Stöd oss

Varje dag får Bris ta del av barns berättelser om utsatthet, ångest, våld och kränkningar, och varje dag kämpar Bris för ett bättre samhälle för barn. Skänk en gåva och var med i kampen för en bättre barndom.

  • Bli Barndomsvän
  • Skänk en gåva
  • Företagsgåva
  • 100 kr
  • 200 kr
  • Valfritt belopp
Bli Barndomsvän

Så används pengarna

Under 2017 låg Bris kostnader på 71,3 miljoner kronor, kostnaderna fördelades enligt diagrammet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd). Bris är medlem i Frii och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör. Du hittar Bris senaste effektrapport i vår årsberättelse för 2017.

Bris årsberättelse 2017 (PDF)
Så används pengarna

Ett tryggt givande

Bris har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls regler. Det är din garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. Bris plusgiro: 90 15 04-1.

Till Svensk Insamlingskontroll
Ett tryggt givande

Etisk insamling

Bris är medlem i branschföreningen FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som verkar för etisk och professionell insamling med nyckelorden kvalitet, respekt, öppenhet och engagemang. FRII har annat utarbetat etiska riktlinjer för insamling.

Läs mer hos FRII
Etisk insamling
Därför stöttar vårt företag Bris
/link/048befd2fe9949fa8fe35daaef381358.aspx

Circle K stödjer Bris

13,5 miljoner sedan 2013

Läs mer om samarbetet
/link/f23e1aab16f547919a1170a1feaa10e9.aspx

Huvudsponsorer

Stolta företag som hjälper oss stödja barn och unga

Till huvudsponsorer
×

Lämna chatt