Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn. Gå med i nätverket, en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör barns rättigheter.

Gå med i Bris nätverk

Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är till för dig som aktiv arbetar för och med barn.

Bris nätverk 2 - original (915185).png

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den privata, den ideella och den offentliga sektorn.

Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev några gånger per år. Allt kostnadsfritt!

Nätverket är en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av rapporter inom området, men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Är du intresserad av att gå med i Bris nätverk?

Extrainsatt webbinarium för Bris nätverk utifrån kriget i Ukraina

Europa befinner sig i ett nytt skrämmande läge och situationen i Ukraina är oerhört allvarlig. Barn är en sårbar grupp i samhället och som alltid i kriser drabbas barn särskilt hårt.

Även i Sverige påverkas barn på olika sätt av den nya krigssituationen i Europa. Med anledning av detta är du välkommen till ett extrainsatt webbinarium för Bris nätverk med fokus på hur kriget i Ukraina påverkar barn. Lägesbilder kommer att ges med ett särskilt fokus på vad som är, och kommer att bli, viktigt vid mottagandet av barn och familjer i Sverige. Vi ser fram emot en intensiv timma fylld av kunskap, lärdomar och de frågor du vill ställa.

Medverkande:

Pernilla Baralt - Generalsekreterare, UNICEF Sverige
Magnus Jägerskog - Generalsekreterare, Bris
Martin Ärnlöv - Generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Ulrika Wickman - Avdelningschef Hälsa och vård, Svenska Röda Korset
Sofia Grönqvist - Enhetschef Stöd och Utbildning, Bris
Karin Ödquist Drackner - Program och påverkanschef, UNICEF Sverige

Se inspelat webbinarium från25 mars:

Beställ boken om 50 års barnrättsarbete 

Bris fyller 50 år och ger ut boken Barnets mänskliga rättigheter under ett halvt sekel, som berättar om hur barns livssituation har utvecklats. Medverkar gör flera tidigare medarbetare i Bris, profiler som Drottning Silvia, Zlatan, Charlotte Kalla och Zara Larsson, samt politiker som Ingvar Carlsson, Birgitta Dahl och Thomas Hammarberg. Läs mer och beställ här.

Relaterat

×

Lämna chatt

/link/1fc3bdae28e84248b29a37c6f3e04455.aspx

Barns psykiska ohälsa

Ladda ned
/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer