Våld mot barn

Barn har rätt till en trygg uppväxt fri från våld men trots det utsätts varje år ett stort antal barn för våld. Vad vet vi om våldet? Vad får våldet för konsekvenser? Vad behöver barn som utsatts för våld? Syftet är att vuxna ska få en ökad kunskap och medvetenhet om våldet samt inspiration och verktyg i bemödandet av barn med upplevelser av våld. Våld mot barn kan formas både som en föreläsning eller som en utbildning med möjlighet till fördjupning.

Ur innehållet

  • Vad är våld?
  • Våldets konsekvenser
  • Vad säger barn om våldet?
  • Samhällets skydd och stöd
  • Vad behöver barn som utsatts för våld?

Tid:

Föreläsningen kan beställas som uppdrag. Omfattningen är ca en halvdag men anpassas till beställaren.

Målgrupp

Vuxna professionella och ideella som möter barn och unga i sin verksamhet.

För kontakt och intresseanmälan.

×