Ekonomi och redovisningar

Bris får sina intäkter från företag, privata givare, fonder och till viss del från staten. Vår möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd vi får.

Bris årsberättelse 2016

I Bris årsberättelse 2016 har vi samlat vår verksamhetsberättelse, årsredovisning och effektrapport. I verksamhetsberättelsen kan du läsa om hur vi arbetar med att stärka barnets rättigheter och om verksamheten under 2016. I årsredovisningen redovisar vi det finansiella utfallet och beskriver vår organisation. Effektrapporten beskriver hur vi vill nå våra långsiktiga mål och vad vi har åstadkommit så här långt. Rapporten 2016 visar bland annat att Bris har ökat antal medlemmar med 11%. Bris har omnämnts i media 2 694 gånger. 39 % av kontakterna med Bris har handlat om psykisk ohälsa. Läs hela årsberättelsen.

Löner och arvoden

Information om Bris ersättningsnivåer
Bris är en politiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation.
De allmänna anställningsvillkoren är i enlighet med det avtal som har träffats mellan Idea - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, Tjänstemannaförbundet Unionen och Akademikerförbunden.
Bris tillämpar inte bonusavtal, bilförmåner eller pensionsförmåner utöver sedvanlig tjänstemannapension.

Generalsekreterarens ersättning
Bris styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Bris nuvarande generalsekreterare har en ersättning om 75 000 kronor per månad. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår enligt kollektivavtal. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

Ersättning till övriga medarbetare
Utöver lön erhåller all personal ett friskvårdsbidrag om 2.000 kr/år. I övrigt gäller kollektivavtalets villkor avseende anställningsvillkor och tjänstepension.

Ersättning Bris styrelse
Under Bris förbundskongress i maj 2017 beslutades att förbundsstyrelsens ledamöter kunde få ersättning för styrelsesammanträden.

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer