Ungas vardag på nätet

Nätet är en stor del av våra liv idag. Dagens unga är uppvuxna med nätet som en självklarhet men för många vuxna är det inte lika självklart. Här blir det ibland en krock, speciellt om något händer ett barn på nätet. Vuxna kan känna att de inte har tillräcklig kunskap och barn kan tycka att vuxna är frånvarande. På denna föreläsning får du ta del av barns egna erfarenheter av, och berättelser om, nätet samt kunskap om vad du kan göra som vuxen för att stötta barn som råkar illa ut.

Ur innehållet

  • Barn och ungas vardag på nätet
  • Barn och ungas egna röster om nätet
  • När något går fel – så kan du vara en viktig vuxen

Tid

Föresläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattning 2 tim.

Målgrupp

Professionella som möter barn och unga

För kontakt och intresseanmälan

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer