Vanliga frågor och svar om medlemskap

Här hittar du vanliga frågor och svar kring att bli medlem i Bris. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Bris medlemsservice på medlem@bris.se eller telefon 08-598 888 00

Genom att bli medlem i Bris är du med och bidrar till arbetet för barns rättigheter varje dag.

Genom att bli medlem i Bris är du med och bidrar till arbetet för barns rättigheter varje dag.

Varför ska jag bli medlem i Bris?

Vad roligt att du är intresserad av att bli medlem i folkrörelsen Bris! Genom att vara medlem i Bris gör du en värdefull insats för barnets rättigheter. Du är en del av mobiliseringen för varje barns rätt att må bra. Ju fler medlemmar vi har i Bris desto fler röster har vi som kan arbeta för att driva barnets rättigheter framåt.

Vad innebär det att vara medlem i Bris?

Du som delar Bris värderingar och vill stödja Bris kan bli medlem genom att betala medlemsavgift. Som medlem tillhör du en av Bris fem regioner. Genom medlemskapet blir du en del av det demokratiska arbetet i Bris. Du har t.ex. möjlighet att bli förtroendevald, skriva motioner och bli vald till kongressombud.

Kongressen är Bris högsta beslutande organ. Den anordnas vartannat år. De år det är kongress bjuder också varje region in till medlemsmöte. Som medlem har du har yttrande-, förslags- och rösträtt vid dessa medlemsmöten. Utöver ordinarie medlemsmöten så bjuder varje region in till medlemsträffar 1–2 gånger/år.
Som medlem i Bris har du också möjlighet att bli volontär och b.la. vara med på olika events som anordnas.

Hur blir jag medlem i Bris?

Du blir medlem genom att fylla i vårt formulär för medlemskap här.
Du kan också swisha 360 kronor till 9015041 och uppge personnummer och mejladress eller ringa 08-598 888 00 så ser vi till att du får en avi hemskickad.

Vad får jag som medlem?

  • Du är med och gör skillnad för barnets rättigheter.
  • Du får möjlighet att engagera dig i Bris som volontär och/eller förtroendevald och få utbildning för ditt engagemang.
  • Vill du engagera dig i Bris som volontär eller förtroendevald? Kontakta då gärna medlem@bris.se
  • Du får nyhetsbrev ungefär 4 gånger/år.

Vilka former för medlemskap finns?

I Bris kan endast fysiska personer vara medlemmar. Medlemskapet är personligt. Möjlighet finns inte att ge bort ett medlemskap i Bris. Anledningen är den grundlagsskyddade rätten att det står var och en fritt att ingå medlemskap i en organisation, och att inte göra detta. Det är särskilt viktigt kopplat till arbetet att inkludera barn som medlemmar. Barnets oinskränkta rätt till organisations- och föreningsfrihet regleras i artikel 15 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vårdnadshavare kan teckna medlemskap för barns räkning endast med barnets samtycke. Medlemskap kostar 360 kr/år för vuxna. Avgiften för barn är en engångsavgift på 100 kronor och medlemsskapet gäller till och med det år barnet fyller 18 år.

Hur länge är jag medlem?

Medlemskapet gäller ett kalenderår. Avgiften som betalas in under januari - september avser innevarande kalenderår, förutsatt att medlemsavgiften för innevaradne år inte redan är betald. Är den det avser inbetalningen påföljande kalenderår. Efter 1 oktober kan du teckna medlemskap för nästkommande år. För dig som betalar ditt medlemskap med en avi får du den hemskickad i början av varje kalenderår. Om du missar att betala den första avin får du en påminnelse i mars. Medlemskap gäller till och med mars månad året efter det för vilken medlemsavgiften betalats.

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Medlem som vill avsluta sitt medlemskap, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalt årsavgift anses även ha utträtt ur föreningen per utgången av mars månad året efter det kalenderår för vilken årsavgift inte har betalats.

Kontakta Bris medlemsservice på medlem@bris.se eller telefon 08-598 888 00 så hjälper vi dig att avsluta ditt medlemsskap.

Var kan jag se mitt medlemsnummer?

På ditt senaste inbetalningskort för medlemskap i Bris.
Du kan också kontakta medlemsservice på mejl medlem@bris.se eller telefon 08-598 888 00

Så används pengarna

Under 2018 låg Bris kostnader på 79,5 miljoner kronor. 77 procent gick till ändamål, 16,8 procent till insamling och 6,2 procent till administration. Alla organisationer ska kunna redovisa vad pengarna används till och som stöd för att detta görs på ett rätt sätt finns Frii (Frivilligorganisationerna insamlingsråd). Bris är medlem i Frii och följer deras krav, varav ett är att varje år upprätta en effektrapport. Rapporten ska visa för givare och allmänhet vilken nytta organisationen gör. Läs Bris effektrapport här.

Bris integritetspolicy

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Aktuellt för dig som är medlem

Läs mer om vad som är aktuellt just nu för dig som är medlem här.

×

Lämna chatt