Ledningsgrupp

Bris verksamhet bedrivs av ett kansli under ledning av generalsekreteraren, som väljs av styrelsen. Kansliet organiseras i enheter. Cheferna för respektive enhet samt generalsekreterare utgör Bris ledningsgrupp.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare

Magnus Jägerskog är generalsekreterare för Bris och har 20 års erfarenhet i ledande befattningar inom civilsamhälle och statliga bolag. Utöver uppdraget i Bris är han bland annat också ledamot i Arvsfondsdelegationen, Regeringens Barnrättsdelegation, Child Helpline International, Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond samt Fremia. Magnus är civilekonom och tillträdde i rollen som generalsekreterare 2016.

Matilda Sigfridsson, enhetschef för HR och Administration

Matilda Sigfridsson är beteendevetare och har en magisterexamen i Sociologi med inriktning mot personal/ledarskap från Lunds Universitet. Hon har 10 års erfarenhet av operationellt och strategiskt HR-arbete från både näringsliv och ideell sektor. Mellan 2013 - 2017 arbetade Matilda som HR-ansvarig på Läkare Utan Gränser i Sverige där hon byggde upp HR-funktionen samt ingick i organisationens kristeam. Dessförinnan arbetade hon som HR-rådgivare på TUI Nordic. Sedan oktober 2017 är hon enhetschef för HR och Administration på Bris.

Heléne Tibblin, enhetschef, insamling och sponsring

Heléne Tibblin är diplomerad i marknadsekonomi på RMI Berghs och varumärkesstrategi vid Stockholms Universitet. Hon har också ett diplom i fundraising från FRII:s utbildning i samarbete med RMI Berghs. Tidigare har Heléne jobbat som nordisk Reklam‐ och Varumärkeschef på den kommersiella tv‐kanalen CANAL+ (numera Cmore). På Bris har hon jobbat i nio år med insamling och sedan 2013 som enhetschef för insamling och sponsring.

Anna Holmqvist, enhetschef, kommunikation och påverkan

Anna Holmqvist har en magisterexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet och University of Toronto, och en bakgrund som samhälls- och politikreporter. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med strategisk kommunikation, bred opinionsbildning och politisk påverkan. Anna har varit ideellt engagerad i kvinnojoursrörelsen, och även arbetat som pressansvarig på Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks. Hon började på Bris 2015 som pressansvarig, och sedan 2019 är hon enhetschef för kommunikation och påverkan.

Gunilla Bergsten, enhetschef, stöd online

Gunilla Bergsten är socionom och leg psykoterapeut. Hon har 30 års erfarenhet av behandlingsarbete bla inom missbruksvård och behandlingsverksamhet för ungdomar. De senaste 17 åren har hon arbetat inom Barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Sedan maj 2019 är hon enhetschef för stöd online.

Sofia Grönkvist, enhetschef, stöd och utbildning

Sofia Grönkvist är utbildad socionom med vidareutbildning i psykoterapi steg 1 samt familjeterapi. Hon är även utbildad i psykotraumatologi med fördjupning inom området barn och trauma. Sofia har arbetat på Bris sedan 2004 i olika roller, främst som metodutvecklare, projektledare och sakkunnig. Sofia har tidigare arbetat inom kommunal socialtjänst med förebyggande, utredande och behandlande verksamhet. 

Sofia Valan, enhetschef, regionenheten

 

×

Lämna chatt