Styrelse

Bris styrelse väljs av kongressen, som infaller vartannat år. Styrelsen är ytterst ansvarig för hur Bris verksamhet bedrivs på lång sikt och för Bris ekonomi. Styrelsen beslutar till exempel om Bris verksamhetsplan och budget, om väsentliga ändringar av organisation eller verksamhetsinriktning och tillsätter generalsekreteraren.

Annabella Kraft

Ordförande

Åsa Ekman

Ledamot

Helén Strömberg

Ledamot

Rosie Linder

Ledamot

Henrik Saxborn

Ledamot

Carin Grundberg Sandell

 Ledamot

Sofie Edberg

Ledamot

Ann Rask Samuelsson

Ledamot
Vice ordf.

Dietmar Mölk

Ledamot

Anders Lindmark

Ledamot

Torbjörn Blomhage

Ledamot

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare

Mer om styrelsen

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Det är valberedningen som tar fram ett förslag på ledamöter till styrelsen till kongressen.

För kontakt med styrelsen: styrelsen@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer