Vårt arbete

Bris, Barnens rätt i samhället, är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.
Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Vision och syfte

Stödja, mobilisera & göra barns röster hörda

Varje barn är bärare av mänskliga rättigheter och särskilda rättigheter i egenskap av att vara barn. Barnets rättigheter är universella, ovillkorade och gäller varje barn. Bris är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Bris och Agenda 2030

Bris bidrar på olika sätt till måluppfyllelsen av de globala målen, både i Sverige och globalt.

Läs mer

Bris stödverksamhet

Chatt, mejl, telefon och gruppstöd

Bris stödjer barn och unga på flera sätt. Dels via vår stödlinje dit barn kan ringa, sms:a, chatta eller mejla med en kurator – dygnet runt. Men även via gruppstöd och möjlighet att träffa en kurator på någon av våra Brismottagningar. För vuxna som har frågor om barn frågor om barn finns Bris vuxentelefon, som också finns på arabiska och ukrainska samt Bris stödlinje för idrottsledare.

För att se på videon behöver du acceptera youtube-kakor

Påverkan

Bris kämpar för en bättre barndom

Bris bedriver ett strategiskt opinions- och påverkansarbete med fokus på beslutsfattare och myndigheter, och arbetar också för att nå ut till allmänheten för att hela samhället ska ha bättre kunskap om barnets rättigheter och kunna bidra till att de tillgodoses. Bris deltar i referensgrupper och politikermöten, skriver remisser och bidrar med expertis. Genom att göra barns röster hörda, samt bidra med analys och åtgärdsförslag, arbetar Bris för att stärka barnets rättigheter på alla samhällets arenor.

Gå med i Bris nätverk

Bris Nätverk - mötesplatsen för barnets rätt

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn. Gå med i nätverket, en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör barns rättigheter.

Barns och ungas inflytande

En rättighet som ställer krav på vuxna

Barns röster är en viktig kvalitetssäkring av Bris verksamhet. Barns erfarenheter och synpunkter ger oss perspektiv och genom att lyssna på barn får vi hjälp att se brister och lösningar vi kanske inte skulle uppmärksammat annars.

/link/a3aa8e5244a44a349ccca5124535b289.aspx

Projekt på Bris

Projekt för barns rättigheter

Här hittar du information Bris projekt. Just nu arbetar vi med flera projekt som syftar till stärka barnens rättigheter och utöka våra stöderbjudande för att nå fler barn och unga.

Internationellt

Hjälplinjer för barn i hela världen

Bris har de senaste åren ökat sin internationella närvaro och är en aktiv aktör i det internationella nätverket Child Helpline International (CHI), har partnerprojekt tillsammans med stödlinjer för barn i andra delar av världen samt bedriver internationellt påverkansarbete för att förbättra situationen för barn överallt.

Utbildningar och föreläsningar

Här hittar du Brisakademins utbildningar och föreläsningar som ger fördjupade kunskaper om barnets rättigheter och konkreta verktyg för dig som möter barn i behov av stöd. Bris har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer i hela Sverige

×