Bris i Almedalen

Här hittar du Bris under Almedalsveckan 27/6 – 1/7.

Tisdag 27 juni

Seminarium

 • Tema: ”Glappet i klimatpolitiken - hur kan vi vända ungas växande hopplöshet”.
 • Arrangör: Kantar Public, Våra barns klimat.
 • Tid: 12.30 – 13.10
 • Plats: Hamngatan H400
 • Medverkande: Sofia Walan, Bris, Klara Adolphson, ordförande Våra barns klimat, Embla Persson, ordförande Sveriges Elevkårer, Nora Karltun, analytiker Kantar Public, Jonathan Wennö, moderator (tillika Sverige- och Nordenchef) Kantar Public.

Onsdag 28 juni 

Debatt/panelsamtal

 • Tema: ”Hur hindrar vi de kriminella nätverkens tillväxt?”
 • Arrangör: Frälsningsarmén.
 • Tid: 9.00 – 9.45
 • Plats: Hamnplan H207
 • Medverkande: Anna Dorrian, barnrättsjurist Bris, Per-Johan Fernström, verksamhetsutvecklare Frälsningsarmén,
  Maria Olausson, kårledare och barnrättsjurist Frälsningsarmén, Karin Asplund, verksamhetsansvarig Frälsningsarmén.

Seminarium

 • Tema: "Hur säkerställer vi barns delaktighet i frågor om våld?"
 • Arrangör: Barnafrid
 • Tid: 8.00 – 8.45
 • Plats: Hamnplan 209, Barnrättstorget.
 • Medverkande: Sofia Grönkvist, chef Stöd och Utbildning Bris, Natalie Söderlind, utredare/moderator Barnafrid, Laura Korhonen, centrumchef Barnafrid, Embla Persson, ordförande Sveriges elevkårer, Maja Sjögren, förbundsordförande Elevernas riksförbund, Carina Ohlsson, statlig utredare för barn och unga i samhällets vård.

Seminarium

 • Tema: ”Idrottsrörelsen i en lågkonjunktur - hur slår en ansträngd ekonomi mot barn och ungdomsidrotten?”
  Arrangör: Riksidrottsförbundet.
 • Tid: 12.30 – 13.15
 • Plats: E-huset Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”sal E22”.
 • Medverkande: Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris,  
  Jakob Forssmed, socialminister, (KD), Amanda Lind, riksdagsledamot, ordförande Kulturutskottet, (MP), Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Seminarium

 • Tema: ”Hur kan vi ge alla barn en jämlik uppväxt?”
 • Arrangör: Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
 • Tid: 14.00 – 15.00
 • Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum, Fornsalen.
 • Medverkande: Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Jakob Forssmed, socialminister, Anna Sarkadi, professor i socialmedicin Uppsala universitet, Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete Linnéuniversitetet,
  Linnéa Lindquist ”Rektor Linnéa”, biträdande rektor Hammarkullsskolan, Jonas Björck, generaldirektör Forte.

Utfrågning

 • Tema: ”För unga är den digitala världen viktig, men när och hur kan unga ta hjälp av vuxna?”
 • Arrangör: Safer Internet Centre Sverige, Statens medieråd, Bris, ECPAT Sverige
 • Tid: 17.00 – 18.00
 • Plats: H209, Barnrättstorget.
 • Medverkande: Anna Dorrian, barnrättsjurist Bris, Statens medieråd, Ecpat Sverige.

Torsdag 29 juni 

Samtal

 • Tema: ”Att vara familj i ett nytt land – ny som förälder i Sverige”
 • Arrangör: Studieförbundet Bilda.
 • Tid: 10.00 – 10.45
 • Plats: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, ”Newman/Bilda-scenen”.
 • Medverkande: Terese Ahlstedt, socionom, enheten Stöd och Utbildning Bris, Linnea Lindquist, ”Rektor Linnea”, lärare, författare, skolledare Hammarkullsskolan, Göteborg, Carina Söderlund, profilområdesansvarig Samhälle Studieförbundet Bilda Mitt, Kattis Ahlström, journalist, programledare.

Debatt

 • Tema: ”Ryktet går - tilliten till socialtjänsten måste stärkas”
 • Arrangör: Vision
 • Tid: 7.45 – 8.45
 • Plats: Strandgatan 19, TCO-landet.
 • Medverkande: Anna Dorrian, barnrättsjurist Bris, Veronica Magnusson, ordförande, Vision, Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister, alt Minna Ljunggren, statssekreterare åt Camilla Waltersson Grönvall, Regeringen, Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande socialutskottet, (S),
  Veronica Skog, biträdande enhetschef Socialtjänsten Järva.

Debatt

 • Tema: ”Vem lyssnar på en 3-åring?” – Att upptäcka barns utsatthet tidigt.
 • Arrangör: Bris
 • Tid: 9.00 – 9.45
 • Plats: Strandgatan 19, TCO-landet.
 • Medverkande: Veronica Magnusson, ordförande Vision,
  Johanna Jaara Åstrand, ordförande Sveriges lärare, Anna Dorrian, barnrättsjurist Bris, Maja Dahl, pressekreterare Bris, Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Debatt

 • Tema: ”Hur motverkar vi den nya utsattheten?” Samtal om ekonomisk utsatthet.
 • Arrangör: Frälsningsarmén.
 • Tid: 12.30 – 13.30
 • Plats: Hamnplan, H207.
 • Medverkande: Anna Dorrian, barnrättsjurist Bris, Ewa-Marie Kihlagård, bitr programchef Frälsningsarmén, Maria Olausson, kårledare, barnrättsjurist Frälsningsarmén, Isabell Mixter, ledamot (V), Lukas Berggren, moderator Ordfabriken.

Seminarium

 • Tema: ”Hur kan vi vuxna stärka barns och ungas rättigheter på internet?”,
 • Arrangör: Safer Internet Centre Sverige (Statens medieråd, Bris och ECPAT Sverige)
 • Tid: 13.00 – 13.45
 • Plats: Hamnplan, H209, "Barnrättstorget"
 • Medverkande: Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Anna-Karin Lindblom, direktör Statens medieråd, Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare, ECPAT.

Seminarium

 • Tema: ”Så tar Sverige hand om barn som flytt. Vad säger forskningen och hur gör vi i verkligheten?”
 • Arrangör: Svenska Barnläkarföreningen
 • Tid: 15.20 – 16.20.
 • Plats: Slottsterassen 6, ”Läkarförbundets tält”.
 • Medverkar: Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Anders Ygeman, migrationspolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Henry Ascher, barnläkare och professor i folkhälsovetenskap Göteborgs universitet, Anna Sarkadi, professor i socialmedicin Uppsala universitet.

Fredag 30 juni

Seminarium

 • Tema: ”Kriminella gäng ska knäckas, nyrekryteringen stoppas, det krävs mer förebyggande insatser”
 • Arrangör: Fremia.
 • Tid: 8.00 – 8.40
 • Plats: Donners plats 1, Donnerska huset.
 • Medverkande: Anna Dorrian, barnrättsjurist Bris, Patrik Schröder, moderator, Fremia, Teresa Carvalho, vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet (S), Fredrik Ahlstedt, riksdagsledamot (M), Johan Oljeqvist, VD Fryshuset, Martin Modéus, ärkebiskop, svenska kyrkan.

Samtal

 • Tema: ”Klimatkris - förbereder vi oss för apokalyps?”
  Arrangör: Equmeniakyrkan, studieförbundet Bilda
 • Tid: 10.00 – 10.45
 • Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka
 • Medverkande: Emil Nordback, regionombud Bris, Tomas Kåberger, forskningsprofessor Chalmers tekniska högskola, Lotta Schneider, förbundsordförande, Röda Korsets Ungdomsförbund, Lena Bergström, pastor med fokus klimatnödläge, Equmeniakyrkan, Joakim Hagerius, moderator, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan.


Här hittar du Almedalens kompletta program:

https://almedalsveckan.info/program

 

×