Stöd oss

Varje dag hör barn av sig till oss på Bris. För många barn är det allra första gången som de vågar dela med sig av det jobbiga och formulera upplevelserna i ord. När barn berättar finns det hopp. Att berätta är första steget mot förändring. Skänk en gåva och ge fler barn möjlighet att berätta.

  • Bli månadsgivare
  • Skänk en gåva
  • Företagsgåva
  • 100 kr
  • 200 kr
  • Valfritt belopp
Bli månadsgivare

Så används pengarna

Under 2018 låg Bris kostnader på 79,5 miljoner kronor, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd). Bris är medlem i Frii och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör. Du hittar Bris senaste effektrapport i vår årsberättelse för 2018.

Bris årsberättelse 2018 (PDF)
Så används pengarna

Ett tryggt givande

Bris har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls regler. Det är din garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. Bris plusgiro: 90 15 04-1.

Till Svensk Insamlingskontroll
Ett tryggt givande

Etisk insamling

Bris är medlem i branschföreningen FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som verkar för etisk och professionell insamling med nyckelorden kvalitet, respekt, öppenhet och engagemang. FRII har annat utarbetat etiska riktlinjer för insamling.

Läs mer hos FRII
Etisk insamling
Därför stöttar vårt företag Bris
/link/048befd2fe9949fa8fe35daaef381358.aspx

Circle K stödjer Bris

13,5 miljoner sedan 2013

Läs mer om samarbetet
/link/f23e1aab16f547919a1170a1feaa10e9.aspx

Huvudsponsorer

Stolta företag som hjälper oss stödja barn och unga

Till huvudsponsorer
×

Lämna chatt