”Vi kan se stoltheten av att bidra till ett bättre samhälle”

Fastighetsbyrån är huvudpartner till Bris sedan 2018. För varje såld bostad bidrar de med 100 kr till organisationer som arbetar för att fler ska få ett tryggt hem.

Varför har ni valt att samarbeta med Bris?

Vi som varje dag abretar med att förmedla bostäder vill också bidra till att fler får ett tryggt hem, något som är extremt avgörande i människors liv. Bris gör ett fantastiskt arbete för att stödja barn och unga, bland annat de som inte känner att hemmet är en säker och trygg plats. Missbruk, våld och annat kan leda till att vissa upplever att den egna bostaden är den värsta platsen på jordenoch för dem kan Bris betyda otroligt mycket.

Hur engagerar ni era medarbetare?

Vi jobbar löpande med att nå ut med kunskap internt om vad vi bidrar med och vad det bidrar till i praktiken. Vi uppmanar även våra kontor att sprida information till kunder och även andra kanaler, samt att hitta sätt att aktivera sig lokalt för att ytterligare bidra till att fler får ett tryggt hem. Vi kan se stoltheten av att bidra till ett bättre samhälle, och att det ökat tydligt sedan vi inledde samarbetet med Bris och de andra organisationerna.

Vad tycker era kunder om initiativet?

Reaktionerna vi får är väldigt positiva. Kopplingen till vår verksamhet känns naturlig och kunderna kan lätt relatera till vikten av ett tryggt hem. Kännedomen om Bris och de andra organisationernas verksamheter är hög vilket också underlättar i kommunikationen. Vi kan även se, via olika marknadsundersökningar, att bredare konsumentgrupper har uppmärksammat vårt samhällsengagemang, vilket är väldigt roligt.

Hur bidrar samarbetet till ert hållbarhetsarbete?

Samarbetet är en viktig del i vårt arbete för ett mer hållbart samhälle. Vi jobbar själva med till exempel miljöfrågan, jämlikhet och mångfald i företaget och på bostadsmarknaden. Men utöver detta vill vi även bidra till att fler får tak över huvudet och fler känner en trygghet i hemmet, och det gör vi bäst genom att bidra till organisationer som är proffs inom sitt respektive område.

×