10 år med utbildade kuratorer i stödlinjen

Bris stödlinje bemannades tidigare av volontärer som svarade i telefon från fem olika platser i landet. Men för tio år sedan skedde en förändring där volontärerna ersattes av utbildade kuratorer. Målet var att ge bättre stöd till barn. Vi har pratat med Catarina Nylund, kurator hos Bris, om hennes nuvarande roll, förändringen i stödet och vad som ledde fram till den.

Vad fick dig att bli kurator?

Det var av flera olika anledningar, men jag tycker att det är oerhört betydelsefullt för oss människor att samtala om viktiga saker i livet. Att få vara kurator gör att jag kan möjliggöra de samtalen för barn och unga.

Hur är det att jobba på Bris?

Roligt och utmanande. Roligt för att jag har duktiga och roliga kollegor och utmanande för att jobbet med barn och unga ibland är svårt, men oavsett känns det alltid betydelsefullt.

Det har gått 10 år sedan volontärerna i stödlinjen byttes ut till utbildade kuratorer, hur såg det ut innan dess?

Innan omorganisationen satt det ca 500 volontärer i våra fem regioner och svarade i telefon, mail och chatt. Varje region hade ansvar för en eller flera specifika veckodagar och våra öppettiderna var enbart eftermiddagar och kvällar. Tanken var att barnen skulle kunna komma hem och ringa från sin fasta telefon, men vi märkte såklart att den tanken var lite föråldrad då mobiltelefoner för barn och unga var vanliga även för 10 år sedan. Vi som arbetade på Bris handledde volontärerna och kunde ta över de samtalen där barnet behövde mer stöd.

Hur fungerar det nu och vad är skillnaden?

Idag är det endast professionella som bemannar vårt stöd. Vi har numera öppet dygnet runt året om. Våra kuratorer hjälper ibland barn vidare till ytterligare stöd men samtalen behöver nu inte lämnas över.

Vad var bakgrunden till den här förändringen?

Många ville engagera sig som volontär men de flesta stannade bara ett eller två år vilket gjorde att bemanningen blev ojämn. Vi ville kunna säkerställa tillgängligheten och lägga grund för utökade öppettider och ytterligare stödkanaler. En viktig aspekt var också att barn borde ha rätt till ett professionellt stöd på sina villkor. Många av samtalen till Bris handlade om svåra saker som ibland ändå lämnades över till Bris utbildade kuratorer.

Vad gör du på Bris idag?

Efter att arbetat som kurator i mejl, chatt och telefon bytte jag enhet och arbetar nu med Bris stödgrupper och i vår Brismottagning. Mottagningarna som finns på fem orter i Sverige är ytterligare en utveckling av vårt professionella stöd.

×