Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn. Nätverket är en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av olika rapporter inom området men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Nätverksträff i region Öst. Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare och Cecilia Willman Estéen, projektledare medlemsfrågor.

Nätverksträff i region Öst. Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare och Cecilia Willman Estéen, projektledare medlemsfrågor.

Bris Nätverk - mötesplatsen för barnets rätt

Bris nätverk är till för dig som aktivt arbetar för och med barn. Det spelar ingen roll om du är verksam inom den ideella, privata eller offentliga sektorn. Företag är också välkomna. Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev fyra gånger per år. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vill du gå med eller har du frågor - skicka ett mejl till natverk@bris.se

Höstens nätverksträffar

Tema: Övergrepp inom idrotten och barn med erfarenhet av flykt

Barn med erfarenhet av krig, trauma och flykt är en utsatt grupp som löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog presenterar Bris nya rapport som handlar om hälsan hos barn som flytt till Sverige. En trygg idrott är en bra idrott. Hur kan vi tillsammans göra idrotten till en trygg och utvecklande miljö för varje barn? Vi får bl.a. en presentation av Bris rapport om sexuella övergrepp inom idrotten samt lyssna till olika lokala föreläsare som berättar hur de arbetar för att skapa en trygg idrott.

Är du inte med i nätverket och vill få inbjudan, mejla till natverk@bris.se

Tiden är satt till kl. 13.00–16.00 på samtliga orter.

Hälsning från Bris generalsekretare

I över 45 år har Bris arbetat för att stödja barn, påverka samhället och mobilisera aktörer för barnets rättigheter. Vi på Bris bär på övertygelsen att om vi på riktigt vill åstadkomma samhällsförändring måste vi samverka och förena våra krafter. Därför startade vi Bris nätverk.

Idag har vi omkring 2000 medlemmar bland annat från socialtjänsten, skolan, polisen, idrottsföreningar och hälso- och sjukvården. Bris nätverk är mötesplatsen för barnets rättigheter och tillsammans har vi massor av erfarenhet, kunskap och engagemang för att kunna göra skillnad. Vi jobbar hela tiden med att utveckla nätverket för att skapa mervärde för alla medlemmar för att tillsammans kunna göra största möjliga skillnad för varje barn.

På vårens nätverksträffar presenterades Bris årsrapport om psykisk ohälsa. Årsrapporten är den första i en serie rapporter där vi djupare kommer att analysera barns psykiska hälsa och ohälsa och komma med åtgärdsförslag inom olika områden. Efter alla våra samtal på vårens nätverksträffar är jag än mer övertygad om vikten av fortsatt samverkan och kunskapsutbyte, och jag ser fram emot att jobba vidare för att tillsammans med er bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn.

Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare

Sammanfattning av vårens nätverksträffar - Tema psykisk ohälsa

Den 7 mars lanserades Bris årsrapport om psykisk ohälsa bland barn och unga. Det var också starten på en två veckors turné landet runt med nätverksträffar för Bris nätverk, mötesplatsen för barnets rättigheter. Temat för träffarna var just psykisk ohälsa bland barn och unga. Totalt i hela Sverige deltog över 500 personer från många olika verksamheter inom såväl ideell, privat som offentlig sektor. Stort tack till alla som var med för ert engagemang! Vi har gjort en sammansfattning av samtal som fördes vid nätverksträffarna. Läs sammanfattning här.

Regionenheten

Bris regionenhet driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation. Regionenhetens arbete utgår från våra fem regionkontor i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt:
Välkommen att höra av dig till något av våra regionkontor.

Lämna chatt

Psykisk ohälsa

Bris fokusområde 2017

Läs mer

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer