Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn. Gå med i nätverket, en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör barns rättigheter.

Gå med i Bris nätverk

Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är till för dig som aktiv arbetar för och med barn.

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den privata, den ideella och den offentliga sektorn.

Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev några gånger per år. Allt kostnadsfritt!

Nätverket är en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av rapporter inom området, men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Är du intresserad av att gå med i Bris nätverk?

Anmäl dig till hösten nätverksträff

Varje barns rätt att slippa våld!

Som första land i världen, antog Sverige 1979 lagen mot barnaga och sedan 2020 är barnkonventionen svensk lag. Men fortfarande utsätts allt för många barn av våld, övergrepp och kränkningar. Det är också några av de vanligaste orsakerna till att barn söker stöd hos Bris.
Genom åren har tusentals människor engagerat sig för att barn ska få det bättre i samhället. Vi har kommit långt, men vi är inte klara. Tillsammans måste vi fortsätta kämpa för varje barns rätt att slippa våld!

På nätverksträffen kommer Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog om vad våld är och det ansvar vi vuxna har för att upptäcka, synliggöra och agera på det våld barn utsätts för.

Klas Bergling, director på Tim Bergling foundation talar om vikten av samverkan i frågor som rör barn och unga och civilsamhällets roll i detta.

Ing-Marie Wieselgren från SKR föreläser om Kraftsamlingens arbete regionalt och nationellt utifrån artikel 19 i barnkonventionen - våld mot barn.

Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska myndigheten samt särskild utredare till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, berättar om arbetet med strategin, bakgrund, ambitionen och viktiga delar i processen framåt.

Eva Looström
 från Göteborgs Stad berättar om hur hon under många år engagerat sig för att stärka barns rättigheter i Angered.

Carina Eliason
 från VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer kommer att berätta om regionens rutiner med att fråga barn och unga om våld, bland annat genom bildstöd.

Fler medverkande tillkommer.

Moderatorer:  Pernilla Warberg och Edvin Johansson.

När: Onsdagen den 17 november klockan 13.00 - 16.00

Var: Nätverkskonferensen sker digitalt genom verktyget Zoom. Mer information och länk till konferensen skickas ut efter du anmält dig.

OSA: Senast 14 november.

Anmälan via länken: Anmälningslänk: 

#ärdumed

Har du läst Bris rapporter och vill prata vidare om frågorna de väcker? #ärdumed är vårt nya diskussionsmaterial kopplat till våra rapporter. Läs mer.

Regionenheten

Bris regionenhet driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation. Regionenhetens arbete utgår från våra fem regionkontor i Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt:
Välkommen att höra av dig till något av våra regionkontor. Kontaktuppgifter hittar du här.

Har du frågor om Bris Nätverk mejla till: natverk@bris.se

Relaterat

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer