BRIS-rapporten

Bris har inte tagit fram någon Bris-rapport för barnkontakterna under 2013. Statistik för kontakterna redovisas istället i Bris tilläggsrapport till FN 2014.

I den här tilläggsrapporten finns Bris kommentarer och rekommendationer till Sveriges regerings femte periodiska rapport till Förenta Nationernas kommitté för barnets rättigheter om implementeringen av konventionen om barnets rättigheter 2007 –2012. Rekommendationerna presenteras i slutet av rapporten. Tilläggsrapporten är baserad på Bris unika kunskap om samtal med barn och en sammanställning av våra rapporter från Bris stödverksamhet 2008 –2012. Som bilaga till rapporten följer en sammanställning av Bris statistik för 2013.

Ladda ner pdf  Bris tilläggsrapport till FN 2014» 2012 i siffror

År 2012 uppgick BRIS statistikförda kontakter
till 28 718 stycken
.


45% via telefon, 33% via mejl och 22% via chatt
81% var med tjej och 18% med killar, och i 1% har inte kön framkommit
– Medelåldern var 14,0 år, killar något yngre
– På Diskussionsforum publicerades 46 507 godkända inlägg.

Om Bris

Vi arbetar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter.
Vi stödjer barn och unga via telefon, mejl och chatt. Läs mer om vår verksamhet här »