Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn. Nätverket är en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. Du får lyssna till föreläsningar, ta del av olika rapporter inom området men också möjlighet att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Välkommen på nätverksträff!

Barnkonventionen blir lag

Den 13 juni i år fattade riksdagen det historiska beslutet att göra barnkonventionen till svensk lag, något Bris har arbetat för länge. På nätverksträffen pratar vi om vad det innebär att barnkonventionen blir lag, hur den kan implementeras i den dagliga verksamheten samt vad barnsyn och barnets bästa innebär.

Kom och lyssna på Elizabeth Englundh - Sakkunnig Barnets rättigheter på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Du får också ta del av ett samtal mellan Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog och Bris barnrättsjurist Camilla Orefjärd.

Höstens nätverksträffar:

Bris Nätverk - mötesplatsen för barnets rättigheter.

Bris nätverk är till för dig som aktivt arbetar för och med barn. Det spelar ingen roll om du är verksam inom den ideella, privata eller offentliga sektorn. Företag är också välkomna. Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev fyra gånger per år. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vill du gå med eller har du frågor - skicka ett mejl till natverk@bris.se

Läs mer om hur i hanterar dina personuppgifter här.

#ärdumed

Har du läst Bris rapporter och vill prata vidare om frågorna de väcker? #ärdumed är vårt nya diskussionsmaterial kopplat till våra rapporter. Läs mer.

Regionenheten

Bris regionenhet driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation. Regionenhetens arbete utgår från våra fem regionkontor i Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt:
Välkommen att höra av dig till något av våra regionkontor.

Relaterat

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer