Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn. Nätverket är en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av olika rapporter inom området men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Nästan 200 besökare kom till Bris nätverksträff i region Väst på Svenska Mässan.

Nästan 200 besökare kom till Bris nätverksträff i region Väst på Svenska Mässan.

Bris Nätverk - mötesplatsen för barnets rätt

Bris nätverk är till för dig som aktivt arbetar för och med barn. Det spelar ingen roll om du är verksam inom den ideella, privata eller offentliga sektorn. Företag är också välkomna. Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev fyra gånger per år. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vill du gå med eller har du frågor - skicka ett mejl till natverk@bris.se

Höstens nätverksträffar är nu avslutade.

Tema: Övergrepp inom idrotten och barn med erfarenhet av flykt

Nu har vi avslutat turnén med höstens nätverksträffar. Ett stort tack till alla som varit med! Träffarna har varit mycket välbesökta, över 500 engagerade medlemmar från nätverket har träffats för att diskutera, inspirera och dela erfarenheter med varandra kring hösten tema. Bris nätverk växer, idag har vi drygt 2 500 medlemmar. Det tycker vi på Bris är fantsktiskt! En sammanfattning av höstens träffar presenteras närmare i nästa nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar i nätverket.

#ärdumed

Har du läst Bris rapporter och vill prata vidare om frågorna de väcker? #ärdumed är vårt nya diskussionsmaterial kopplat till våra rapporter. Nu finns #ärdumed att ladda ner till Bris nya rapport om psykisk ohälsa hos barn som flytt, och till Bris rapport om sexuella övergrepp inom idrotten. Läs mer.

Regionenheten

Bris regionenhet driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation. Regionenhetens arbete utgår från våra fem regionkontor i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt:
Välkommen att höra av dig till något av våra regionkontor.

Relaterat

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer