Kraftsamling för barn som flytt

Att uppleva krig och flykt är en påfrestning för hela familjen och behovet av psykosocialt stöd är stort. För barn som flytt kan det få konsekvenser långt efteråt i form av svårigheter i skolan, i relationer till föräldrar och vänner samt genom psykisk ohälsa. Utifrån den här kunskapen kraftsamlar Bris för att på bred front kunna stötta barn med erfarenhet av krig och flykt.

Bris stöd för barn som flytt

Projektet syftar till att stärka den psykiska hälsan hos barn som flytt genom att erbjuda stöd till barn, samt stärka vuxna runt barnen. 

Barn som flytt kan få stöd på våra Brismottagningar som finns i Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm och Umeå. På Brismottagningarna kan barnet få ett fördjupat individuellt stöd, och/eller delta i en stödgrupp. Bris arbetar sedan flera år med metoden Teaching Recovery Techniques (TRT), ett arbete som nu stärkts med anledning av kriget i Ukraina. TRT är ett gruppstöd riktat till barn med traumasymptom kopplat till krig, katastrof och flykt. I gruppen får barnet träffa andra med liknande erfarenheter, kunskap om vanliga reaktioner efter svåra händelser, samt lära sig olika sätt att hantera sina symptom och ta hand om sig själv för att kunna må bättre.

Socialt stöd och vuxna som ser, förstår och agerar för barnets bästa är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för såväl barn med erfarenhet av krig och flykt som andra barn som befinner sig i utsatthet. Att stötta vuxna i barnets närhet är på det sättet även ett stöd till barnet. Bris erbjuder gruppbaserat stöd till föräldrar, samt enskilt stöd via våra stödlinjer till både barn och vuxna på ukrainska, arabiska, engelska och svenska.

Bris erbjuder även föreläsningar om krisstöd, psykologisk första hjälpen och trauma, samt gruppledarutbildningar i föräldraskapsprogrammet Föräldraskap i Sverige för professionella som möter målgruppen. Under projekttiden erbjuder Bris även gruppledarutbildningar i metoden TRT till självkostnadspris.

Att få stöd via Bris är frivilligt och gratis för barnet. Bris erbjuder professionellt stöd men inte vård eller behandling.

Projektet har möjliggjorts med finansiellt stöd från Kavlifonden och Egmont Fonden.

Kontakt:

Terese Ahlstedt, verksamhetssamordnare Stöd och utbildning. Tel: 0790-733842, mail: terese.ahlstedt@bris.se

Mer information:

Är du barn under 18 år, eller professionell som möter barn, och vill ha samlad information om Bris stöd för barn som flytt: FLYER när den är klar

För dig som vill veta mer om Bris ukrainska stödlinje: Affischer

För dig som vill veta mer om Brismottagningarna: Träffa en kurator

För dig som vill veta mer om TRT: TRT – Teaching recovery techniques

För dig som vill veta mer eller anmäla dig/din arbetsgrupp till Bris föreläsningar och programutbildningar, vänligen maila oss på brisakademin@bris.se

×