Bris stödverksamhet

Bris stödjer barn och unga på flera sätt. Dels via vår stödlinje dit barn kan ringa, sms:a, chatta eller mejla med en kurator – dygnet runt. Men även via gruppstöd och möjlighet att träffa en kurator på någon av våra Brismottagningar. För vuxna som har frågor om barn frågor om barn finns Bris vuxentelefon, som också finns på arabiska och ukrainska samt Bris stödlinje för idrottsledare.

För att se på videon behöver du acceptera youtube-kakor

Se vår film om Bris stöd för barn och unga.

Stöd för barn och unga

Stöd online

Genom Bris 116 111, Bris-mejlen och Bris-chatten kan barn och unga upp till 18 år tryggt, anonymt och gratis ringa, sms:a, chatta eller mejla till en kurator på Bris dygnets alla timmar. I stödverksamheten arbetar anställd personal, Bris-kuratorer. Bris långa erfarenhet av kontakter med barn och unga har resulterat i en hög kompetens i fråga om att bedöma vilka insatser som behövs vid sidan av myndigheternas verksamhet för att försvara barns och ungas rättigheter. Bris erbjuder även Forum för barn och unga. Här diskuteras alla möjliga ämnen anonymt och säkert via bris.se. Forum modereras av Bris kuratorer och samtliga inlägg granskas innan publicering. Verksamheten är alltid öppen, även på natten.

Gruppstöd

Bris erbjuder också stöd till barn via gruppstöd. Vi arrangerar regelbundet stödhelger för familjer där en förälder begått självmord och för familjehemsplacerade barn. Bris ger gruppstöd online till barn som lider av psykisk ohälsa och vi bedriver ett gruppinriktat stöd för ensamkommande barn som flytt till Sverige. I stödgruppsverksamheten får barnet träffa andra barn i samma situation, barnet får kunskap om sina rättigheter och stöd i att hantera sin situation. Målet är både att stötta barnet här och nu, och att förebygga psykisk ohälsa på längre sikt.

Våra Brismottagningar

Vi erbjuder barn individuellt stöd, gruppstöd och familjestöd i våra fem regioner; Umeå, Malmö, Stockholm, Linköping och Göteborg.

Stöd för vuxna om barn

Bris tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn och unga upp till 18 år. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Syftet är att vuxna ska få stöd, vägledning och information om hur de kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. I samtalet finns ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och man kan vara anonym om man vill.

Bris erbjuder även en stödlinje för idrottsledare som har frågor om barn, samt stödlinje på ukrainska och arabiska.

HÄR finns stöd och information till vuxna om en mängd olika ämnen som rör barn och unga. Det finns även sidor på arabiska som vänder sig till vuxna som har frågor om barn.

Bris vuxentelefon om barn:
Telefon: 077 - 150 50 50
Öppettider: vardagar 09.00 - 13.00

Varför dokumenterar Bris kontakterna?

Bris samlade kunskap om barnets levnadsvillkor är baserad på det barn och vuxna berättar i Bris stödverksamhet. Varje gång en kontakt genomförs dokumenteras och sparas vissa data om denna kontakt. Dessa data utgörs av de olika ämnesområden kontakten har berört samt ålder och kön. Även foruminlägg från barn och unga dokumenteras och sparas under en begränsad period. 

De olika data som sparas sammanställs för att Bris skall få en samlad bild av kontakterna i stödverksamheten. På så sätt ökar Bris samlade kunskap om barnets levnadsvillkor kontinuerligt. Det ger Bris möjlighet att framställa krav på förändringar i samhället och initiera och driva debatt på alla samhällsnivåer för att stärka barnets rättigheter

Barns berättelser används ofta i det utåtriktade arbetet, bland annat genom textexempel. Dessa utgår från utdrag ur dokumentationen men är omformulerade och avidentifierande för att skydda barnets anonymitet.

×