Lunch med bris

Välkommen att ta del av våra korta nätföreläsningar om viktiga ämnen. Föreläsningarna är 30 minuter långa, kostnadsfria och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Alla föreläsningar sker online och spelas ej in.

Korta nätföreläsningar om viktiga ämnen.

Korta nätföreläsningar om viktiga ämnen.

Nu är det dags för nya spännande och viktiga nätföreläsningar!

Alla föreläsningar sker online kl: 12.00-12.30 via zoom. Ingen anmälan krävs.

 

Onsdag 17 februari: Hedersrelaterat våld och förtryck

Hur påverkas barn av att växa upp med hedersrelaterat våld och förtryck? Vad säger barn som drabbas om sin egen livssituation?

Malin Rekke, leg psykolog, berättar utifrån Bris kontakter samt aktuell forskning. Länk till föreläsning.

 

Tisdag 2 mars: Att ha föräldrar med psykisk ohälsa

Somaya Ghanem, socionom, berättar om hur föräldrars psykiska ohälsa påverkar barn. Vad vet vi, hur många barn handlar det om och vad får det för konsekvenser? Länk till föreläsning.

 

Tisdag 30 mars: Barns tankar om att inte vilja leva

Många barn och unga hör av sig till Bris med tankar om att inte vilja leva. Utifrån de kontakterna berättar Terese Ahlstedt, socionom, om hur vi kan förstå de berättelserna och vad vuxna kan göra. Länk till föreläsning.

 

Måndag 19 april: Hur pratar vi med barn om kropp och utseende?

Anneli Öhrling, socionom, berättar om hur vuxna kan prata med barn och unga om kropp och utseende på ett ansvarsfullt sätt. Länk till föreläsning.

 

Tisdag 4 maj: Att jobba MED barn - om delaktighet och inflytande

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i processer som rör deras liv. Seiran Alipour, socionom, berättar hur vuxna kan göra genom konkreta exempel och tips utifrån Bris verksamhet. Länk till föreläsning.

 

Tisdag 18 maj: Barns tankar om trygghet i skolan

Vad berättar barn om otrygghet i skolan? Vad skapar otryggheten och hur vill barnen att vuxna ska skapa trygga skolmiljöer? Erik Nilsson, beteendevetare, berättar utifrån Bris kontakter med barn, om otrygghet i skolan och vilka insatser barn själva vill att vuxna genomför. Länk till föreläsning.

För mer information:

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer