Så blir ditt barn trygg på nätet

Internet är en naturlig del av barns vardag, och det är vuxnas uppgift att se till att barn surfar säkert. Här är några enkla råd.

Visa intresse

Be ditt barn visa hur favoritspel och appar fungerar. Ställ intresserade frågor. Påminn om att du finns som stöd om något händer på nätet.

Är du orolig?

Förklara vad din oro bygger på. Fråga hur barnet ser på faror på nätet. Lyssna utan att döma eller skuldbelägga – det kan göra att barnet inte vågar berätta av rädsla för få skäll eller bli fråntagen tillgången till internet. Bekräfta att du finns som stöd och hjälp oavsett vad som händer.

Bilder

Bilder är ett sätt för unga att kommunicera idag. Fråga hur ditt barn tänker kring det hen lägger ut. Prata om vad du ser för konsekvenser och undersök vad ditt barn tänker. Håll dig nyfiken till ditt barns perspektiv utan att döma. Att regelbundet diskutera frågan är bättre än att förbjuda. 

Onlinekompisar

Ta barnets vänner online på allvar! De är lika viktiga för barnet som vänner i till exempel skolan eller på fotbollen. En stor del av barnets skärmtid kan handla om att underhålla sociala kontakter. 

Skärmtid

Vad gör ditt barn framför skärmen? När är ditt barn online? Hur påverkar skärmtiden ditt barn? Om vardag och rutiner inte blir lidande behöver du inte oroa dig.

Hot och trakasserier

Om ditt barn utsätts – lyssna och trösta vid behov. Bekräfta att det aldrig är barnets fel. Planera gemensamt hur ni ska hantera situationen.

Prata samtycke

Hur visar man att man är okej med något? Hur vet man om någon annan är okej med något? Be barnet fundera över det. Uppmuntra hen att diskutera vidare med dig eller med sina vänner.

Grooming

Prata regelbundet om vilka metoder förövare använder för att få kontakt med barn. Förklara att grooming är brottsligt och att barnet alltid kan prata med dig om något händer.

För mer information, se Bris handbok för nätföräldrar. (PDF)

×