Barn, unga och nätet

Nätet är en stor del av våra liv idag. Dagens unga är uppvuxna med nätet som en självklarhet men för många vuxna är det inte lika självklart. Här blir det ibland en krock, speciellt om något händer ett barn på nätet. Vuxna kan känna att de inte har tillräcklig kunskap och barn kan tycka att vuxna är frånvarande. På denna föreläsning får du ta del av barns egna erfarenheter av, och berättelser om, nätet samt kunskap om vad du kan göra som vuxen för att stötta barn som råkar illa ut.

Ur innehållet

  • Barn och ungas vardag på nätet
  • Barn och ungas egna röster om nätet
  • När något går fel – så kan du vara en viktig vuxen

Tid

Föresläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattning 2 tim.

Målgrupp

Professionella som möter barn och unga

För kontakt och intresseanmälan

×