Bris nätverk

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar för och med barn. Gå med i nätverket, en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör barns rättigheter.

Gå med i Bris nätverk

Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är till för dig som aktiv arbetar för och med barn.

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den privata, den ideella och den offentliga sektorn.

Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev några gånger per år. Allt kostnadsfritt!

Nätverket är en källa till inspiration, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av rapporter inom området, men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Är du intresserad av att gå med i Bris nätverk?


Datum vårens nätverksträffar

Boka redan nu in datumen för vårens fysiska träffar för Bris nätverk. Mer information om plats, program och hur du anmäler dig kommer du att se här i början av februari.

13 mars Umeå
15 mars Göteborg
16 mars Malmö
20 mars Linköping
21 mars Stockholm

Tid för samtliga träffar är klockan 13.00-16.00.

Se webbinarium: Barnrättsperspektivet i frågan om gängkriminalitet

Innan sommaren lanserade Bris rapporten Barns rätt i skottlinjen – om gängkriminalitet och barns uppväxtvillkor. Med hjälp av barn, forskare, aktörer från civilsamhället, representanter från rättsväsendet och skolvärlden ger Bris i rapporten en bred bild av hur frågan om gängkriminalitet påverkar barn och hänger samman med barnets rättigheter. Rapporten visar även varför det politiska fokuset behöver skiftas från repressiva till förebyggande åtgärder.

Se webbinarium där Bris presenterar rapportens slutsatser.

Medverkande: Magnus Jägerskog, generalsekreterare - Bris Anna Dorrian Werner, påverkansansvarig och en av författarna till rapporten - Bris Julia Högberg, barnrättsjurist och en av författarna till rapporten- Bris Carolina Sinisalo, Järvabo som förlorade sin 15-åriga son i en skjutning år 2016, där även hennes äldre son skadades svårt. Carolina har sedan dess delat med sig av sina erfarenheter om gängvåld, dess offer och hur det drabbar såväl barn som vuxna. Fatuma Mohamed, folkhälsovetare som arbetar med hälsofrämjande insatser. En av initiativtagarna bakom ”Järvamammorna” och en aktiv röst i debatten om det dödliga skjutvåldet. Moderator: Maja Dahl, pressekreterare – Bris

Vid några tillfällen i klippet bryts ljudet, men det kommer tillbaka igen.*

 

Beställ boken om 50 års barnrättsarbete 

Bris fyller 50 år och ger ut boken Barnets mänskliga rättigheter under ett halvt sekel, som berättar om hur barns livssituation har utvecklats. Medverkar gör flera tidigare medarbetare i Bris, profiler som Drottning Silvia, Zlatan, Charlotte Kalla och Zara Larsson, samt politiker som Ingvar Carlsson, Birgitta Dahl och Thomas Hammarberg. Läs mer och beställ här.

Relaterat

×

Lämna chatt