TRT – Teaching recovery techniques

Många barn och unga som flytt till Sverige från krigs- och katastrofdrabbade områden drabbas av omfattande psykisk ohälsa. TRT är en gruppintervention som utvecklats av Children and War Foundation, en ideell organisation med bas i Norge och Storbritannien. Metoden syftar till att lära barn och unga att hantera symptom på post-traumatisk stress. TRT bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre här och nu.

Ur innehållet:

  • Traumakunskap
  • Verktyg för att hantera påträngande bilder, tankar och känslor.
  • Stabiliserande tekniker såsom avslappning och djupandning
  • Verktyg för att hantera undvikande beteende
  • Förankring, rekrytering och implementering av TRT

Nästa öppna utbildning ges 2022

Plats: Utbildningen är digital och genomförs via plattformen Zoom. 

Målgrupp: Professionella som inom sin verksamhet möter barn och unga med erfarenhet av krig och flykt. 

Observera att utbildningen ställs in vid få anmälningar.

Programutbildningen kan beställas som uppdrag. Omfattning tre heldagar.

För kontakt och intresseanmälan

Children and War Foundation

För mer info om metoden och Children and War Foundation:  Läs mer här.

relaterat

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer