Ledningsgrupp

Bris verksamhet bedrivs av ett kansli under ledning av generalsekreteraren, som väljs av styrelsen. Kansliet organiseras i enheter. Cheferna för respektive enhet samt generalsekreterare utgör Bris ledningsgrupp.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare

Magnus Jägerskog är civilekonom och har en magisterexamen inom företagsekonomi, från Stockholms Universitet. Han har sedan början av 2000‐talet innehaft olika chefsroller inom ideell sektor samt i statligt ägt bolag. Mellan 2011 och 2016 var Magnus vd på Systembolagets dotterbolag IQ, dessförinnan har bland annat arbetat som marknads‐ och kommunikationschef på organisationen Friends. Magnus är generalsekreterare för Bris sedan 2016.

Matilda Sigfridsson, enhetschef för HR och Administration

Matilda Sigfridsson är beteendevetare och har en magisterexamen i Sociologi med inriktning mot personal/ledarskap från Lunds Universitet. Hon har 10 års erfarenhet av operationellt och strategiskt HR-arbete från både näringsliv och ideell sektor. Mellan 2013 - 2017 arbetade Matilda som HR-ansvarig på Läkare Utan Gränser i Sverige där hon byggde upp HR-funktionen samt ingick i organisationens kristeam. Dessförinnan arbetade hon som HR-rådgivare på TUI Nordic. Sedan oktober 2017 är hon enhetschef för HR och Administration på Bris.

Heléne Tibblin, enhetschef, insamling och sponsring

Heléne Tibblin är diplomerad i marknadsekonomi på RMI Berghs och varumärkesstrategi vid Stockholms Universitet. Hon har också ett diplom i fundraising från FRII:s utbildning i samarbete med RMI Berghs. Tidigare har Heléne jobbat som nordisk Reklam‐ och Varumärkeschef på den kommersiella tv‐kanalen CANAL+ (numera Cmore). På Bris har hon jobbat i nio år med insamling och sedan 2013 som enhetschef för insamling och sponsring.

Anna Fairbrass, enhetschef, kommunikation och påverkan

Anna Fairbrass har en fil kand inom medie- och kommunikationsvetenskap från Stockholms universitet och över 17 års erfarenhet av strategisk kommunikation, opinionsbildning, varumärke och marknadskommunikation. Hon kommer senast från en roll som marknads- och kommunikationschef på fackförbundet DIK och har dessförinnan arbetat på bland annat Rädda Barnen och Riksteatern. Sedan april 2018 är hon enhetschef för kommunikation, opinion och påverkan på Bris.

Ulrika Eriksson, enhetschef, stöd online

Ulrika Eriksson är utbildad socionom. Hon har arbetat inom socialtjänsten som socialsekreterare och fältassistent samt i skola som skolkurator. Hon är utbildad handledare och har handlett grupper inom skola och fritidsverksamhet. Ulrika har också en polisexamen från Polishögskolan i Stockholm som hon byggt på med utbildning för att arbeta som barnutredare inom polisen. Ulrika har arbetat på Bris sedan 2012 i olika roller, främst som enhetschef för den dåvarande Kunskapsenheten. Sedan mars 2016 är hon enhetschef för stöd online.

Sofia Grönkvist, enhetschef, gruppstöd

Sofia Grönkvist är utbildad socionom med vidareutbildning i psykoterapi steg 1 samt familjeterapi. Hon är även utbildad i psykotraumatologi med fördjupning inom området barn och trauma. Sofia har arbetat på Bris sedan 2004 i olika roller, främst som metodutvecklare, projektledare och sakkunnig. Sofia har tidigare arbetat inom kommunal socialtjänst med förebyggande, utredande och behandlande verksamhet.

Katariina Groth, ekonomichef

Katariina Groth har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet. Hon har tidigare arbetat med revision och rådgivning i tio år, både som redovisningskonsult och auktoriserad revisor. Katariina arbetade med olika bolagsformer, men främst med inriktning mot ideell sektor. Innan Bris arbetade hon som redovisningschef på en ideell förening i två år. På Bris har Katariina arbetat sedan februari 2016.

Elisabeth Valinder, enhetschef, regionenheten

Elisabeth Valinder har många års erfarenhet av arbete med barn inom förskola. Hon har både varit anställd och själv drivit privata förskolor med inriktning på värdegrundsfrågor och samhällsansvar. Hon startade bland annat upp Göteborgs första KRAV märkta förskola. Tidigare har hon även arbetat inom näringslivet, 9 år i IT-branschen som eventansvarig och drivit nätverksträffar och marknadsaktiviteter. Elisabeth började som volontär på Bris i Barnens Hjälptelefon 2003 och blev anställd inom organisationen 2010. Hon har arbetat som koordinator med ansvar för utåtriktat arbete, regionchef i Väst och sedan 2016 är Elisabeth enhetschef för regionenheten. Elisabeth har lång erfarenhet av ledarskap inom föreningsliv och ideell sektor.

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer