Lunch med bris

Välkommen att ta del av våra korta nätföreläsningar om viktiga ämnen. Föreläsningarna är 30 minuter långa, kostnadsfria och riktar sig till dig som är yrkesverksam.

Korta nätföreläsningar om viktiga ämnen.

Korta nätföreläsningar om viktiga ämnen.

Torsdag 23 september: Barn och sorg

Hur påverkas barn av att förlora en närstående? Vilka hanteringsstrategier använder barn och vad kan vuxna göra för att stötta? Somaya Ghanem, socionom, berättar utifrån Bris kontakter samt aktuell forskning. Anslut till föreläsning.

Tisdag 12 oktober: Våld i ungas nära relationer

Seiran Alipour, socionom, berättar utifrån Bris kontakter om hur våld i ungas nära relationer ser ut och vad de som drabbas säger om våldet. Vad vet vi och vad får våldet för konsekvenser? Anslut till föreläsning.

Tisdag 9 november: Barn som anhöriga

Terese Ahlstedt, socionom berättar om barn som tar hand om anhöriga. Vad vet vi, hur många barn handlar det om och vad får det för konsekvenser? Vad berättar barn för Bris och vilket stöd erbjuder Bris barnen? Anslut till föreläsning.

Tisdag 7 december: Rapport – Hur påverkas barn när vuxna dricker för mycket?

Hur påverkas barn av att leva med vuxna som dricker för mycket och vad säger forskningen? Vad säger Barn till Bris om sin livssituation? Anneli Öhrling, socionom och Sara Hammar, socionom berättar om Bris nya rapport. Anslut till föreläsning.

Föreläsningarna spelas in

Föreläsningarna spelas in så det finns möjlighet att se dem i efterhand på Bris youtubekanal. Varje föreläsning ligger uppe i en vecka efter att den sänts.

För mer information:

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer