Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn. Gå med i nätverket, en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör barns rättigheter.

Gå med i Bris nätverk

Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är till för dig som aktiv arbetar för och med barn.

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den privata, den ideella och den offentliga sektorn.

Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev några gånger per år. Allt kostnadsfritt!

Nätverket är en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av rapporter inom området, men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Är du intresserad av att gå med i Bris nätverk?

 

Välkommen på Bris digitala nätverksträff

Drygt 6000 barn befinner sig varje år på ett skyddat boende med sin ena förälder, på flykt undan det livsfarliga våldet. Hur påverkas barnets liv av våldet och av att tvingas bryta upp från sin vardag?Bris och Sveriges Stadsmissioner har släppt rapporten Min tur att berätta, som bygger på samtal med barn som har upplevt våld och som har vistats på ett eller flera skyddade boenden med sin ena förälder.

 Rapporten visar tydligt hur barns stödbehov ofta blir sekundära och hamnar i skuggan av den vuxnas problem. Många barn upplever i mötet med vuxna att de inte getts möjligheten att på riktigt berätta om hur våldet har påverkat dem. Ett syfte med rapporten är att visa vilken skillnad varje enskild vuxen kan göra när hen har kunskap och tar sig tid att lyssna. På nätverksträffen får du lyssna på en föreläsning utifrån rapporten. Du får också lyssna på Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog som inleder nätverksträffen.
Tillsammans med de andra deltagarna på träffen kommer vi i mindre grupper samtala kring hur vi i våra professioner och i vår vardag kan möta de här barnen.

När:

Region Öst (Linköping) 13 oktober kl. 10.00 – 11.30 anmälningslänk

Region Väst (Göteborg) 13 oktober kl. 13.30 – 15.00 anmälningslänk

Region Mitt (Stockholm) 14 oktober kl. 10.00 – 11.30 anmälningslänk

Region Syd (Malmö) 14 oktober kl. 13.30 – 15.00 anmälningslänk

Region Nord (Umeå) 15 oktober kl. 10.00 – 11.30 anmälningslänk

#ärdumed

Har du läst Bris rapporter och vill prata vidare om frågorna de väcker? #ärdumed är vårt nya diskussionsmaterial kopplat till våra rapporter. Läs mer.

Regionenheten

Bris regionenhet driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation. Regionenhetens arbete utgår från våra fem regionkontor i Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt:
Välkommen att höra av dig till något av våra regionkontor. Kontaktuppgifter hittar du här.

Har du frågor om Bris Nätverk mejla till: natverk@bris.se

Relaterat

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer