Bris Gruppstöd

Bris erbjuder barn och unga i utsatta livssituationer olika former av gruppstöd. Att gå i en grupp innebär att barnet får träffa andra med liknande erfarenheter. Att träffa andra i en liknande situation brukar göra att det känns mindre ensamt.

Foto: Henrik Kindgren

Stödet är en hälsofrämjande insats som syftar till att förbättra barnets hälsa och mående här och nu, men också att förebygga psykisk ohälsa över tid.

Bris gruppstöd leds av Bris kuratorer och gruppledare och arrangeras både i form av fysiska möten och möten online.

Här får barn tillsammans med Bris kuratorer möta andra barn och unga med liknande erfarenheter, vilket är stärkande och minskar känslan av ensamhet.

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss! 

Mejl: gruppstod@bris.se

×