Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn. Nätverket är en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av olika rapporter inom området men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Nätverksträff i region Öst. Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare och Cecilia Willman Estéen, projektledare medlemsfrågor.

Nätverksträff i region Öst. Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare och Cecilia Willman Estéen, projektledare medlemsfrågor.

Bris Nätverk - mötesplatsen för barnets rätt

Bris nätverk är till för dig som aktivt arbetar för och med barn. Det spelar ingen roll om du är verksam inom den ideella, privata eller offentliga sektorn. Företag är också välkomna. Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Vill du gå med eller har du frågor - skicka ett mejl till natverk@bris.se

Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev fyra gånger per år.

Tack alla som medverkat vid våra nätverksträffar!

Sedan 90-talet har Bris sett en trend med ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Bris bjöd därför in till nätverksträff för att belysa den psykiska ohälsan ur olika perspektiv och hur vi tillsammans kan arbeta för att vända utvecklingen. I samband med nätverksträffen presenterade Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare vår nya rapport om psykisk ohälsa. Nätverksträffarna genomfördes vid alla våra fem regionkontor och intresset har varit stort. Nätverksträffarna var välbesökta på samliga orter. Inom kort presenterar vi mer information om träffarna och hur många nya medlemmar vi fått till nätverket.

#psykbryt.nu

Delta i kampen och skriv på vårt upprop. Till #psykbryt.nu.

Regionenheten

Bris regionenhet driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation. Regionenhetens arbete utgår från våra fem regionkontor i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt:
Välkommen att höra av dig till något av våra regionkontor.

Lämna chatt

Bris fokusområde 2017

Psykisk ohälsa

Läs mer

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn.

Läs mer