Så pratar du med barn om otäcka händelser

När media rapporterar om otäcka och svåra händelser kan det väcka tankar och känslor hos barn och de kan ha behov av att prata om det de hör och ser på nyheterna. Här är några tips om hur du som vuxen kan prata med barn om nyheter.

Så pratar du med ditt barn om kris

Att trygga, lugna, stärka barnets känsla av kontroll är den vuxnas viktigaste uppgift. För att göra det behöver du:

Kolla läget!

Ta reda på hur mycket och hur barnet funderar på krisen och vilka tankar och frågor barnet har.

Ställ konkreta frågor!

Istället för att fråga: "Tycker du det här är läskigt?" är det bättre att prova: "Har ni diskuterat det här som händer i skolan? Hur har ni pratat om det då? Har du pratat med kompisarna om det här? Vad säger ni då?"

Var nyfiken och observant!

Utgå inte från att barnet är oroligt. De flesta barn visar på något sätt om de är oroliga. Men var extra uppmärksam och observant på signaler.

Informera!

Vad vet barnet om krisen och vilken information skulle barnet vara hjälpt av för att få svar på sina frågor, känna en större kontroll och bli lugnad?

Överför inte din egen oro!

Det är viktigt att du är observant och inte lägger din egen oro på barnet. Tänk på att kriser i världen kan vara väldigt abstrakta för barn, att de inte har samma referensramar som vi vuxna. Det som väcker tankar och oro hos en vuxen behöver nödvändigtvis inte beröra ett barn på samma sätt.

Var uppriktig!

Var ärlig när du svarar på barnets frågor men ge inte barnet fler läskiga detaljer än vad barnet frågar efter och uppmärksam på hur svaret tas emot. Uppmuntra barnet i frågandet och säg att det är okej att fråga igen.

Inge hopp!

Berätta gärna att det finns människor som arbetar för att situationen ska ordna sig.

Tänk också på att:

Alla barn är olika och reagerar olika och bör därför bli bemötta på olika sätt.

Att barnet hör hur diskussioner pågår över middagsbordet och drar egna slutsatser av dem.

Att även vuxna kan behöva hjälp. Prata gärna med någon i din omgivning för stöd, råd och tips.

Bris vuxentelefon om barn 0771-50 50 50

Har du fler frågor? Eller är det något annat du skulle behöva prata om som rör barn? Till Bris vuxentelefon - om barn kan du vända dig med frågor om barn. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal. Vardagar 09.00-12.00.

×