Stöd oss

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Med din hjälp kommer vi under 2017 att ha ett särskilt fokus på psykisk ohälsa och jobba för att de barn och unga som mår dåligt alltid ska ha en trygg vuxen att vända sig till. Du gör det möjligt för oss att finnas när samhället brister.

  • Bli månadsgivare
  • Skänk en gåva
  • Företagsgåva
  • 125 kr
  • 225 kr
  • 325 kr

Minsta belopp är 30 kr

Var med & utveckla Bris!

För mindre än 1 krona om dagen kan du vara medlem i Bris.

Bli medlem

Så används pengarna

Under 2016 låg Bris kostnader på 60,2 miljoner kronor, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd). Bris är medlem i Frii och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör.

Läs senaste effektrapporten
Därför stöttar vårt företag Bris

Notar

Ny samarbetspartner till Bris. Möt Elin Gunnarsson, marknadskoordinator på Notar som berättar om samarbetet och varför de valde Bris.

Läs intervjun

Ditt företag gör skillnad

Stöd vårt arbete för barn och unga. Bli vår sponsor!

Läs mer

Ett tryggt givande

Bris har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls regler. Det är din garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. Bris plusgiro: 90 15 04-1 eller bankgiro: 901-5041

Till Svensk Insamlingskontroll

Etisk insamling

Bris är medlem i branschföreningen FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som verkar för etisk och professionell insamling med nyckelorden kvalitet, respekt, öppenhet och engagemang. FRII har annat utarbetat etiska riktlinjer för insamling.

Läs mer hos FRII

Lämna chatt