Styrelse

Bris styrelse väljs av kongressen, som infaller vartannat år. Styrelsen är ytterst ansvarig för hur Bris verksamhet bedrivs på lång sikt och för Bris ekonomi. Styrelsen beslutar till exempel om Bris verksamhetsplan och budget, om väsentliga ändringar av organisation eller verksamhetsinriktning och tillsätter generalsekreteraren.

Annabella Kraft

Ordförande

Åsa Ekman

Ledamot

Helén Strömberg

Ledamot

Carin Grundberg Sandell

 Ledamot

Sofie Edberg

Ledamot

Anders Lindmark

Ledamot, vice ordf.

P-G Persson

Ledamot

Cecilia Carnefeldt

Ledamot

Jerker Lindsten

Ledamot

Ulrika Rogland

Ledamot

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare


Mer om styrelsen

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Det är valberedningen som tar fram ett förslag på ledamöter till styrelsen till kongressen. Nedan kan du ladda ned presentation av Bris styrelse.

För kontakt med styrelsen: styrelsen@bris.se

×

Lämna chatt