Styrelse

Bris styrelse väljs av kongressen, som infaller vartannat år. Styrelsen är ytterst ansvarig för hur Bris verksamhet bedrivs på lång sikt och för Bris ekonomi. Styrelsen beslutar till exempel om Bris verksamhetsplan och budget, om väsentliga ändringar av organisation eller verksamhetsinriktning och tillsätter generalsekreteraren.

Annabella Kraft

Ordförande

Helén Strömberg

Ledamot

Christina Elffors Sjödin

Ledamot

Rosie Linder

Ledamot

Anas Hsissen

Ledamot

Parul Sharma

Ledamot

Henrik Saxborn

Ledamot

Carin Grundberg Sandell

 Ledamot

Sofie Edberg

Representant region Nord

Ann Rask Samuelsson

Representant region Väst
Vice ordf.

Dietmar Mölk

Representant region Öst

Anders Lindmark

Representant region Syd

Torbjörn Lindhage

Representant region Mitt

Magnus Jägerskog

Adjungerad, Generalsekreterare

Mer om styrelsen

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Det är valberedningen som tar fram ett förslag på ledamöter till styrelsen till kongressen.

För kontakt med styrelsen: brisstyrelsen@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer