barn som mist en förälder

Sorg är en process som måste få ta sin tid. Alla sörjer olika men som vuxen kan du göra mycket för att stötta barnet i vardagen.

Viktiga relationer

När en förälder dör förlorar barnet många gånger en trygghet, närhet och framtidshopp. Ibland behöver barnet professionellt stöd för att hantera alla starka känslor, men i ett inledande skede är det personer  barnet känner sig tryggt med som är viktigast.

Var konkret

Förståelsen för vad som hänt beror på barnets ålder och mognad. Anpassa språket efter barnets. Ju yngre barn, desto mer konkret. ”Föräldern dog” är mer begripligt än ”föräldern gick bort”. Svara ärligt på frågor utan att överinformera.

Fortsätt fråga

Respektera om barnet har behov av att vara i fred, men återkom till ämnet senare. Det kan vara så att barnet väntar på att bli frågad för att hen inte vill störa andra med sina tankar. Barnet vet kanske inte heller vad hen ska säga. Så fortsätt fråga och visa att det går att prata om.

Visa omtanke

Om barnet inte vill prata, visa att du står kvar som en trygg vuxen. Bekräfta att du finns där och att du bryr dig genom att krama barnet, skicka ett sms eller på andra sätt visa att omtanke. Du kan även fråga hur barnet vill att du ska stötta.

Låt det ta tid

Sorg håller i sig länge. Den kan kännas olika över tid och i takt med att barnet blir äldre, och känslorna kan pendla. Bekräfta för barnet att du vet vad som har hänt, att du har tid och att du finns där om hen vill prata.

Viktigt med vardag

När insidan är kaotisk mår vi bättre om vardagen fungerar som vanligt. Stötta barnet att hålla regelbundna mat- och sovtider och vara utomhus en stund varje dag. Hjälp till att sortera bland skoluppgifter. Låt vardagsrutinerna bli en paus i sorgen.

Gå in och ut i sorgen

Barn behöver också vila från sorgen och göra roliga saker emellanåt. För många barn kommer detta naturligt, men det är också bra att till exempel uppmuntra kompisar att vara som vanligt. Föreslå aktiviteter som barnet gillar, kanske fika, bio eller simhallen. Fråga hur barnet vill ha det.

Låt barnet styra

Barn funderar tidigt på livet och döden. Fråga hur barnet tänker kring döden nu. Ta barnets funderingar på allvar och bekräfta att döden är en del av livet. Låt barnet styra samtalet och var ärlig med att du inte har svar på alla frågor. Alla känslor är tillåtna.

Bris stödlinjer för vuxna om barn

Har du som vuxen frågor eller funderingar som rör barn och unga?

Telefon: 077-150 50 50
Öppettider: vardagar 09:00–13:00

×