Vårt arbete

Grunden för all vår verksamhet är FN:s barnkonvention. Vi erbjuder stöd till barn under 18 år via chatt, mejl, telefon och gruppstöd. Vi mobiliserar aktörer i samhället, alltifrån medlemmar till kommuner och andra organisationer. Vi gör också barns röster hörda och vi påverkar beslutsfattare för att på så sätt stärka barnets rättigheter långsiktigt. Här hittar du information om allt vårt arbete.

Uppdrag, vision och historik

Stödja, mobilisera & göra barns röster hörda

Varje barn är bärare av mänskliga rättigheter och särskilda rättigheter i egenskap av att vara barn. Barnets rättigheter är universella, ovillkorade och gäller varje barn. Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda. Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter respekteras i samhällets alla delar och där varje barn känner till sina rättigheter.

Bris och Agenda 2030

För hållbar utveckling

Läs mer

Bris stödverksamhet

Chatt, mejl, telefon och gruppstöd

Bris erbjuder stöd till barn och unga via telefon, chatt, mejl, forum och gruppverksamhet. Bris driver även en vuxentelefon där vuxna kan få stöd i frågor som rör barn.

Bris nätverk

Bris Nätverk - mötesplatsen för barnets rätt

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn. Nätverket är en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av olika rapporter inom området men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Barns och ungas inflytande

En rättighet som ställer krav på vuxna

Barns delaktighet och inflytande - en rättighet som ställer krav på vuxna. Barns röster är en viktig kvalitetssäkring av Bris verksamhet. Barns erfarenheter och synpunkter ger oss perspektiv och genom att lyssna på barn får vi hjälp att se brister och lösningar vi kanske inte skulle uppmärksammat annars.

Barns röster

En viktig kvalitetssäkring av Bris verksamhet

Barnkonventionen

Grunden för allt vårt arbete

Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta sker med FN:s konvention om Barnets rättigheter (barnkonventionen) som riktmärke.

Alla barn är rättighetsbärare

Projekt på Bris

Projekt för barns rättigheter

Just nu arbetar vi med flera projekt som syftar till stärka barnens rättigheter och utöka våra stöderbjudande för att nå fler barn och unga.

Ett av våra projekt handlar om ett långsiktigt arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt, genom att erbjuda professionella evidensbaserade stödgrupper, mobilisera samhällets aktörer och stärka nätverken kring ensamkommande barn. Stödgruppsmodellen ska spridas i hela landet.

Internationellt

Nätverket för alla världens hjälptelefoner

CHI (Child Helpline International), som samordnar 183 hjälplinjer för barn i 142 länder världen över. Tillsammans tar nätverkets hjälplinjer emot mer än 14 miljoner kontakter per år från barn och unga som är i behov av stöd och skydd.

Child Helpline International

Läs mer om CHI

Brisakademin

Läs om våra föreläsningar

Brisakademin ger dig fördjupade kunskaper om barns rättigheter samt konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd. Vi på Bris pratar med barn och unga varje dag och vår unika erfarenhet av samtal med barn är ett viktigt innehåll i alla våra föreläsningar och utbildningar. Våra föreläsningar utgår från våra böcker och rapporter.

Möt våra föreläsare

Lämna chatt