Styrelse

Bris styrelse väljs av kongressen, som infaller vartannat år. Styrelsen är ytterst ansvarig för hur Bris verksamhet bedrivs på lång sikt och för Bris ekonomi. Styrelsen beslutar till exempel om Bris verksamhetsplan och budget, om väsentliga ändringar av organisation eller verksamhetsinriktning och tillsätter generalsekreteraren.

Mer om styrelsen

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Det är valberedningen som tar fram ett förslag på ledamöter till styrelsen till kongressen. Nedan ser du alla medlemmar i Bris styrelse 2023-2025.

För kontakt med styrelsen: styrelsen@bris.se

×

AnnaBella Kraft

Ordförande

 • Har suttit i Bris styrelse sedan 2015 och varit styrelseordförande sedan 2017.
 • Uppdrag som mentor åt ett flertal chefer både inom och utom Södertälje kommun.
 • Tidigare senior ledarskapsutvecklare i Södertälje kommun och har arbetat vid flera chefsnivåer inom skol- och socialförvaltningen i Stockholms och Södertälje kommun.
 • Utbildad till förskollärare och har arbetat vid alla nivåer inom skol- och socialförvaltning i Stockholms och Södertäljes kommun.
 • Har främst arbetat i så kallade utsatta områden där skolan har extra stor betydelse för barn och ungdomar.
 • Har stor kunskap om barn, föräldraskap, mångfald och ledarskap.

Helene Strömberg

Omvald ledamot och vice ordförande

 • Har suttit i Bris styrelse sedan 2015.
 • Filosofie doktor, forskare och lektor i ekonomisk historia, verksam vid Umeå universitet.
 • Inom forskningen återfinns perspektiv på välfärd, genusstruktur och förändringar som sker i offentlig sektor, främst inom sjukvården.
 • Har stort socialt engagemang och flera uppdrag inom barn- och ungdomsidrott.

Jerker Lindsten

Omvald ledamot

 • VD för Vinngroup.
 • Tidigare VD för HiQ Sweden samt har arbetat på Telia och Framtidsfabriken, och under lång tid varit aktiv i digitaliseringsfrågor.
 • Styrelseordförande i föreningen Great som verkar för det digitala samhällets utveckling, styrelseledamot i Sparbanken Syd och styrelseledamot i Systek (norskt IT-konsultföretag).

Petra Blom

Nyvald ledamot

 • Utbildad sociolog och beteendevetare.
 • Arbetar som sakkunnig på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck på Länsstyrelsen Östergötland.
 • Sitter i även styrelsen för Samtalsringen, en förening som arbetar för unga killar i utanförskap.
 • Tidigare arbete inom förskola och skola, enhetschef på skyddat boende, samt kommunövergripande samordnare för att motverka våld och försummelse mot barn.

Martin Björgell

Nyvald ledamot

 • Civilekonomexamen från Lunds universitet. 
 • Ledarskapsutbildning från Stockholm School of Economics Excecutive Education och IESE Business School i Barcelona. 
 • Är chef för Erbjudande Pension & Försäkring, Svenska Handelsbanken.
 • Har tidigare varit ordförande för Scouterna, Civos Civilsamhällets organisationer i samverkan och Handelsbankens Fadderbarns Fonden.
 • Aktiv i scoutrörelsen och representant för hbtqi-community inom både civilsamhälle och näringsliv.

Åsa Ekman

Omvald ledamot

 • Har suttit i Bris styrelse sedan 2019.
 • Har i närmare 20 år jobbat med FN:s konvention om barnets rättigheter.
 • Arbetat i olika kommuner som ungdomssamordnare, demokratiutvecklare och barnstrateg.
 • Driver sedan tre år tillbaka eget företag där hon hjälper organisationer att bättre arbeta med barnkonventionen och tillgodose barnets rättigheter.

Cecilia Carnefeldt

Omvald ledamot

 • Jur.kand. från Stockholm Universitet, EMBA från Handelshögskolan i Stockholm.
 • Koncernchef på utbildningsorganisationen Kunskapsskolan Education Sweden AB.
 • Många års styrelseerfarenhet från både aktiebolag, stiftelser och föreningar – i Sverige och utomlands.
 • Har tidigare suttit i styrelsen för Bris region Mitt 2004–2010, de sista två åren som ordförande.

Ulrika Rogland

Omvald ledamot

 • Juristexamen från Lunds universitet.
 • Advokat med egen advokatbyrå med arbete som målsägandebiträde, ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde i LVU-mål.
 • Tidigare domare på Hovrätten över Skåne och Blekinge och åklagare specialiserad på våld i nära relation, sexuella brott, brott mot barn och hedersvåld.

P-G Persson

Omvald ledamot

 • Egen företagare.
 • Styrelseledamot i Rikshem, Svenska Tennismagasinet och Chalmers studentbostäder (suppleant).
 • Tidigare arbetslivserfarenheter inkluderar Skanska, Skanska Facilities Management (regionchef), Coor Service Management (affärsenhetschef, affärsområdeschef).
 • Aktiv inom tennisvärlden.

Benny Marcel

Nyvald ledamot

 • Utbildad förskollärare/speciallärare med studier i bland annat statsvetenskap och internationell rätt.
 • Konsult.
 • Styrelseordförande i Dansalliansen, styrelseledamot i Stiftelsen Folkoperan och i Stockholms Konserthusstiftelse.
 • Mångårig erfarenhet av internationellt arbete med inriktning på bistånd och barns rättigheter.