön erhåller all personal ett friskvårdsbidrag om 4000 kr/år. I övrigt gäller kollektivavtalets villkor avseende anställningsvillkor och tjänstepension.

Ersättning Bris styrelse
Under Bris förbundskongress i maj 2023 beslutades att förbundsstyrelsens ledamöter kunde få ersättning för styrelsesammanträden.

×