”Vi är många som behöver er” – Framtidens digitala stöd

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Om projektet

Projektet innebär en digital satsning som pågår hösten 2022 till hösten 2025 och finansieras av Allmänna arvsfonden. Syftet är att ytterligare stärka Bris nationella stödlinje för barn genom att tillsammans med målgruppen utveckla helt nya stödformer, frigöra resurser för att ge stöd till fler barn samt få ökad kunskap om barns livssituation utifrån hur barn själva beskriver sina liv.  

Bris vill ge stöd till ännu fler barn 

Inom ramen för projektet kommer Bris att utveckla en ny textbaserad stödkanal, som gör att alla barn som kontaktar stödlinjen når fram till en kurator och att de inte behöver vänta aktivt i en kö. Den nya stödkanalen kommer att utgå från barnets mobiltelefon och den ska erbjuda samma säkerhet och anonymitet som Bris övriga online-stöd. 

Utöver en ny stödkanal utvecklas dessutom nya former för digitalt stöd som barn kan tillgodogöra sig på egen hand utan kontakt med en kurator. Genom det digitala stödet ska barnet kunna få råd och information samt hjälp vidare till en Bris-kurator om det behovet finns.   

I projektet ska det också utvecklas AI-funktioner och AI-verktyg som stärker och effektiviserar kuratorernas arbete och därigenom frigör tid som gör att fler barn kan få stöd samt säkerställer ett enhetligt stöd med hög kvalitet. Med den nya tekniken skapas också en datahantering som kan förändra möjligheter att förstå barns livssituation i Sverige, genom exempelvis transkribering av telefonsamtal, identifiering av barns rättigheter i samtal och tidiga trendspaningar.  

Barn och unga kommer att delta kontinuerligt i utvecklingen av verktygen och testning av det nya stödet. De verktyg och metoder som utvecklas kommer att bli integrerad del av Bris ordinarie verksamhet.  

Kontakt: 

Hanna Gröndahl, projektledare, mobil: 070-160 88 35 

hanna.grondahl@bris.se 

 

 

×