Bris har stärkt den nationella stödlinjen för barn med en sms-kanal

Från och med hösten 2023 har Bris öppnat upp sms som ny stödkanal för barn och unga under dygnets alla timmar. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden, som genom åren varit en viktig partner i utvecklingen av Bris nationella stödlinje för barn.

Trycket är högt i Bris stödlinje 

Förra året hade Bris över 44 420 kurativa kontakter med barn i den nationella stödlinjen 116 111 (telefon, chatt och mejl), vilket var fler än någonsin. De vanligaste orsakerna till att barn kontaktar Bris är psykisk ohälsa, familj och familjekonflikter samt våld, övergrepp och kränkningar.

Barns behov av stöd är stort och under de senaste åren har Bris jobbat aktivt för att stärka tillgängligheten genom att utöka till dygnet runt-öppet och anställa ännu fler kuratorer. Trots det är trycket fortsatt högt och alla barn når inte fram. Bris har därför tillsammans med målgruppen utvecklat en ny stödkanal i form av sms. 

– Vi vill alltid utveckla vårt stöd och tillgodose barns behov och har därför lyssnat in barns önskan om att kunna nå oss genom sms. Den nya stödkanalen speglar barns kommunikationsmönster, utgår från barnets mobiltelefon och erbjuder samma säkerhet och anonymitet som Bris övriga stöd via den nationella stödlinjen, säger Gunilla Bergsten, enhetschef stöd online för Bris.  

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden 

Bris fick stöd ur Allmänna arvsfonden på 1980-talet för att starta Barnens hjälptelefon, vilket var grunden till det som nu är den nationella stödlinjen för barn 116 111. Sedan dess har Arvsfonden möjliggjort flera utvecklingssteg, nu senast sms som en del i ett större digitalt utvecklingsprojekt.  

–  Bris nationella stödlinje är ett bra exempel på hur man kan inkludera och förbättra förutsättningarna för barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med målgrupperna. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Hanne Konradsen, enhetschef Allmänna arvsfonden.

Barn hittar till den nya stödkanalen 

Den nya sms-funktionen har varit framgångsrik och många barn har kontaktat Bris via sms sedan lanseringen i september. Bris har legat i framkant när det gäller att utveckla nya stödformer för barn. Barnens hjälptelefon öppnade 1980, mejl lades till 2001, följt av chatt 2008. Sedan 2021 är stödlinjen öppen dygnet runt och samma år öppnades även fysiska mottagningar på fem orter runt om i Sverige där barn kan träffa en kurator. Allt stöd Bris erbjuder är gratis. 

–  Vi vet att det finns många barn i utsatthet som behöver stöd från Bris och vi är glada över att nu kunna erbjuda ett stärkt stöd för ännu fler barn. När barn berättar finns det hopp, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris. 

 

Du som är under 18 år och behöver stöd är välkommen att höra av dig till Bris. Alla kuratorer på Bris är utbildade i och vana vid att prata om känslor, tankar och hur en har det. Det finns flera sätt att kontakta en Briskurator, här kan du välja det sätt som känns bäst för just dig. 

Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_farg_positiv.png

 

Läs mer

×