Ekonomi och redovisningar

Bris får sina intäkter från företag, privata givare, fonder och till viss del från staten. Vår möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd vi får.

Bris årsberättelse och effektrapport 2022

I Bris årsberättelse 2022 har vi samlat vår verksamhetsberättelse, årsredovisning och effektrapport. I verksamhetsberättelsen kan du läsa om hur vi arbetat med att stärka barnets rättigheter och om verksamheten under 2022. I årsredovisningen redovisar vi det finansiella utfallet och beskriver vår organisation. Effektrapporten beskriver hur vi vill nå våra långsiktiga mål och vad vi har åstadkommit så här långt. Bris årsberättelse 2022. Här kan du läsa en barnversion av årsberättelsen.

Löner och arvoden

Information om Bris ersättningsnivåer
Bris är en politiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation.
De allmänna anställningsvillkoren är i enlighet med det avtal som har träffats mellan Fremia - Arbetsgivarförbundet för verksamheter i huvudsak inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta, Tjänstemannaförbundet Unionen och Akademikerförbunden. Bris tillämpar inte bonusavtal, bilförmåner eller pensionsförmåner utöver sedvanlig tjänstemannapension.

Generalsekreterarens ersättning
Bris styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Bris nuvarande generalsekreterare har en ersättning om 96 500 kronor per månad. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår enligt kollektivavtal. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

Ersättning till övriga medarbetare
Utöver lön erhåller all personal ett friskvårdsbidrag om 4000 kr/år. I övrigt gäller kollektivavtalets villkor avseende anställningsvillkor och tjänstepension.

Ersättning Bris styrelse
Under Bris förbundskongress i maj 2023 beslutades att förbundsstyrelsens ledamöter kunde få ersättning för styrelsesammanträden.

×