Kan man bli sjuk av ord?

2008-10-06

Idag presenterar BRIS en studie om psykisk misshandel och emotionell omsorgssvikt. Barn beskriver bland annat sina hemmiljöer som känslomässiga slagfält med dagliga kränkningar.
– I längden drabbas många barn av dåligt självförtroende, depression, ångest och självmordstankar, skriver BRIS utredare Karin Johansson och BRIS generalsekreterare Göran Harnesk på Göteborgs-Postens ledarsida.

I studien framkommer att många av barnen inte vågar söka hjälp av rädsla för föräldrarnas repressalier, men också att när någon väl vågar söka hjälp har de oerhört svårt att få de vuxna att förstå vad de är utsatta för.

Samhället blundar
I studien belyser BRIS ett område som sällan uppmärksammas och som är ännu svårare att få syn på än fysisk misshandel och sexuella övergrepp och där barn ännu oftare blir lämnade utan samhällets hjälp, trots att barnen drabbas minst lika hårt – det gäller psykisk misshandel och emotionell omsorgssvikt. Från BRIS sida kan man inte längre se hur samhället blundar för dessa utsatta barns situation. I lagstiftning och rättspraxis måste tydligt markeras att det är lika oacceptabelt med psykiskt våld mot barn som med fysiskt våld. Det måste också ges resurser för att hjälpa de utsatta barnen till en bättre situation.

En översyn av anti-agalagen
Psykisk misshandel och emotionell omsorgssvikt behöver inte vara osynliga fenomen, utan det handlar om att öka kunskapen hos professionella som möter och hjälper barn så att de lär sig vad de ska titta efter när de möter familjer och att de lär sig ställa rätt frågor till barnen. BRIS vill därför att socialministern ger socialstyrelsen i uppdrag att se över de arbetsredskap som socialtjänsten har till förfogande när det gäller att utreda om det föreligger psykisk misshandel och emotionell omsorgssvikt, samt att regeringen tar initiativ till en översyn av anti-agalagen.

Läs hela debattartikeln på Göteborgs-Postens hemsida.

Ladda ner pdf  Ladda ner rapporten, Kan man bli sjuk av ord, som pdf.Alla nyheter