Barndom utan baksmälla

Publicerat

Ny studie visar: 15 procent av alla barn har under sin uppväxt farit illa av en förälders* alkoholkonsumtion. Det är 320 000 barn.

Detta visar en studie som forskare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gjort på uppdrag av Systembolaget. Studien visar också att barnen i högre utsträckning riskerar att drabbas av ohälsa och sämre relationer till föräldrar och vänner.

– Att få en enhetlig bild av hur många barn det rör sig om är viktigt. Att så här många barn är drabbade innebär att många utsätts för personliga tragedier och det innebär samtidigt ett stort problem i samhället. Det visar att mer definitivt behöver göras, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget.

Studien är en litteraturgenomgång och omfattar studier på befolkningsnivå. Den inkluderar även den större grupp barn vars föräldrar inte hamnat i behandling. Studien är den första internationella litteraturöversikten i detta ämne – området är enligt forskarna förvånansvärt eftersatt.

– Vi vet att barn vars föräldrar dricker för mycket påverkas negativt, både vad gäller hälsa idag och över tid. Det kan till exempel innebära att barnen senare i livet själva får problem med alkohol, att de riskerar att lida av psykisk ohälsa och klarar sig sämre i skolan. Därför är det oerhört angeläget att ta reda på så mycket vi kan om hur barn påverkas av vuxnas alkoholkonsumtion och vilka konsekvenser det kan få, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

För att bidra till förändring har Systembolaget och IQ tillsammans med barnrättsorganisationerna Bris, Childhood, Maskrosbarn och Trygga Barnen gått samman i initiativet Barndom utan baksmälla. Initiativet syftar till att uppmärksamma barn som far illa av vuxnas drickande och ge redskap för hur alla kan göra skillnad. En annan trygg och närvarande vuxen kan göra stor skillnad i ett barns liv, vilket även forskning visar. Målet är att fler vuxna i Sverige ska engagera sig för att fler barn ska växa upp i trygghet. 

Som ett första steg har Barndom utan baksmälla tagit fram guiden ”Avgörande ögonblick”, eftersom många vuxna inte vet hur de ska agera. Guiden vänder sig till alla vuxna och ger tio konkreta råd och tips, som utgår från barns egna berättelser om vad de önskat att andra vuxna gjort:

  1. Våga vara den som gör något
  2. Du behöver inte lösa allt på en gång
  3. Våga fråga (och fråga igen)
  4. Gör barnet delaktigt
  5. Var lugnet i stormen
  6. Låt praktisk omsorg bli vardagsmat
  7. Förvänta dig inte så mycket tillbaka
  8. Tala med en vän
  9. Ta hjälp om du behöver
  10. Gör en orosanmälan

– Vi vill öka engagemanget i frågan och få fler människor att bidra i arbetet. Att vi nu både har en ny studie och konkreta råd och tips på plats är en bra början på ett långsiktigt och viktigt arbete, säger Magdalena Gerger.

* Förälder eller vårdnadshavare.

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig press och opinion

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×