Ledningsgrupp

Bris verksamhet bedrivs av ett kansli under ledning av generalsekreteraren, som väljs av styrelsen. Kansliet organiseras i enheter. Cheferna för respektive enhet samt generalsekreterare utgör Bris ledningsgrupp.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare

Magnus Jägerskog är generalsekreterare för Bris och har 20 års erfarenhet i ledande befattningar inom civilsamhälle och statliga bolag. Utöver uppdraget i Bris är han bland annat också ledamot i Arvsfondsdelegationen, Regeringens Barnrättsdelegation, Child Helpline International, Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond samt Fremia. Magnus är civilekonom och tillträdde i rollen som generalsekreterare 2016.

Anneli Larsson, ekonomichef

Anneli Larsson är ekonomichef på Bris sedan 2020. Hon har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och har 10 års erfarenhet av ideell sektor, både från näringslivsperspektiv samt från ideell sektor. Tidigare har Anneli arbetat som revisor specialiserat på ideell sektor och bistånd samt som controller på konsultbolag och biståndsorganisation.

Heléne Tibblin, enhetschef, insamling och sponsring

Heléne Tibblin är diplomerad i marknadsekonomi på RMI Berghs och varumärkesstrategi vid Stockholms Universitet. Hon har också ett diplom i fundraising från FRII:s utbildning i samarbete med RMI Berghs. Tidigare har Heléne jobbat som nordisk Reklam‐ och Varumärkeschef på den kommersiella tv‐kanalen CANAL+ (numera Cmore). På Bris har hon jobbat i nio år med insamling och sedan 2013 som enhetschef för insamling och sponsring.

Binaji Marouf, enhetschef, kommunikation, opinion och påverkan

Binaji Marouf har de senaste 10 åren arbetat med kommunikation. Hon har en master i socialt arbete från Lunds universitet. Hon har också ledarskapsutbildning från Linnéuniversitet och har studerat varumärkesarbete, kommunikation och copywriting vid både Berghs och Forsbergs Skola. De senaste 10 åren har hon arbetat med kommunikation på Studieförbundet NBV.

Gunilla Bergsten, enhetschef, stöd online

Gunilla Bergsten är socionom och leg psykoterapeut. Hon har 30 års erfarenhet av behandlingsarbete bla inom missbruksvård och behandlingsverksamhet för ungdomar. De senaste 17 åren har hon arbetat inom Barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Sedan maj 2019 är hon enhetschef för stöd online.

Sofia Grönkvist, enhetschef, stöd och utbildning

Sofia Grönkvist är utbildad socionom med vidareutbildning i psykoterapi steg 1 samt familjeterapi. Hon är även utbildad i psykotraumatologi med fördjupning inom området barn och trauma. Sofia har arbetat på Bris sedan 2004 i olika roller, främst som metodutvecklare, projektledare och sakkunnig. Sofia har tidigare arbetat inom kommunal socialtjänst med förebyggande, utredande och behandlande verksamhet. 

Sofia Walan, enhetschef, regionenheten

Sofia Walan är sedan 2022 chef för Regionenheten på Bris. Hon har tidigare arbetat i ledande befattningar inom civilsamhället, bland annat som Generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen och Regionchef i Studieförbundet Bilda.  Sofia har en magisterexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet, är utbildad i journalistik vid Poppius journalistskola och har gått Fenixprogrammet för strategiskt ledarskap inom ideella organisationer.

Erika Wirén, enhetschef, HR och administration

Erika Wirén är sedan maj 2023 chef för HR och admninistration på Bris. Hon har en master i Ledarskap och Hållbarhet från Södertörns högskola och en Fil. Mag. i beteendevetenskap från Mälardalens universitet. Erika har arbetat med HR både internationellt och nationellt i mer än 20 år. Under de senaste åren har Erika specialiserat sig inom mångfald och inkludering. 

×