Stöd oss

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Med din hjälp kommer vi under 2017 att ha ett särskilt fokus på psykisk ohälsa och jobba för att de barn och unga som mår dåligt alltid ska ha en trygg vuxen att vända sig till. Du gör det möjligt för oss att finnas när samhället brister.

  • Bli månadsgivare
  • Skänk en gåva
  • Företagsgåva
  • 125 kr
  • 225 kr
  • 325 kr

Minsta belopp är 30 kr

Var med & utveckla Bris!

För mindre än 1 krona om dagen kan du vara medlem i Bris.

Bli medlem

Så används pengarna

Under 2015 låg Bris kostnader på 69,7 miljoner kronor, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd). Bris är medlem i Frii och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör.

Läs senaste effektrapporten
Därför stöttar vårt företag Bris

Arla

Hallå där Gunilla Eriksson, panelredaktör på Arla!

Läs intervjun

Varför har Arla valt att stötta just Bris? - Arla har tidigare haft samarbete med Bris och barn och ungdomar ligger oss varmt om hjärtat. Eftersom mjölkbaksidorna vänder sig till barn och ungdomar i Sverige känns det som ett naturligt val.

Läs intervjun

Lithells

Hej Mathias Grennard, Brand Manager för Lithells...

Läs intervjun

Vitamin Well

Mariette Wolfers, marknadsansvarig Vitamin well...

Läs intervjun

Ett tryggt givande

Bris har 90-konto. Det betyder att vi följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamlingsverksamhet. Det är din garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. Bris plusgiro: 90 15 04-1. Bankgiro 901-5041.

Till Svensk Insamlingskontroll

Etisk insamling

Bris är medlem i branschföreningen FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som verkar för etisk och professionell insamling med nyckelorden kvalitet, respekt, öppenhet och engagemang. FRII har annat utarbetat etiska riktlinjer för insamling.

Läs mer hos FRII

Lämna chatt