Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn. Gå med i nätverket, en källa till inspiration och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör barns rättigheter.

Välkommen på nätverksträff!

Varje dag kontaktar barn Bris med berättelser om ångest, våld och kränkningar, om vänskapsrelationer, vardagen hemma och i skolan och om hur samhällets stöd fallerar. Bris nya rapport bygger på de tiotusentals kontakter från barn och unga till Bris under de senaste tre åren. Den visar hur barns vittnesmål om utsatthet ökar – men den är också full med förslag på hur vi skapar ett bättre samhälle för barn. För Bris vet att det är när barn söker stöd som förändring är möjlig.

Bris nätverk bjuder in dig till nätverksträff där du bland annat får lyssna på Bris generalsekreterare, Magnus Jägerskog, som presenterar Bris årsrapport. Du kommer också få ta del av ett panelsamtal om skolmiljö, mobbning och kränkningar. Samt en föreläsning som handlar om kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa.

Tiden är 13.00 – 16.00 på samtliga orter

Vill du få inbjudan direkt till din mejl, gå med i Bris nätverk. Mejla till: natverk@bris.se

Läs mer om hur i hanterar dina personuppgifter här.

Gå med i Bris nätverk

Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är till för dig som aktiv arbetar för och med barn.

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den privata, den ideella och den offentliga sektorn.

Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev några gånger per år. Allt kostnadsfritt!

Nätverket är en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av rapporter inom området, men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

#ärdumed

Har du läst Bris rapporter och vill prata vidare om frågorna de väcker? #ärdumed är vårt nya diskussionsmaterial kopplat till våra rapporter. Läs mer.

Regionenheten

Bris regionenhet driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation. Regionenhetens arbete utgår från våra fem regionkontor i Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt:
Välkommen att höra av dig till något av våra regionkontor. Kontaktuppgifter hittar du här.

Relaterat

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer