Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn. Gå med i nätverket, en källa till inspiration och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör barns rättigheter.

Nätverksträffsturné i september

I september är det åter dags för Bris nätverk att ge sig ut på en turné. Temat för höstens nätverksträffar är Barns rätt till delaktighet och inflytande. Barn har rätt till delaktighet och inflytande över frågor som rör deras liv. Men hur gör man, och varför är det viktigt?

På Bris nätverksträffar bjuder vi på teori och praktik. Emma Bennwik från Bris berättar om vad barnkonventionen innebär för ditt arbete med barns delaktighet. Lisa Bragée delar med sig av metoder och verktyg från Bris innovationslabb, och visar på vilket resultat arbetet med barns inflytande gett i stadsdelen Tynnered i Göteborg. Sveriges elevråd – SVEA, kommer att prata om varför skoldemokrati är viktigt, vad vuxna på skolan kan göra för att stötta och stärka elevinflytandet samt ge goda exempel på vad som händer när elever får möjlighet att påverka sin skola.

Samtliga träffar pågår mellan klockan 13.00 – 16.00. Det kostar inget att vara med på nätverksträffarna.

Välkommen med din anmälan. nedan inbjudan som pdf, där du också hittar länk till anmälan.

10 september Göteborg. Inbjudan och anmälan

11 september Malmö. Inbjudan och anmälan

17 september Stockholm. Inbjudan och anmälan

18 september Linköping. Inbjudan och anmälan

24 september Umeå. Inbjudan och anmälan

Delta via länk:

Den 24 september är det också möjligt att följa nätverksträffarna via länk från följande orter: Härnösand, Kramfors, Luleå, Piteå, Sollefteå, Sundsvall, Östersund, Dorotea, Lycksele och Skellefteå.

För att anmäla dig till någon av dessa orter följa denna länk.

Gå med i Bris nätverk

Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är till för dig som aktiv arbetar för och med barn.

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den privata, den ideella och den offentliga sektorn.

Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev några gånger per år. Allt kostnadsfritt!

Nätverket är en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av rapporter inom området, men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

För att gå med i Bris nätverk - mejla till: natverk@bris.se

Vi ses i höst!

Läs mer om hur i hanterar dina personuppgifter här.

#ärdumed

Har du läst Bris rapporter och vill prata vidare om frågorna de väcker? #ärdumed är vårt nya diskussionsmaterial kopplat till våra rapporter. Läs mer.

Regionenheten

Bris regionenhet driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation. Regionenhetens arbete utgår från våra fem regionkontor i Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt:
Välkommen att höra av dig till något av våra regionkontor. Kontaktuppgifter hittar du här.

Relaterat

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer