Vanliga frågor och svar om medlemskap

Här hittar du vanliga frågor och svar kring att bli medlem i Bris. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Bris medlemsservice på medlem@bris.se eller telefon 08-598 888 00

Genom att bli medlem i Bris är du med och bidrar till arbetet för barns rättigheter varje dag.

Genom att bli medlem i Bris är du med och bidrar till arbetet för barns rättigheter varje dag.

Varför ska jag bli medlem i Bris?

Vad roligt att du är intresserad av att bli medlem i Bris! Genom att vara medlem i Bris gör du en värdefull insats för barnets rättigheter. Du är med och gör skillnad i barns liv. I 50 år har Bris kämpat för barnets rättigheter. Vi lyssnar på barn, vi höjer deras röster i samhället och vi hjälper tusentals att förändra en svår situation. Bli medlem du också, så att vi kan fortsätta att stötta och stärka ännu fler barn. Nu och i framtiden.

Du är en del av mobiliseringen för varje barns rätt att må bra. Ju fler medlemmar vi har i Bris desto fler röster har vi som kan arbeta för att driva barnets rättigheter framåt.

Vad innebär det att vara medlem i Bris?

Som medlem är du en del av att mobilisera samhället för varje barns rätt att må bra. Genom våra medlemmar når vi ut till fler och vi blir starkare. Bris värdegrund utgår från att varje barn är bärare av egna mänskliga rättigheter. Varje barn ska erkännas, respekteras och skyddas som rättighetsbärare. Barnets rättigheter är ovillkorade. Du som delar Bris värdegrund som vill vara med i en rörelse där vi tillsammans kämpar för barnets rättigheter kan bli medlem genom att betala medlemsavgift.

Som medlem tillhör du en av Bris fem regioner och genom medlemskapet får du möjlighet att påverka Bris som en del i vårt demokratiska arbete. Du har till exempel möjlighet att skriva motioner, delta på medlemsmöten, bli vald till kongressombud eller andra förtroendeposter.

Kongressen är Bris högsta beslutande organ. Den anordnas vartannat år. De år det är kongress bjuder också varje region in till medlemsmöte. Som medlem har du har yttrande-, förslags- och rösträtt vid dessa medlemsmöten. Utöver ordinarie medlemsmöten så bjuder varje region in till medlemsträffar 1–2 gånger/år.
Som medlem i Bris har du också möjlighet att bli volontär och b.la. vara med på olika events som anordnas.

Bris ska vara en inkluderande rörelse för barn och vuxna och tillsammans är vi en stark och pådrivande kraft för barnets rättigheter. Som medlem blir du en del i kampen för ett bättre samhälle för barn.

Hur blir jag medlem i Bris?

Du blir medlem genom att fylla i vårt formulär för medlemskap här.
Du kan också swisha 360 kronor till 9015041 och uppge personnummer och mejladress eller ringa 08-598 888 00 så ser vi till att du får en avi hemskickad.

Är du under 18 år är medlemskapet gratis. Vill du bli medlem fyller du i medlemskapsformuläret här

Vad får jag som medlem?

Bris medlemmar är våra ambassadörer. Vi kommer att rusta dig med kunskap om barnets rättigheter, var barn kan få stöd och vad en som medmänniska kan göra för att stötta barn.

Som medlem är du med och gör skillnad för barnets rättigheter och tillsammans påverkar vi samhället så att det ska bli bättre för varje barn.

Som medlem får du också möjlighet att engagera dig, alla aktiviteter, stora som små, är värdefulla och kan bidra till att göra en verklig skillnad.

Det allra enklaste sättet och kanske den mest viktiga formen av engagemang är att prata om att barn har rättigheter, i skolan, på jobbet, hemma vid middagsbordet eller på idrottsklubben. Att informera om Bris och berätta hur en kan få stöd, vad barnets mänskliga rättigheter faktiskt är och vad en kan göra för att stärka dessa rättigheter. Det kan bidra till att fler barn får sina rättigheter tillgodosedda och att fler barn får det stöd som de har rätt till.

Ett annat viktigt och enkelt sätt för engagemang är att följa Bris i olika sociala medier, gilla, kommentera och dela. På det sättet bidrar en till att sprida Bris budskap till fler och att budskapen syns i fler människors flöden och på så sätt ökar vi vår synlighet och vår kraft i att vara många som kämpar för samma sak.

Du får också möjlighet att göra mer, att bli volontär och/eller förtroendevald. Vill du engagera dig i Bris som volontär eller förtroendevald? Kontakta oss på medlem@bris.se

Du får ett postalt nyhetsbrev 1 gång/år. Däremellan får du digitala nyhetsbrev med viktig information om Bris och om barnets rättigheter.

Vilka former för medlemskap finns?

I Bris kan endast fysiska personer vara medlemmar. Medlemskapet är personligt. Möjlighet finns inte att ge bort ett medlemskap i Bris. Anledningen är den grundlagsskyddade rätten att det står var och en fritt att ingå medlemskap i en organisation, och att inte göra detta. Barnets oinskränkta rätt till organisations- och föreningsfrihet regleras i artikel 15 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vårdnadshavare kan teckna medlemskap för barns räkning endast med barnets samtycke. Medlemskap kostar 360 kr/år för vuxna.

Barn kan själva välja att bli medlem i Bris och det är gratis. Medlemskapet gäller till och med det år barnet fyller 18 år.

Hur länge är jag medlem?

Medlemskapet gäller ett kalenderår. Avgiften som betalas in under januari - september avser innevarande kalenderår, förutsatt att medlemsavgiften för innevarande år inte redan är betald. Är den det avser inbetalningen påföljande kalenderår. Efter 1 oktober kan du teckna medlemskap för nästkommande år. För dig som betalar ditt medlemskap med en avi får du den hemskickad i början av varje kalenderår. Om du missar att betala den första avin får du en påminnelse i mars. Medlemskap gäller till och med mars månad året efter det för vilken medlemsavgiften betalats.

För dig som är under 18 år gäller ditt medlemskap till dess att du själv väljer att avsluta medlemskapet, för att göra det kontaktar du oss på medlem@bris.se Det år du fyller 18 år kommer vi att skicka ut en avi om medlemsavgift som gäller för vuxna, det vill säga 360 kronor.

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Medlem som vill avsluta sitt medlemskap, ska meddela det skriftligen till Bris, gärna till medlem@bris.se och anses med det ha avslutat sitt medlemskap. Medlem som inte betalt årsavgift anses även ha avslutat sitt medlemskap per utgången av mars månad året efter det kalenderår för vilken årsavgift inte har betalats.

Kontakta Bris medlemsservice på medlem@bris.se eller telefon 08-598 888 00 så hjälper vi dig att avsluta ditt medlemskap.

Var kan jag se mitt medlemsnummer?

På ditt senaste inbetalningskort för medlemskap i Bris.
Du kan också kontakta medlemsservice på mejl medlem@bris.se eller telefon 08-598 888 00

Så används pengarna

Bris är den ledande folkrörelsen för barns rättigheter i Sverige. I snart 50 år har vi kämpat för att förändra barns livssituation och förbättra samhället.

Bris är till för de barn som är mest utsatta i vårt samhälle. Vi arbetar för att varje barn ska kunna känna hopp inför framtiden och en tro på positiv förändring.

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga, och erbjuder professionellt samtalsstöd till alla barn under 18 år, via chatt, mejl och telefon dygnet runt, året runt, samt riktade stödinsatser för barn i särskilt utsatta situationer. Bris ger också indirekt stöd till barn genom att stötta vuxna i frågor om barn och unga och föräldraskap.

Under 2020 hade Bris 31 497 kurativa samtal med barn och unga. Det vanligaste ämnet var psykisk ohälsa, följt av familj och familjekonflikter, samt våld, övergrepp och kränkningar.

Bris är en växande medlemsorganisation med 6 500 medlemmar (december 2020). Medlemmarna är en viktig kraft för att sprida kunskap om Bris. Bris medlemmar och volontärer sprider information och kunskap om barns rättigheter i hela Sverige.

Målet är att varje insamlad krona ska göra så stor skillnad som möjligt. Av hundra kronor som skänks till Bris går 76 kronor direkt till ändamålet med att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera och påverka. 18 kronor går till insamling för att kunna fortsätta finansiera verksamheten långsiktigt, endast 6 kronor går till administration.

Bris är medlem i Svensk insamlingskontroll och har ett 90-konto, vilket säkerställer att insamlade pengar går till ändamålet. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd).

Bris är medlem i Frii och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör. Läs Bris effektrapport.

 

 

 

 

 

 

 

×

Lämna chatt