Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn. Nätverket är en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av olika rapporter inom området men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Nätverksträff i region Öst. Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare och Cecilia Willman Estéen, projektledare medlemsfrågor.

Nätverksträff i region Öst. Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare och Cecilia Willman Estéen, projektledare medlemsfrågor.

Bris Nätverk - mötesplatsen för barnets rätt

Bris nätverk är till för dig som aktivt arbetar för och med barn. Det spelar ingen roll om du är verksam inom den ideella, privata eller offentliga sektorn. Företag är också välkomna. Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev fyra gånger per år. Vill du gå med eller har du frågor - skicka ett mejl till natverk@bris.se

Hälsning från Bris generalsekretare

I över 45 år har Bris arbetat för att stödja barn, påverka samhället och mobilisera aktörer för barnets rättigheter. Vi på Bris bär på övertygelsen att om vi på riktigt vill åstadkomma samhällsförändring måste vi samverka och förena våra krafter. Därför startade vi Bris nätverk för ett knappt halvår sedan.

Idag är vi över 1500 medlemmar bland annat från socialtjänsten, skolan, polisen, idrottsföreningar och hälso- och sjukvården. Bris nätverk är mötesplatsen för barnets rättigheter och tillsammans har vi massor av erfarenhet, kunskap och engagemang för att kunna göra skillnad. Jag är ödmjuk och tacksam att ha fått möta över 500 av er på vårens nätverksträffar, för att presentera Bris årsrapport och tillsammans med er diskutera hur vi kan bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige.

Årsrapporten är den första i en serie rapporter där vi djupare kommer att analysera barns psykiska hälsa och ohälsa komma med åtgärdsförslag inom olika områden. Efter alla våra samtal är jag än mer övertygad om vikten av fortsatt samverkan och kunskapsutbyte, och jag ser fram emot att jobba vidare för att tillsammans med er bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn.

Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare

Sammanfattning av vårens nätverksträffar - Tema psykisk ohälsa

Den 7 mars lanserades Bris årsrapport om psykisk ohälsa bland barn och unga. Det var också starten på en två veckors turné landet runt med nätverksträffar för Bris nätverk, mötesplatsen för barnets rättigheter. Temat för träffarna var just psykisk ohälsa bland barn och unga. Totalt i hela Sverige deltog över 500 personer från många olika verksamheter inom såväl ideell, privat som offentlig sektor. Stort tack till alla som var med för ert engagemang! Vi har gjort en sammansfattning av samtal som fördes vid nätverksträffarna. Läs sammanfattning här.

Höstens nätverksträffar

Till hösten genomför vi återigen Bris nätverksträffar runt om i landet. Vi kommer bland annat prata om barn med erfarenhet av flykt. Har du tips på personer som du gärna skulle vilja se som föreläsare eller verksamheter som du vill veta mer om, mejla gärna oss på natverk@bris.se

Inbjudan till träffarna kommer i ett separat utskick lite längre fram, men skriv datumen i din kalender redan nu. Tiden är satt till kl. 13.00–16.00 på samtliga orter:

  • 26/9 Malmö
  • 28/9 Stockholm
  • 4/10 Umeå
  • 10/10 Norrköping
  • 12/10 Göteborg

Regionenheten

Bris regionenhet driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation. Regionenhetens arbete utgår från våra fem regionkontor i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt:
Välkommen att höra av dig till något av våra regionkontor.

Lämna chatt

Bris fokusområde 2017

Psykisk ohälsa

Läs mer

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn.

Läs mer