Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn. Gå med i nätverket, en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör barns rättigheter.

Gå med i Bris nätverk

Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är till för dig som aktiv arbetar för och med barn.

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den privata, den ideella och den offentliga sektorn.

Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev några gånger per år. Allt kostnadsfritt!

Nätverket är en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av rapporter inom området, men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Är du intresserad av att gå med i Bris nätverk?

 

Välkommen på Bris digitala nätverksträffar i mars!

Under förra året tog Bris emot fler samtal från barn och unga än någonsin. Bris årsrapport 2020 fokuserar på de konsekvenser som pandemin och dess åtgärder medfört för barn och unga. Ett extraordinärt år då samhället har fått ställa in och ställa om. Där vardagen har förändrats för såväl vuxna som barn, och där vi alla har behövt anpassa oss efter de nya omständigheterna. Detta har inneburit påfrestningar under lång tid och fortfarande har krisen inget tydligt slutdatum.

Pandemin har tveklöst påverkat barns liv: förändringar i vuxnas arbetsförhållanden, distansstudier för äldre barn, mer tid hemma tillsammans med familjen och en ökad social isolering där vi ombeds att hålla avstånd och restriktioner har införts i vardagen. För många barn som redan innan pandemin mådde dåligt eller befann sig i utsatta situationer såsom psykisk ohälsa, våld, kränkningar eller övergrepp i hemmet har pandemin inneburit en ytterligare försvårande omständighet. 

På nätverksträffarna presenterar Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog Bris nya årsrapport som fokuserar på pandemins konsekvenser på barns och ungas mående, hälsa och ökad risk att fara illa i hemmet.

Bris har de senaste åren haft ett ökat antal kontakter med barn som beskriver sin vardag fylld med begränsningar, förtryck och våld. På nätverksträffarna kommer Alka Khanna från Bris presentera materialet Det är alltid mig det är fel på, som tagits fram för att belysa barnets rätt till frihet från alla former av våld. Materialet vänder sig till personal inom förskola/skola och är en vägledning i hur en kan se och hjälpa barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Datum och anmälningslänk till samtliga träffar:

Region Nord: 17 mars klockan 8.30 – 10.00 Anmälningslänk.

Region Mitt: 17 mars klockan 10.30 – 12.00 Anmälningslänk.

Region Öst: 17 mars klockan 13.00 – 14.30 Anmälningslänk.

Region Väst: 18 mars klockan 08.30 – 10.00 Anmälningslänk.

Region Syd: 18 mars klockan 10.30 – 12.00 Anmälningslänk.

#ärdumed

Har du läst Bris rapporter och vill prata vidare om frågorna de väcker? #ärdumed är vårt nya diskussionsmaterial kopplat till våra rapporter. Läs mer.

Regionenheten

Bris regionenhet driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation. Regionenhetens arbete utgår från våra fem regionkontor i Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt:
Välkommen att höra av dig till något av våra regionkontor. Kontaktuppgifter hittar du här.

Har du frågor om Bris Nätverk mejla till: natverk@bris.se

 

Rapport

Relaterat

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer