TRT – Teaching recovery techniques

Många barn och unga som flytt till Sverige från krigs- och katastrofdrabbade områden drabbas av omfattande psykisk ohälsa. TRT är en gruppintervention som utvecklats av Children and War Foundation, en ideell organisation med bas i Norge och Storbritannien. Metoden syftar till att lära barn och unga att hantera symptom på post-traumatisk stress. TRT bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu.

TRT bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu.

TRT bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu.

Bris erbjuder metodutbildning

Sedan hösten 2016 har metoden, som del i ett svenskt forskningsprojekt på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, använts i olika verksamheter som arbetar med barn med erfarenhet av flykt såsom skola, primärvård och socialtjänst med goda resultat.

Bris erbjuder nu metodutbildning för professionella som möter barn med erfarenhet av krig och flykt. Utbildningen ger deltagaren kunskap och verktyg att implementera och genomföra grupper i egen verksamhet. Grupperna har 5-8 deltagare och leds av två utbildade gruppledare.

Ur innehållet:

  • Traumakunskap
  • Verktyg för att hantera påträngande bilder, tankar och känslor.
  • Stabiliserande tekniker såsom avslappning och djupandning
  • Verktyg för att hantera undvikande beteende
  • Förankring, rekrytering och implementering av TRT

Utbildningar hösten 2022

Vårens öppna utbildningar ges digitalt via Zoom och är kostnadsfria, men kostnad för handboken tillkommer. Utbildningen omfattar tre heldagar.

6-8 sep
Tid: 9-16 Anmälningslänk

19-21 okt
Tid: 9-16 Anmälningslänk

Förutsättningar: Observera att det är önskvärt att deltagaren deltar tillsammans med en kollega, eftersom genomförande av TRT-grupp kräver två ledare. Det är även en förutsättning att deltagaren har möjlighet att genomföra TRT inom ramen för sitt jobb. Dessutom  behöver utbildningsdeltagaren ha lämplig grundutbildning inom t.ex. psykologi, socialt arbete eller specialpedagogik så det är viktigt att uppge sin examen i anmälan.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri, tillkommer avgift om 500:- plus porto för obligatorisk manual

Anmälan: Anmälan är bindande. Utebliven närvaro debiteras.

Utbildningen har begränsat antal platser. Vid intresse av uppdragsutbildning kontakta Brisakademin.

För kontakt och intresseanmälan

relaterat

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer