Lunch med bris

Välkommen att ta del av våra korta nätföreläsningar om viktiga ämnen. Föreläsningarna är 30 minuter långa och kostnadsfria. Hjälp oss gärna sprida pdf:en om våra föreläsningar. Du hittar den längst ned på denna sida.

Korta nätföreläsningar om viktiga ämnen.

Korta nätföreläsningar om viktiga ämnen.

Barn som växer upp med våld - Tor 14 maj, 12.00

Malin Rekke, leg psykolog, berättar om hur våld i nära relation drabbar barn och om Bris kontakter med barn och unga som växerupp med våld. Till föreläsningen

Ungas vardag på nätet - Tis 19 maj, 12.00

Catarina Nylund, socionom, berättar om vad barn och unga gör på nätet och hur du som vuxen kan engagera dig. Till föreläsningen

Barnkonventionen - Tor 28 maj, 12.00

Somaya Ghanem, socionom, berättar om Barnkonventionens grunder och vikten av vuxnas engagemang för barns rättigheter. Till föresläsningen

När föräldrar dricker för mycket – Tis 2 juni, 12.00

Anneli Öhrling, socionom, berättar om hur föräldrars beroende drabbar barn, vad forskningen visar och om vad barn berättar för Bris. Till föreläsningen

Samtal med barn och unga – Tis 9 juni, 12.00

Terese Ahlstedt & Seiran Alipour, socionomer, berättar om hur du som vuxen kan samtala med barn. Du får kunskap och handfasta tips på hur du kan bemöta barn och unga på ett professionellt och tryggt sätt. Till föreläsningen
Om du ska lyssna via telefonen behöver du ladda ner Zoom-appen. Du kan också behöva ett webinar ID. Ange detta 851 77 52 33 68 

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer