Vårt arbete

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Här hittar du information om allt vårt arbete.

Uppdrag & vision

Stödja, mobilisera & göra barns röster hörda

Varje barn är bärare av mänskliga rättigheter och särskilda rättigheter i egenskap av att vara barn. Barnets rättigheter är universella, ovillkorade och gäller varje barn. Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Bris och Agenda 2030

Bris bidrar på olika sätt till måluppfyllelsen av de globala målen, både i Sverige och globalt.

Läs mer

Bris stödverksamhet

Chatt, mejl, telefon och gruppstöd

Bris erbjuder stöd till barn och unga på flera olika sätt. Dels via vår stödlinje dit barn kan ringa, chatta eller mejla med en kurator. Bris erbjuder även gruppstöd och möjlighet att träffa en kurator på Bris på någon av våra Brismottagningar. Bris stödlinje är alltid öppen - även på natten. Bris erbjuder även stöd till vuxna som har frågor om barn; Bris vuxentelefon och Bris stödlinje för idrottsledare.

Påverkan

Bris kämpar för en bättre barndom

Bris bedriver ett strategiskt opinions- och påverkansarbete med fokus på beslutsfattare och myndigheter, och arbetar också för att nå ut till allmänheten för att hela samhället ska ha bättre kunskap om barnets rättigheter och kunna bidra till att de tillgodoses. Bris deltar i referensgrupper och politikermöten, skriver remisser och bidrar med expertis. Genom att göra barns röster hörda, samt bidra med analys och åtgärdsförslag, arbetar Bris för att stärka barnets rättigheter på alla samhällets arenor.

Politiska prioriteringar för barnets rättigheter

Bris sakfrågor och arbete för barnets rättigheter.

Ladda ned broschyr

Bris nätverk

Bris Nätverk - mötesplatsen för barnets rätt

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn. Gå med i nätverket, en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör barns rättigheter.

Barns och ungas inflytande

En rättighet som ställer krav på vuxna

Barns röster är en viktig kvalitetssäkring av Bris verksamhet. Barns erfarenheter och synpunkter ger oss perspektiv och genom att lyssna på barn får vi hjälp att se brister och lösningar vi kanske inte skulle uppmärksammat annars.

/link/a3aa8e5244a44a349ccca5124535b289.aspx

Projekt på Bris

Projekt för barns rättigheter

Här hittar du information Bris projekt. Just nu arbetar vi med flera projekt som syftar till stärka barnens rättigheter och utöka våra stöderbjudande för att nå fler barn och unga.

Internationellt

Hjälplinjer för barn i hela världen

För snart 10 år sedan var Bris med och startade det internationella nätverket CHI, Child Helpline International. Idag samlar CHI 183 hjälplinjer (telefon, chatt och mejl) för barn i 142 länder. 2015 tog vi tillsammans emot över 20 miljoner kontakter från barn och unga.

Utbildningar och föreläsningar

Här hittar du Brisakademins utbildningar och föreläsningar som ger fördjupade kunskaper om barnets rättigheter och konkreta verktyg för dig som möter barn i behov av stöd. Bris har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer i hela Sverige

×

Lämna chatt