Bris stödlinje för idrottsledare

Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och vi vet att du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam.

Bris stödlinje för idrottsledare

För dig finns Bris stödlinje för idrottsledare, där vi kan ge råd och vägledning till dig som känner oro för ett barn i din förening.

Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman.

Vi som svarar är erfarna kuratorer som ger dig stöd, vägledning om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre.

Särskild kompetens finns också för att ge stöd till de som möter barn med trauma eller erfarenhet av flykt.

Vi har alltid ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i våra samtal.

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan självklart vara anonym.

Kontakt:

077 – 440 00 42

Öppet vardagar 09.00 – 12.00

 

×