”Våga fråga om självmordstankar!”

Tim Bergling Foundations långsiktiga partnerskap möjliggör att Bris kan erbjuda professionellt samtalsstöd under dygnets alla timmar.

Hej Alexandra Björnsson, projektledare på Tim Bergling Foundation. Vad innebär ert samarbete med Bris?

-Vi och Bris arbetar ju mot samma mål, att fler barn och unga ska må bra och ha framtidstro. Därför ger vi bland annat finansiellt stöd till Bris viktiga stödlinje som har öppet dygnet runt, så att fler barn och unga ska få möjlighet att prata med en vuxen oavsett när på dygnet de behöver stöd.

Hur tycker ni att samhället ska komma till rätta med barns ökade psykiska ohälsa?

-Till att börja med är det viktigt att problemet tas på allvar, oavsett vilken samhällsnivå vi pratar om. Barn och unga har rätt att må bra här och nu och de är vår framtid! Så att inte göra allt i vår makt för att minska psykisk ohälsa är inget alternativ – och tillsammans är vi starkast! Vi behöver hjälpas åt att fortsätta sprida kunskap, opinionsbilda, finnas för barn och unga på deras arenor och framför allt arbeta förebyggande på ett metodiskt sätt.

Något vi alla kan börja med är att bli en trygg vuxen i en ung persons liv, en medmänniska som tar ansvar. Sedan måste politiker självklart ta sitt ansvar. Allt kan inte hänga på civilsamhället.

Varför tror du att det är så stigmatiserat att prata om suicid?

-Jag tror att det ofta handlar om en rädsla för något obegripligt, obehagligt och främmande. Det är så personligt och man är rädd för att säga eller göra något som kan trigga i gång eller förvärra en situation. Mycket handlar nog om okunskap, myter och den osäkerhet kring självmord som finns i vårt samhälle. Därför är det viktigt att fortsätta sprida kunskap om självmord så att vi bryter stigmat och får fler att våga närma sig det svåra.

Vad kan man som medmänniska göra för att bekämpa psykisk ohälsa hos barn och unga?

-Vi kan göra mycket för barn och unga, oavsett i vilken miljö de befinner sig, till exempel bygga upp ett förtroende och en trygghet genom att visa att vi finns där, är visa genuint intresse, vara tillgängliga när barnet vill det och ha ett respektfullt bemötande. Vi behöver inte göra det så svårt och vi behöver inte alltid vara experter. Det är okej att pröva sig fram. Det är när vi är i dialog med våra barn och unga som vi skapar någonting bra och kan hitta lösningar tillsammans.

Barn och unga vill också själva prata om och lära sig mer om psykisk hälsa. Då måste vi vuxna i samhället möta upp behovet, exempelvis i skolan.

Vad skulle du göra om du misstänkte att ett barn i din närhet hade tankar på att avsluta sitt liv?

-Jag har varit med om det och då agerade jag direkt. Jag vågade fråga och såg till att barnet fick den hjälp hen behövde, och jag är så tacksam över att det gick bra. 

Så mitt råd är: gör något! Tänk inte att någon annan ska agera. Tycker du att det är jobbigt, ta hjälp från något du själv känner dig trygg med. Se till att finnas där för barnet, våga fråga om självmord, se till att barnet får rätt hjälp, gärna i samråd, men se till att finnas kvar som stöd under tiden och inge hopp.

×

Det är viktigt att tidigt fånga upp barn som inte mår bra

Läs intervjun med Sara Rencrantz, kategori och affärsutvecklingschef på Hemglass om hur samarbetet med Bris startade och hur de jobbar kring social hållbarhet.

Intervju Hemglass

”Om barn inte mår bra fungerar inte samhället”

Läs intervjun med Katariina Kukkonen, Marketing Director på Metsä Tissue, som genom sin kampanj med Bris drog in hela 2,2 miljoner kronor till barn och unga.

Intervju Metsä Tissue

”Det viktigaste är att vuxna och unga pratar med varandra”


Läs intervjun med Linda Swärd, VD på Hewlett Packard Enterprise Sverige, som stöttat Bris sedan 2018 och dragit in hela 3 miljoner.

Intervju Hewlett Packard Enterprise

”GÄNGVÅLD ÄR SAMHÄLLETS VIKTIGASTE FRÅGA JUST NU"

Läs intervjun med Carl Sundstedt, marknadschef på Volkswagen personbilar.

Intervju Volkswagen

"SAMARBETET MED BRIS HAR LETT TILL STOR STOLTHET INTERNT"

Bastard Burgers medarbetare har utbildats av Bris kuratorer för att förstå hur vardagen ser ut för de barn.

Intervju Bastard Burgers

"Vi har möjliggjort samtal nattetid, så att barn kan få stöd av Bris dygnet runt, året om"

Telia har förlängt sitt samarbete med Bris.

Intervju Telia

”VÅGA FRÅGA OM SJÄLVMORDSTANKAR"

Alexandra Björnsson, projektledare på Tim Bergling Foundation, berättar om samarbetet med Bris. 

Intervju Tim Bergling Foundation

”Jag känner starkt för dagens 14-åringar”

För Bris berättar Efva Attling om de vilda tonåren i Högdalen, drivkraften och vad alla vuxna behöver veta.

Intervju Efva Attling

Bastard Burgers hjälper Bris nå fler unga

Ett initiativ från en medarbetare resulterade i ett långsiktigt samarbete med Bris. Läs mer om samarbetet och se film om hur allt startade.

 

Intervju Bastard Burgers

Coop säljer mjölk till förmån för Bris

- Miljontals personer kommer nås av Bris budskap via mjölkpaketen, säger Johan Öhlin, marknadschef på Coop.

Intervju Coop

Comfort inleder samarbete med Bris

- Jag hoppas att vi kan göra samhället lite bättre och varmare för barn och unga, säger Peter Austler, marknadschef Comfort.

Intervju Comfort

Stor påskgåva från Postkodlotteriet 

Bris fick ta emot 10 miljoner kronor vid Postkodlotteriets årliga utdelning. Hélène Carlbark, välgörenhetschef på Postkodlotteriet berättar mer.

 

Intervju Postkodlotteriet

Kappahls största insamling till Bris någonsin!

Kappahl samlade in 3,9 miljoner till Bris under 2022. Johanna Flemström på Kappahl berättar om rekordinsamlingen.

Intervju Kappahl

Circle K´s kampanj Träna med Bris - en succé

Här berättar Erika Söderlund på Circle K om kampanjen och medarbetarnas starka engagemang.

Intervju Circle K