Palestinska stödlinjen Sawa: Akut läge för barn i Gaza

Barn skadas, dödas och svälter. Bris systerorganisation Sawa har svårt att ge tillräckligt stöd under kriget i Gaza.

Bris systerorganisation Sawas logotyp

Bris systerorganisation Sawas logotyp

Bris i kontakt med stödlinjer i det krigsdrabbade området

Sedan kriget bröt ut mellan Israel och Hamas har Bris kontaktat den palestinska och den israeliska stödlinjen för att ta del av deras bild av behovet i området, samt höra om de behöver hjälp. I konflikter drabbas barn hårt, men kriget i Gaza har drabbat barn på ett sätt vi sällan sett.

Sedan den 7 oktober uppges antal skadade och dödade i Gaza överstiga 30 000 människor, varav 70 procent är kvinnor och barn. Långt fler barn har skadats. 

Enligt en IPC rapport råder det akut matbrist på Gazaremsan och 85 procent (1,9 miljoner människor) av områdets befolkning har tvingats lämna sina hem. Unicef rapporterade i januari om att 16 procent av barn under 2 år är akut undernärda, och 90 procent av barn under 5 år lider av infektionssjukdomar som ytterligare förvärrar undernäringen.

Barn i akut läge av skydd och stöd

Förutom det mest akuta som skydd, vård, mat och vatten har barn i området ett stort behov av psykosocialt stöd. Den palestinska stödlinjen Sawa beskriver hur de verkar i nödläge och arbetar för att säkerställa att de har tillräckligt många utbildade kuratorer tillgängliga varje pass.

I ett mejl från Sawa till Bris beskriver de att det är svårt att förutse hur många och vilken typ av samtal som kommer in. När telefonnätet går ner kommer väldigt få samtal, men de som kan ringa, gör det, och är ofta i stor utsatthet och nöd. När det inte är något problem med nätet ökar antalet samtal till Sawa kraftigt.

I samtalen får kuratorer och läkare som arbetar på stödlinjen inte bara ge psykosocialt stöd utan även försöka bedöma vilken annan typ av resurser och vård som behövs. I samtalen ger de även sjukvårds- och säkerhetsrådgivning, bland annat hur man behandlar barn som lider av besvär från att ha druckit kontaminerat vatten och lever under osanitära förhållanden.

Bris ställer sig bakom Sawas vädjan om en långsiktig vapenvila

Sawa är tydliga i sin beskrivning av det akuta läget i Gaza och skriver – för närvarande har inget barn i Gaza tillgång till ens grundläggande mänskliga rättigheter. De nekas mat, rent vatten, utbildning, hälsovård och skydd.

Det som nu krävs är en långsiktig vapenvila där vuxna och barn i området får tillgång till skydd, vård och mat. Samtidigt är Sawa själva oroade över hur de vid en vapenvila ska kunna möta det enorma behovet av psykosocialt stöd hos en traumatiserad och sörjande befolkning.

Läs mer om Bris internationella arbete här: bris.se/internationellt

Läs mer om samarbetet mellan länders stödlinjern för barn och Child Helpline international här: childhelplineinternational.org/

 

×