Oense om stöd till ert barn

Så kan ni vårdnadshavare göra om ni är oense om stöd, behandling och utredning rörande ert barn

Barnets bästa

Barn mår bäst av att de viktigaste personerna runt dem kommer överens. Ni som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret att se till att ert barn får det som hen behöver. En viktig och bra start för ert barn är att ni är eniga om det som rör hen.

Vänta inte!

Att barnet ska få rätt hjälp tar ofta tid. Det är därför viktigt att ni vårdnadshavare inte väntar för länge med att komma överens om vad ert barn behöver och har rätt till.

Ta hjälp

Kan ni inte enas om barnets behov av stöd, utredning och behandling – vänd er till socialtjänsten i er kommun för råd och stöd. Ni kan även ringa till Bris vuxentelefon om barn för vägledning i hur ni ska gå vidare.

Sätt konflikter åt sidan

Om du och den andra föräldern har andra konflikter – försök sätta de åt sidan. Det är inte vårdgivarens roll att ta parti för en förälder, utan fokus kommer att vara på barnet.

×