Styrelse

Styrelsen är ytterst ansvarig för hur Bris verksamhet bedrivs på lång sikt och för Bris ekonomi. Bris styrelse som är det verkställande organet, väljs av det högst beslutande organet, kongressen, som infaller vartannat år.

Annabella Kraft

Ordförande

Helén Strömberg

Ledamot

Christina Elffors Sjödin

Ledamot

Rosie Linder

Ledamot

Anas Hsissen

Ledamot

Parul Sharma

Ledamot

Henrik Saxborn

Ledamot

Carin Grundberg Sandell

 Ledamot

Sofie Edberg

Representant region Nord

Ann Rask Samuelsson

Representant region Väst
Vice ordf.

Dietmar Mölk

Representant region Öst

Anders Lindmark

Representant region Syd

Torbjörn Lindhage

Representant region Mitt

Magnus Jägerskog

Adjungerad, Generalsekreterare

 

För kontakt med styrelsen: styrelsen@bris.se

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer