Så stöttar Bris Ukrainas stödlinje för barn och unga!

La Strada – så heter Ukrainas motsvarighet till Bris. Sedan kriget bröt ut har stödlinjen haft cirka 180 000 kontakter med barn. Bris stöttar genom att bistå La Strada med material och kunskap.

Barnets rättigheter är universella och för att bättre skydda och stärka dessa är Bris, sedan 2003, medlem i det internationella nätverket Child Helpline International. Det består i dagsläget av 147 länders stödlinjer. Genom CHI har Bris påbörjat samarbeten med flera olika stödlinjer, till exempel via utvecklingsprojekt för att förbättra situationen för barn i andra delar av världen. Det pågår även ett kontinuerligt kunskapsutbyte, länderna emellan för att växa och bli kunna nå ännu fler barn.

Efter att Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022 tog därför Bris kontakt med systerorganisationen La Strada i Ukraina. Hur kunde Bris hjälpa till? Vad var mest akut?
Det visade sig att brist på information till barn om La Strada var prio ett där och då. Organisationen behövde olika typer av informationsmaterial och posters att sätta upp i skolor samt målarblock, kritor, färgat papper, anteckningsblock och pennor att använda när de träffade barn i olika åldersgrupper. Bris hade möjlighet att bistå såväl med material som med några datorer till La Stradas stödverksamhet. Bris kunde även erbjuda La Stradas medarbetare och volontärer en utbildning i hur man kan möta barn och unga i kris och trauma – ett ämne Bris har såväl kunskap om som erfarenhet av.  Bland annat informerade Bris om olika övningar och tekniker som La Stradas medarbetare kan använda sig av i kontakten med barn. I vanlig ordning skedde även ett utbyte av kunskap, erfarenheter och reflektioner organisationerna emellan.

Visste du att..

  • Bris är en del av det internationella nätverket Child helpline international (CHI) som utgörs av 147 länders stödlinjer.
  • Genom CHI har Bris påbörjat utvecklingsprojekt med flera andra stödlinjer för barn. Bris har även kunskapsutbyte med andra stödlinjer för att stärka stödet till barn utanför Sveriges gränser samt för att utveckla stödet till barn i Sverige.
  • 2021 tog nätverkets stödlinjer emot över 20 miljoner kontakter från barn i behov av stöd.

Stödlinjen La Strada

  • Sedan kriget bröt ut har stödlinjen haft cirka 180 000 kontakter med barn och unga.
  • I början var samtalens fokus ofta brist på information. Därefter ville många barn prata om att integreras i ett nytt samhälle/land, samt om adoption. Nu kretsar många samtal kring förlust av närstående i kriget.
  • Många barn saknar strategier för hur de ska hantera sina tankar, känslor och situationen i stort. Cirka 15 procent av samtalen handlar om våld i familjen.
  • De svåraste samtalen är de med barn som befinner sig i ockuperade områden eftersom La Strada inte kan hänvisa barnet vidare till andra hjälpinsatser.

×